Sindikat upozorava gradove osnivače JVP na obvezu isplate regresa od 1.250 kuna vatrogascima

Sindikat upozorava gradove osnivače JVP na obvezu isplate regresa od 1.250 kuna vatrogascima

Iako će brojni vatrogasci ljeto provesti na ispomoći u priobalju, a ne na godišnjem odmoru, Sindikat upozorava na to da im pripada pravo na uvećani regres od 1.250 kuna
Iako će brojni vatrogasci ljeto provesti na ispomoći u priobalju, a ne na godišnjem odmoru, Sindikat upozorava na to da im pripada pravo na uvećani regres od 1.250 kuna

(SDLSN, 9. srpnja) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske obavještava gradove osnivače profesionalnih javnih vatrogasnih postrojbi na obvezu isplate regresa za godišnji odmor profesionalnim vatrogascima u iznosu od 1.250 kuna.

Uvećani iznos regresa, umjesto dosadašnjih 1.000 kuna, trebalo bi dobiti oko 2.400 profesionalnih vatrogasaca u JVP koji posebnim kolektivnim ugovorima između gradova i JVP nisu ugovorili veću razinu prava.

Tako je, naime, dogovoreno 29. lipnja između Vlade RH i sindikata državnih službi, kada je potpisan sporazum o visini regresa, božićnici i dara za djecu za 2007. godinu, te dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

SDLSN_wwwObveza gradova proistječe iz odredbe članka 110. Kolektivnog ugovora kojim se Vlada RH obvezala da će se odredbe ovog ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Vlada svake godine donosi odluku o minimalnom financijskom standardu za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, koji se, između ostalog temelji na razini materijalnih prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

JVP_regres

Također, Sindikat od Ministarstva financija traži da odgovarajućim naputkom upozori javne vatrogasne postrojbe na obvezu isplate regresa za godišnji odmor u 2007. godini u iznosu od 1.250 kuna, kao i da činjenicu je li se to dogodilo provjeri prilikom provedbe nadzora nad utroškom sredstava državnog proračuna namijenjenih vatrogastvu.