Sindikat traži magareću klupu u Saboru za ministre koji ne provode zakone

Sindikat traži magareću klupu u Saboru za ministre koji ne provode zakone

magareca_klupa2

(SDLSN, 29. lipnja 2010.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske predlaže da se u Hrvatskom saboru postavi “magareća klupa” za ministre koji ne provode zakone iz svoje nadležnosti, odnosno ne izrade zakonske i podzakonske akte koje su dužni izraditi temeljem zakona koje donosi Hrvatski sabor, a sami su ih predložili.

sdlsn_www220Ministar koji bi svojim neradom zaslužio sjedenje u “magarećoj klupi” tamo bi sjedio za vrijeme saborske rasprave o stanju na području primjene zakona za koji je odgovoran i odgovarao na pitanja zastupnika s “magarećim ušima” na glavi.
Ipak, ovaj neozbiljni prijedlog samo je alternativa prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskoga sabora koje je SDLSN danas uputio predsjedniku Sabora Luki Bebiću i klubovima zastupnika.
Sindikat predlaže da, ukoliko se prijedlogom zakona propisuje pojedina pitanja urediti drugim zakonima i podzakonskim aktima (uredbe, odluke, rješenja), predlagatelj je dužan navesti konkretne rokove i nositelje izrade takvih zakona i podzakonskih akata te, u slučaju da se zakon usvoji, Hrvatski sabor izvijestiti o ne izvršenim obvezama po isteku roka za donošenje zakona i podzakonskih akata, bilo da se radi o onima koje proistječu iz samog zakona ili njegovih provedbenih propisa.
Također, predlaže se da, u slučaju ne donošenja zakona i podzakonskih akata u rokovima navedenim u zakonskom prijedlogu i njegovim provedbenim propisima, Hrvatski sabor raspravi stanje na području primjene zakona i o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi izvršenja zakonskih obveza u svezi s donošenjem podzakonskih akata predviđenih određenim zakonom i njegovim provedbenim propisima.
Pri tome Sindikat navodi čitav niz obveza iz Zakona o državnim službenicima iz 2006. godine, koje predlagatelj zakona nije izvršio, a odnose se na obvezu donošenja zakona o plaćama službenika, uredbe o plaćama namještenika, propisivanja visine naknade za mentore, posrednike u državnoj službi, etičke povjerenike, osobe koje sudjeluju u programima izobrazbe državnih službenika…
Sindikat smatra da se ovakvom (ne)provedbom zakona koje donosi Hrvatski sabor potkopava autoritet jedne od tri sastavnica vlasti u Republici Hrvatskoj, one zakonodavne i drži kako bi Hrvatski sabor i njegovi zastupnici trebali pokazati interes za sudbinu zakona izglasanih u ovom visokom domu te im u toj vjeri dostavlja prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora.

Pročitajte još…