Sindikat traži sastanak s ravnateljem Carinske uprave

Sindikat traži sastanak s ravnateljem Carinske uprave

Naš znak: 280/03
U Zagrebu, 24. listopada 2003.

MINISTARSTVO FINANCIJA
Carinska uprava
ravnatelj, gdin Anton Uljar

PREDMET: Sastanak u svezi s materijalnom problematikom službenika i namještenika u Carinskoj upravi – traži se

Temeljem zaključaka Odbora carine Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od 9. listopada, Sindikat traži da, sukladno članku 76. stavku 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, primite na razgovor predstavnike Odbora, s ciljem razmatranja pitanja materijalne problematike službenika i namještenika u Carinskoj upravi.

S time u svezi dostavljamo Vam gore navedene zaključke Odbora, te Vas molimo da nas izvjestite o terminu sastanka.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas