Sindikat traži da se zastane s donošenjem Zakona o plaćama u javnom sektoru

zopjs_businesshr031213

Sindikati smatraju kako intencija Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, kojem je na čelu Mirando Mrsić (na slici), da se zakon donese po hitnom postupku dodatno pogoršava situaciju jer onemogućava da se provede kvalitetna saborska rasprava

(Business.hr, 3. prosinca 2013.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas da se zastane s donošenjem Zakona o plaćama u javnom sektoru, te da se taj zakon donese u suglasju s propisima u čiji djelokrug zadire, a koje zbog toga treba mijenjati.

businessHR_logo2Sindikat u priopćenju tvrdi da prijedlog Zakona o plaćama u javnom sektoru narušava pravni poredak Hrvatske, a intencija Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da se zakon donese po hitnom postupku dodatno pogoršava situaciju jer onemogućava da se provede kvalitetna saborska rasprava.

Zakon kojim se uređuju plaće državnih službenika i namještenika nije usklađen s važećim Zakonom o državnim službenicima, upozorava sindikat, već polazi od presumpcije izmjena Zakona o državnim službenicima koje se još nisu dogodile.

Također, zakonom se dodaci za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada ograničavaju masom od 10 posto ukupnih sredstava na razini pojedinog državnog tijela namijenjenih isplati plaća i drugih materijalnih prava, dok se visina dodataka utvrđuje kolektivnim ugovorom.

To znači da će visina dodataka za rad na poslovima s posebnim uvjetima biti to manja što je više zaposlenih koji rade na takvim poslovima, odnosno da će zaposleni u službama s većim postotkom poslova s posebnim uvjetima rada imati manje dodatke od zaposlenih u službama s manjim udjelom poslova s posebnim uvjetima rada.

Ministarstvo nije predvidjelo produženu primjenu propisa kojima se u državnoj službi uređuju dodaci na poslove s posebnim uvjetima rada, dok se takvi dodaci ne ugovore kolektivnim ugovorom. Time zaposleni u državnim službama u prijelaznom periodu gube dodatke na posebne uvjete rada i stavljaju se u nepovoljniji položaj u odnosu na javne službenike, čiji se dodaci za posebne uvjete rada već sada uređuju granskim kolektivnim ugovorima.

Zakonom se predviđa revizija postojećih kolektivnih ugovora, kako onih na razni javnih i državnih službi, tako i granskih kolektivnih ugovora, ali i sporazuma kojima je dugoročno ugovoreno smanjenje i rast osnovice za obračun plaća u javnim i državnim službama. Time Vlada pokazuje da takve ugovore, ističe sindikat, nije ugovorila u dobroj vjeri, niti ih pokušava izmijeniti na način kako je to predviđeno ugovorima, već silom zakona.

Osim toga, ne predviđa se mogućnost kolektivnog ugovaranja koeficijenata poslova, platnih stupnjeva i razreda ili način obračuna plaća drugačijih od odredaba zakona, iako Zakon o radu (ZOR) ne poznaje takva ograničenja.

Predlagatelj ide i korak dalje, pa kolektivne ugovore koji eventualno budu sklopljeni suprotno navedenom ograničenju isključuje od načela primjene povoljnijeg prava iz ZOR-a, čime u pravni promet uvodi novu kategoriju neobvezujućih kolektivnih ugovora, što je suprotno ZOR-u, navodi sindikat u priopćenju.

zopjs_lider031213

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas da se zastane s donošenjem Zakona o plaćama u javnom sektoru, te da se taj zakon donese u suglasju s propisima u čiji djelokrug zadire, a koje zbog toga treba mijenjati.

