SINDIKAT TRAŽI ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MORH-U

SINDIKAT TRAŽI ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MORH-U

324_05_MORH_preustroj_prosv

ZAGREB, 31. listopada 2005. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika zatražio je danas od mjerodavnih državnih tijela odgovorno i socijalno prihvatljivo zbrinjavanje državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane (MORH) i Oružanim snagama (OSRH) koji će u sklopu preustroja biti proglašeni viškom.

hina_logo

Predviđeno je smanjenje broja djelatnih vojnih osoba sa sadašnjih 18.961 na 16.000 i državnih službenika i namještenika u MORH-u i OSRH-u sa 6.853 na 2.000, no u okolnostima koje se mogu okarakterizirati kao diskriminirajuće, nehumane i nedovoljno promišljene, kaže se u priopćenju sindikata.
Za službenike i namještenike srednje i niže stručne spreme kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga predviđeno je uvećanje otpremnina.
Oni koji se izjasne za dragovoljni prestanak službe do 31. listopada ove godine otpremnina se uvećava za 100 posto, a onima koji se za to izjasne do 31. prosinca za 50 posto.
Po podacima sindikata, takvim otpremninama bit će obuhvaćeno 1.089 službenika i namještenika srednje i niže stručne spreme, dok se tijekom 2006.  predviđa izlazak iz sustava obrane pod uvjetima koji vrijede za ostale državne službenike i namještenike.
Sindikat ističe da preustroj MORH-a i OSRH zbog broja od 4.900 službenika i namještenika viška  iziskuje poseban program zbrinjavanja koji ne može vrijediti samo za ovu godinu.
Ta se situacija izravno održava na socijalni i gospodarski status 10 – 15.000 članova njihovih obitelji, a uglavnom je riječ o osobama koje imaju status dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata. Za sindikat je neprihvatljivo da se među službenicima kojima će prestati državna služba zbog preustroja prave razlike po osnovi stručne spreme, dinamike preustroja i datuma, odnosno godine u kojoj im prestaje državna služba.
(Hina) pp/xmd ymd

SINDIKAT TRAŽI ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MORH-u

HRT_web_vijesti

31. listopada – Sindikat državnih službenika i namještenika zatražio je od mjerodavnih državnih tijela odgovorno i socijalno prihvatljivo zbrinjavanje državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane (MORH) i Oružanim snagama (OSRH) koji će u sklopu preustroja biti proglašeni viškom.

Predviđeno je smanjenje broja djelatnih vojnih osoba sa sadašnjih 18.961 na 16.000 i državnih službenika i namještenika u MORH-u i OSRH-u sa 6.853 na 2.000, no u okolnostima koje se mogu okarakterizirati kao diskriminirajuće, nehumane i nedovoljno promišljene, kaže se u priopćenju sindikata.

Za službenike i namještenike srednje i niže stručne spreme kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga predviđeno je uvećanje otpremnina. Oni koji se izjasne za dragovoljni prestanak službe do 31. listopada ove godine, otpremnina se uvećava za 100 posto, a onima koji se za to izjasne do 31. prosinca za 50 posto. Prema podacima sindikata, takvim otpremninama bit će obuhvaćeno 1.089 službenika i namještenika srednje i niže stručne spreme, dok se tijekom 2006. predviđa izlazak iz sustava obrane pod uvjetima koji vrijede za ostale državne službenike i namještenike.

Sindikat ističe da preustroj MORH-a i OSRH zbog broja od 4.900 službenika i namještenika viška iziskuje poseban program zbrinjavanja koji ne može vrijediti samo za ovu godinu. Ta se situacija izravno odražava na socijalni i gospodarski status do 15.000 članova njihovih obitelji, a uglavnom je riječ o osobama koje imaju status dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata.

Za sindikat je neprihvatljivo da se među službenicima kojima će prestati državna služba zbog preustroja prave razlike po osnovi stručne spreme, dinamike preustroja i datuma, odnosno godine u kojoj im prestaje državna služba.