Sindikat uputio prosvjed ministru Rončeviću zbog isključenja državnih službenika i namještenika iz Pravilnika o dodatku na plaću pripadnika OSRH

Sindikat uputio prosvjed ministru Rončeviću zbog isključenja državnih službenika i namještenika iz Pravilnika o dodatku na plaću pripadnika OSRH

Roncevic_kotlovi(SDLSN, 17. svibnja) Sindikat je uputio prosvjed ministru Rončeviću jer je 7. ožujka 2005. godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, kojim je iz kruga osoba koje mogu ostvariti dodatke namijenjene pripadnicima specijalnih i zaštitnih postrojbi i dodatke za otežane uvjete posla i štetnost po zdravlje isključio državne službenike i namještenike.

Time je pogođeno 30-tak pripadnika Počasne zaštitne bojne, te djelatnici koji rade na izdvojenim objektima radarskih i radio-relejnih sustava, rada u hiperbaričnim i hipobaričnim komorama i s rendgenskim uređajima, opsluživanju i održavanju posuda pod tlakom i rad u kotlovnicama, te radu na formiranju i punjenju akumulatora u akumulatorskoj stanici.

Ovakve izmjene i dopune citiranog pravilnika doživjeli smo kao jednostrane i neutemeljene, budući da se njima u OSRH uvodi nejednako postupanje prema pripadnicima OSRH s obzirom na njihov status.

Naime, dvojbeno je priznavanje dodataka na plaću pripadnicima OSRH koji rade na istim poslovima ovisno o tome radi li se o djelatnim vojnim osobama ili državnim službenicima i namještenicima.

kotaoOvo je posebice nelogično kad su u pitanju osobe čiji je rad u Zakonu o zaštiti na radu opisan kao rad sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima po sigurnost i zdravlje radnika, budući da otežani uvjeti rada i štetnost po zdravlje nisu manji za državne službenike i namještenike koji rade na tim poslovima od onih kojima su izložene djelatne vojne osobe.

S time u svezi Sindikat traži da se u MORH i OSRH konačno prestane s praksom nejednakog postupanja prema državnim službenicima i namještenicima s obzirom na njihov status, kojima se oni stavljaju u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, a koji se odnose na uvjete rada.

Sindikat traži da se ova situacija ispravi odgovarajućim izmjenama i dopunama odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Ministarstvu obrane, kako bi se svim državnim službenicima i namještenicima koji rade sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima po sigurnost i zdravlje radnika priznali odgovarajući dodaci na plaću.

Kako bi zaštitio prava državnih službenika i namještenika u OSRH Sindikat se osim ministru Rončeviću obratio radi mjerodavnog postupanja Odjelu radnog prava i Odjelu zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Odjelu za pravna pitanja službeničkog sustava Središnjeg državnog ureda za upravu zbog nastupa slučaja izravne diskriminacije opisane u članku 2. Zakona o radu, odnosno članku 5. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Pročitajte još…