(Lider, 3. prosinca 2013.) Sindikat u priopćenju tvrdi da prijedlog Zakona o plaćama u javnom sektoru narušava pravni poredak Hrvatske, a intencija Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da se zakon donese po hitnom postupku dodatno pogoršava situaciju jer onemogućava da se provede kvalitetna saborska rasprava.

lider_logo200712Zakon kojim se uređuju plaće državnih službenika i namještenika nije usklađen s važećim Zakonom o državnim službenicima, upozorava sindikat, već polazi od presumpcije izmjena Zakona o državnim službenicima koje se još nisu dogodile.
Zakonom se predviđa revizija postojećih kolektivnih ugovora, kako onih na razni javnih i državnih službi, tako i granskih kolektivnih ugovora, ali i sporazuma kojima je dugoročno ugovoreno smanjenje i rast osnovice za obračun plaća u javnim i državnim službama. Time Vlada pokazuje da takve ugovore, ističe sindikat, nije ugovorila u dobroj vjeri, niti ih pokušava izmijeniti na način kako je to predviđeno ugovorima, već silom zakona.
Osim toga, ne predviđa se mogućnost kolektivnog ugovaranja koeficijenata poslova, platnih stupnjeva i razreda ili način obračuna plaća drugačijih od odredaba zakona, iako Zakon o radu (ZOR) ne poznaje takva ograničenja.
Predlagatelj ide i korak dalje, pa kolektivne ugovore koji eventualno budu sklopljeni suprotno navedenom ograničenju isključuje od načela primjene povoljnijeg prava iz ZOR-a, čime u pravni promet uvodi novu kategoriju neobvezujućih kolektivnih ugovora, što je suprotno ZOR-u, navodi sindikat u priopćenju.

zopjs_hrt031213

Sindikat traži da se zastane s donošenjem zakona o plaćama u javnom sektoru

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas da se zastane s donošenjem zakona o plaćama u javnom sektoru te da se taj zakon donese u suglasju s propisima u čiji djelokrug zadire, a koje zbog toga treba mijenjati.

(HRT, 3. prosinca 2013.) Sindikat u priopćenju tvrdi da prijedlog zakona o plaćama u javnom sektoru narušava pravni poredak Hrvatske, a intencija Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da se zakon donese po hitnom postupku dodatno pogoršava situaciju jer onemogućuje da se provede kvalitetna saborska rasprava.

hrt_logo170512Zakon kojim se uređuju plaće državnih službenika i namještenika nije usklađen sa Zakonom o državnim službenicima, upozorava sindikat, već polazi od presumpcije izmjena Zakona o državnim službenicima koje se još nisu dogodile.

Također, zakonom se dodaci za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada ograničavaju masom od 10 posto ukupnih sredstava na razini pojedinoga državnog tijela namijenjenih isplati plaća i drugih materijalnih prava, dok se visina dodataka utvrđuje kolektivnim ugovorom.

To znači da će visina dodataka za rad na poslovima s posebnim uvjetima biti to manja što je više zaposlenih koji rade na takvim poslovima, odnosno da će zaposleni u službama s većim postotkom poslova s posebnim uvjetima rada imati manje dodatke od zaposlenih u službama s manjim udjelom poslova s posebnim uvjetima rada.

Ministarstvo nije predvidjelo produljenu primjenu propisa kojima se u državnoj službi uređuju dodaci na poslove s posebnim uvjetima rada, dok se takvi dodaci ne ugovore kolektivnim ugovorom. Time zaposleni u državnim službama u prijelaznom razdoblju gube dodatke na posebne uvjete rada i stavljaju se u nepovoljniji položaj u odnosu na javne službenike, čiji se dodaci za posebne uvjete rada već sada uređuju granskim kolektivnim ugovorima.

Zakonom se predviđa revizija postojećih kolektivnih ugovora, kako onih na razni javnih i državnih službi, tako i granskih kolektivnih ugovora, ali i sporazuma kojima je dugoročno ugovoreno smanjenje i rast osnovice za obračun plaća u javnim i državnim službama. Time Vlada pokazuje da takve ugovore, ističe sindikat, nije ugovorila u dobroj vjeri, niti ih pokušava izmijeniti na način kako je to predviđeno ugovorima, nego silom zakona.

