Sindikat traži isplatu naknade za prijevoz po kolektivnom ugovoru, državna tijela čekaju njegovu objavu u Narodnim novinama

„NEOBJAVLJENI“ KOLEKTIVNI UGOVOR

Sindikat traži isplatu naknade za prijevoz po kolektivnom ugovoru, državna tijela čekaju njegovu objavu u Narodnim novinama


(SDLSN, 7. veljače 2018.) Iako su Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojima je u ovaj ugovor ugrađena povoljnija odredba o naknadi za prijevoz na posao i s posla, potpisane 1. veljače, dio državnih i pravosudnih tijela troškove naknade za prijevoz ne želi isplatiti po novom – povoljnijem obračunu, pozivajući se na činjenicu kako Izmjene Kolektivnog ugovora još uvijek nisu objavljene u Narodnim novinama.

Sindikat je stoga jučer ministru pravosuđa dostavio elektroničku poruku Općinskog suda u Čakovcu u kojoj se kao razlog isplate putnih troškova za siječanj 2018. godine „po starom obračunu“ navodi činjenica da Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 1. veljače 2018. godine „još uvijek nisu objavljene u Narodnim novinama“.

S time u svezi Sindikat skreće pozornost da se, sukladno članku 192. stavku 2. Zakona o radu, pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje kolektivni ugovor, kao i da, sukladno članku 202. ZOR-a, propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora.

Također, Sindikat upozorava da kolektivni ugovori ne stupaju na snagu nakon prvog ili osmog dana od objave u Narodnim novinama, već kada to stranke kolektivnog ugovora utvrde te stoga činjenica jesu li Izmjene KU objavljene u Narodnim novinama nije relevantna za početak njegove primjene.

Na kraju, SDLSN dodaje i da je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na svojim mrežnim stranicama objavilo ne samo tekst Izmjena KU, već i „Obavijest o primjeni Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike“.

„Stoga smatramo da nema razloga za obračun putnih troškova „po starom obračunu“ te Vas molimo da poduzmete mjere kako se to ne bi dogodilo“, zaključuje Sindikat u svom obraćanju. S. Kuhar