SINDIKAT TRAŽI PREKID PRAKSE NEOBJAVLJIVANJA POTREBNOG BROJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNIM TIJELIMA

SINDIKAT TRAŽI PREKID PRAKSE NEOBJAVLJIVANJA POTREBNOG BROJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNIM TIJELIMA

(SDLSN, 6. ožujka) U jučerašnjem 24. broju Narodnih novina objavljene su Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Svaka uredba sadrži i tablicu s okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti državnog tijela koja je sastavni dio uredbe i ne objavljuje se u “Narodnim novinama”.

Tipična formulacija svake uredbe o unutarnjem ustrojstvu, no je li utemeljena u pozitivnim propisima?
Tipična formulacija svake uredbe o unutarnjem ustrojstvu, no je li utemeljena u pozitivnim propisima?

Međutim, ovu formulacija koju sadrži svaka uredba o unutarnjem ustrojstvu i kojom se prikriva planirani broj zaposlenih u konkretnom državnom tijelu i onemogućava praćenje popunjenosti zacrtanog ustroja, nema uporišta u pozitivnim propisima.

Naime, ako zanemarimo poseban status Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova i možebitne sigurnosne aspekte objave broja zaposlenih, ne postoje nikakve zakonske prepreke da se broj potrebnih državnih službenika objavi, premda je i u slučaju navedenih državnih tijela moguće posrednim putem doći do podataka o broju i strukturi zaposlenih i to iz domaćih i stranih izvora koji stoje na raspolaganju informatički pismenim građanima.

Pa ipak, čak i mala državna tijela poput Ureda za socijalno partnerstvo s pet-šest zaposlenih, ne objavljuju tablicu i strukturu zaposlenih i time pred građanima, organizacijama civilnog društva i sindikatima skrivaju informaciju koja je jedan od ključnih pokazatelja transparentnosti rada državne uprave.

Razloge za to treba tražiti u mehaničkom ponavljanju višegodišnje prakse prepisivanja prethodnih inačica uredbi državnih tijela, ali i proizvodnji određenog broja pričuvnih radnih mjesta za stranačke i druge podobnike, koja se nalaze u međuprostoru između “okvirnog broja potrebnih državnih službenika i namještenika” i stvarnog broja zaposlenih.

Osim javnosti koja bi iz podatka o planiranom i stvarno zaposlenom broju državnih službenika mogla zaključiti je li ustroj planiran realno i koje od unutarnjih ustrojstvenih jedinica su eventualno “prenapuhane”, ovi su podaci od izuzetnog značaja za sindikate koji djeluju u državnim tijelima, ali je čak i njima zapriječen pristup ovoj informaciji.

Državna tijela vrlo često ne dostavljaju prijedloge uredbi o unutarnjem ustrojstvu sindikatu, a ako ju i dostave onda je to u pravilu bez tablice s okvirnim brojem potrebnih službenika i namještenika, premda je ona sastavni dio tog akta i, u stvari, predstavlja plan zapošljavanja
Državna tijela vrlo često ne dostavljaju prijedloge uredbi o unutarnjem ustrojstvu sindikatu, a ako ju i dostave onda je to u pravilu bez tablice s okvirnim brojem potrebnih službenika i namještenika, premda je ona sastavni dio tog akta i, u stvari, predstavlja plan zapošljavanja

Tako sindikati temeljem odredbi kolektivnog ugovora u pravilu dobivaju na uvid nacrte uredbi o unutarnjem ustrojstvu, ali najčešće bez tablice s okvirnim brojem potrebnih zaposlenika, te stoga ne mogu dovesti u vezu plan zapošljavanja zacrtan uredbom i konkretna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu (sistematizacijom).

Podaci koje od prošle godine objavljuje Središnji državni ured za upravu o broju zaposlenih državnih službenika prilikom objave plana prijma u državnu službu za tekuću godinu sadrže samo podatke o stanju popunjenosti radnih mjesta po državnim tijelima, ali je iz njih nemoguće zaključiti poklapa li se stvarno stanje broja zaposlenih s planiranim.

Predstavlja li informacija o broju potrebnih službenika zdravstveni rizik kojem nas ministri ne žele izložiti ili im je tako lakše zaposliti rođaka ili stranačkog kolegu?
Predstavlja li informacija o broju potrebnih službenika zdravstveni rizik kojem nas ministri ne žele izložiti ili im je tako lakše zaposliti rođaka ili stranačkog kolegu?

Dakako, podatci o broju rukovodećih, savjetničkih ili radnih mjesta po stručnim spremama, iskustvu u struci, dobi, spolu i drugim obilježjima, ne objavljuju se, čime je u državnoj upravi onemogućena svaka suvisla javna i stručna raspravu o broju i kvaliteti kadrova u državnoj upravi.

Sindikat stoga traži od Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za upravu i državnih tijela da u postupku donošenja uredbi o unutarnjem ustrojstvu prekinu s neutemeljenom praksom neobjavljivanja tablice s podatcima o okvirnom broju potrebnih državnih službenika i namještenika.

Ministarstva i druga državna tijela nemaju razloga kriti koliko se savjetnika planira zaposliti u kabinetu nekog ministra i resoru kojem je na čelu, kao i ukupan broj potrebnih državnih službenika i to ne smije biti prostor za sivu zonu zapošljavanja u državnoj upravi.

Građani Republike Hrvatske i sindikati državnih službi imaju pak pravo uvida u to planira li se broj izvršitelja u ministarstvima i drugim državnim tijelima realno i koje je stanje popunjenosti radnih mjesta u državnoj upravi.

Budući da nema razloga da se s takvom praksom odmah ne prekine, Sindikat poziva državna tijela koja su pokrenula postupak za donošenje novih ili izmjene postojećih uredbi o unutarnjem ustrojstvu da u Narodnim novinama objave tablicu s prikazom okvirnog broja potrebnih službenika i namještenika.

To nije zakonom zabranjeno, a nema ni razloga skrivanju takvih informacija. Ili možda nismo u pravu…

Pročitajte još…