Osim toga, ne predviđa se mogućnost kolektivnog ugovaranja koeficijenata poslova, platnih stupnjeva i razreda ili način obračuna plaća drukčijih od odredaba zakona, iako Zakon o radu (ZOR) ne poznaje takva ograničenja.
Predlagatelj ide i korak dalje, pa kolektivne ugovore koji eventualno budu sklopljeni suprotno navedenom ograničenju isključuje od načela primjene povoljnijeg prava iz ZOR-a, čime u pravni promet uvodi novu kategoriju neobvezujućih kolektivnih ugovora, što je suprotno ZOR-u, navodi sindikat u priopćenju.

Sindikat traži da se zastane s donošenjem Zakona o plaćama u javnom sektoru

uspori

ZAGREB, 3. prosinca 2013. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas da se zastane s donošenjem Zakona o plaćama u javnom sektoru, te da se taj zakon donese u suglasju s propisima u čiji djelokrug zadire, a koje zbog toga treba mijenjati.

Sindikat u priopćenju tvrdi da prijedlog Zakona o plaćama u javnom sektoru narušava pravni poredak Hrvatske, a intencija Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da se zakon donese po hitnom postupku dodatno pogoršava situaciju jer onemogućava da se provede kvalitetna saborska rasprava.

hina_logo122013Zakon kojim se uređuju plaće državnih službenika i namještenika nije usklađen s važećim Zakonom o državnim službenicima, upozorava sindikat, već polazi od presumpcije izmjena Zakona o državnim službenicima koje se još nisu dogodile.
Također, zakonom se dodaci za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada ograničavaju masom od 10 posto ukupnih sredstava na razini pojedinog državnog tijela namijenjenih isplati plaća i drugih materijalnih prava, dok se visina dodataka utvrđuje kolektivnim ugovorom.
To znači da će visina dodataka za rad na poslovima s posebnim uvjetima biti to manja što je više zaposlenih koji rade na takvim poslovima, odnosno da će zaposleni u službama s većim postotkom poslova s posebnim uvjetima rada imati manje dodatke od zaposlenih u službama s manjim udjelom poslova s posebnim uvjetima rada.
Ministarstvo nije predvidjelo produženu primjenu propisa kojima se u državnoj službi uređuju dodaci na poslove s posebnim uvjetima rada, dok se takvi dodaci ne ugovore kolektivnim ugovorom. Time zaposleni u državnim službama u prijelaznom periodu gube dodatke na posebne uvjete rada i stavljaju se u nepovoljniji položaj u odnosu na javne službenike, čiji se dodaci za posebne uvjete rada već sada uređuju granskim kolektivnim ugovorima.
Zakonom se predviđa revizija postojećih kolektivnih ugovora, kako onih na razni javnih i državnih službi, tako i granskih kolektivnih ugovora, ali i sporazuma kojima je dugoročno ugovoreno smanjenje i rast osnovice za obračun plaća u javnim i državnim službama. Time Vlada pokazuje da takve ugovore, ističe sindikat, nije ugovorila u dobroj vjeri, niti ih pokušava izmijeniti na način kako je to predviđeno ugovorima, već silom zakona.
Osim toga, ne predviđa se mogućnost kolektivnog ugovaranja koeficijenata poslova, platnih stupnjeva i razreda ili način obračuna plaća drugačijih od odredaba zakona, iako Zakon o radu (ZOR) ne poznaje takva ograničenja.
Predlagatelj ide i korak dalje, pa kolektivne ugovore koji eventualno budu sklopljeni suprotno navedenom ograničenju isključuje od načela primjene povoljnijeg prava iz ZOR-a, čime u pravni promet uvodi novu kategoriju neobvezujućih kolektivnih ugovora, što je suprotno ZOR-u, navodi sindikat u priopćenju.

Pročitajte još…