Sindikat traži od potpredsjednice Kosor poduzimanje mjera za provedbu Kolektivnog ugovora

Sindikat traži od potpredsjednice Kosor poduzimanje mjera za provedbu Kolektivnog ugovora

(SDLSN, 10. prosinca) Sindikat je danas od potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor zatražio poduzimanje mjera za provedbu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, Povod traženju bio je sporni naputak Ministarstva financija od 29. studenog kojim se isplata dara za djecu ograničava na način suprotan Kolektivnom ugovoru.

Krampus
Stričeki iz Ministarstva financija koji su pisali naputak o isplati dara za djecu preuzeli su ulogu Krampusa

Sindikat je upozorio na činjenicu da Vlada nije, sukladno članku 103. Ugovora, imenovala svoje članove u Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora u roku od 30 dana od njegova potpisivanja.

Budući da komisija nije osnovana, ona nije mogla izvijestiti Vladu o stanju na području primjene Ugovora s obzirom na poštivanje njegovih odredbi, u cilju identificiranja možebitnih zapreka za ostvarivanje prava službenika i namještenika, pa je to učinio Sindikat.

Naime, citiranim člankom je propisano da će Vlada i Sindikati razmotriti slučajeve sustavnog kršenja Ugovora radi preveniranja mogućih sudskih sporova i odrediti mjere za njegovu provedbu.

Sindikat je potpredsjednicu Kosor upozorio na to da je Ministarstvo financija i prošle godine izazvalo sličnu pomutnju naputkom neusklađenim s odredbama Kolektivnog ugovora, te ju zamolio da kao potpisnica Kolektivnog ugovora u ime Vlade svojim autoritetom utječe na državna tijela da ga i dosljedno primjenjuju i tako spriječi generiranje novih sudskih postupaka.

Pročitajte dopis SDLSN potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor