SINDIKAT VOJNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DONIO ODLUKU O PRIKLJUČENJU TRODNEVNOM ŠTRAJKU

SINDIKAT VOJNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DONIO ODLUKU O PRIKLJUČENJU TRODNEVNOM ŠTRAJKU

Strajk_MORH_ispred220(SDLSN, 2. veljače) Sindikat vojnih službenika i namještenika na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva sindikata donio je odluku o priključenju trodnevnom štrajku sindikata državnih službi u drugoj polovici veljače 2006 godine, stoji u današnjem priopćenju sindikata.

Ovakva odluka donijeta je nakon zaključka o tome da Vlada RH zanemaruje činjenicu da je ona poslodavac državnih službi i sukladno tome onemogućava sindikatima državnih službi da probleme rješavaju u dijalogu s poslodavcem.

SVSN smatra da je jedini način za sprječavanje štrajka poduzimanje konkretnih koraka za povećanje plaća u državnoj upravi, kao i smanjivanja razlika između plaća državnih službi i javnih službi.

Štrajk će biti organiziran u suradnji s ostalim sindikatima državnih službi, s kojima će se utvrditi točan datum i način njegove provedbe.

Sindikati traže izjednačavanje plaća državnih službenika i namještenika s plaćama zaposlenih u javnim službama prije donošenja Zakona o plaćama.