SINDIKAT TRAŽI ODGOVARAJUĆI POSAO ZA VIŠAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DUZS-U

SINDIKAT TRAŽI ODGOVARAJUĆI POSAO ZA VIŠAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DUZS-U

hina_logo

ZAGREB, 20. ožujka 2007. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas izradu programa zbrinjavanja viška državnih službenika u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS), odnosno da im se kroz primjenu instituta raspolaganja pronađe odgovarajući posao u drugim državnim tijelima.
Do kraja godine ukinut će se 10 gradskih centara 112, što bi za posljedicu moglo imati stavljanje na raspolaganje te, po isteku roka raspolaganja, prestanak državne službe za oko 120 državnih službenika, upozorava sindikat u priopćenju.

DUZS2Radi se uglavnom o osobama s oko 50 godina života, 20 i više godina staža u državnoj službi i statusom hrvatskih branitelja, koje na tržištu rada nemaju veće šanse za zaposlenje, posebice jer je riječ o gašenju centara 112 u gradovima poput Našica, Delnica, Petrinje, Đakova, Županje i na otocima Visu, Hvaru i Braču.
Sindikat podsjeća da je Središnji državni ured objavio plan prijema u državnu službu za 2007. godinu, koji predviđa zapošljavanje 4.000 novih državnih službenika.
Uz bolju suradnju državnih tijela dio potrebnih službenika mogao bi se popuniti premještajem službenika iz DUZS-a na radna mjesta u druga državna tijela.
Sindikat predlaže da se podaci o broju, kvalifikacijskoj strukturi i prebivalištu državnih službenika u DUZS-u koji će postati viškom učine dostupnim svim državnim tijelima koja su iskazala potrebu za novim zapošljavanjem, uz obvezu novačenja službenika iz redova djelatnika DUZS-a koji udovoljavaju uvjetima za rad.
Također predlaže da Središnji državni ured za upravu pripremi okružnicu o raspoloživim državnim službenicima u DUZS-u, te da Vlada donese zaključak kojim bi se državna tijela pri novom zapošljavanju obvezala na prijam službenika DUZS-a.

Pročitajte još…