SINDIKAT ZATRAŽIO ISPLATU DODATAKA ZA UVJETE RADA ZA PREKOVREMENI RAD U ZATVORSKOM SUSTAVU

SINDIKAT ZATRAŽIO ISPLATU DODATAKA ZA UVJETE RADA ZA PREKOVREMENI RAD U ZATVORSKOM SUSTAVU

(SDLSN, 21. veljače) Vijest o katastrofalnom stanju u zatvorskom sustavu u kojem je zabilježen manjak od 176 pravosudnih policajaca, kako je zabilježeno u izvješću Vlade upućenom Hrvatskom saboru, za Sindikat nije bila neočekivana.

Nažalost, zaposlenici u zatvorskom sustavu nisu ugroženi samo zbog pretrpanih zatvora i kroničnog nedostatka potrebnog broja pravosudnih policajaca.

Izgleda da odgovorni u Upravi za zatvorski sustav ovako doživljavaju prekovremeni rad pravosudnih policajaca
Izgleda da odgovorni u Upravi za zatvorski sustav ovako doživljavaju prekovremeni rad pravosudnih policajaca

Naime, iako im je Uredbom o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi priznat dodatak na plaću zbog uvjeta rada kojima obiluje ovo, po nekim istraživanjima najstresnije zanimanje, njihova im Uprava za zatvorski sustav dodatak isplaćuje samo za vrijeme provedeno na redovnom radu, odnosno za rad ostvaren u okviru redovnog mjesečnog fonda sati.

Službenicima u zatvorima koji zbog manjka osoblja imaju i stotinjak prekovremenih sati mjesečno Uprava za zatvorski sustav isplaćuje naknadu za prekovremeni rad kao da su za vrijeme prekovremenog rada radili na nekim drugim poslovima, npr. u računovodstvu Uprave.

Tako je službenik kojem je isplaćeno 136 prekovremenih sati ostao zakinut za oko 1.500 kuna bruto plaće, jer su u Upravi za zatvorski sustav odredbu članka 35. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prema kojoj su dodaci na osnovnu plaću dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće, protumačili kao nemogućnost isplate dodatka na uvjete rada za obavljeni prekovremeni rad.

Zbog ovog kreativnog tumačenja Kolektivnog ugovora od strane Uprave za zatvorski sustav Sindikat je zatražio od Komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, Središnjeg državnog ureda za upravu i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se dodatak za obavljanje poslova radnog mjesta s posebnim uvjetima rada u zatvorskom sustavu platio za svaki odrađeni sat rada.

Sindikat naglašava kako je temelj za isplatu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada činjenica da službenik i namještenik radi pretežiti dio svakoga radnog dana na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada, a ne činjenica da takav posao obavlja u redovnom radnom vremenu ili prekovremenom radu, tj. unutar ili izvan redovnog mjesečnog fonda radnih sati.

Sindikat je u svome dopisu podsjetio i da se prekovremeni rad u MUP-u obračunava pomoću vrijednosti sata uvećanog za dodatke na uvjete rada.

No, naizgled jedinstveno područje državnih službi već je odavna postalo primjerom zakonodavnog Divljeg Zapada, pa činjenica da se u jednom ministarstvu isplaćuju dodaci na uvjete rada i za prekovremeni rad, a u drugom ne, ne mora ništa značiti. Ili možda ima nade???

SINDIKAT: SLUŽBENICIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV NE ISPLAĆUJE SE PRIPADAJUĆI DODATAK NA UVJETE RADA

hina_logo

ZAGREB, 21. veljače 2005. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske pozvao je danas Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da poduzme mjere kako bi se službenicima i namještenicima u Upravi za zatvorski sustav počeo isplaćivati zakonom utvrđeni dodatak na uvjete rada.

zatvoreniciiSindikat u priopćenju ističe da se službenicima i namještenicima u Upravi za zatvorski sustav ne obračunava  dodatak na plaću za poslove prekovremenog rada koji ostvaruju sukladno Uredbi o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi.
Njima se pri izračunu prekovremenog rada kao vrijednost sata uzima vrijednost koja nije uvećana za postotak dodatka koji im pripada za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.
Takav postupak Uprava za zatvorski sustav obrazlaže činjenicom da su dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada dodaci na osnovnu plaću, no to ne isključuje obvezu isplate dodatka na uvjete rada za prekovremeni rad, kaže se u priopćenju.
Sindikat smatra da mjerodavna državna tijela trebaju  intenciju odredbe Zakona o radu, da za otežane uvjete rada radnik ima pravo na povećanu plaću, pretočiti u dosljednu primjenu Kolektivnog ugovora te pri izračunu vrijednosti prekovremenog rada na poslovima s posebnim uvjetima rada, kao pomoćno sredstvo za izračun koristiti vrijednost sata uvećanu za dodatak na uvjete rada.
Sindikat pritom upozorava da se u MUP-u za prekovremeni rad isplaćuju pripadajući dodaci na uvjete rada.
(Hina) pp/xmd ymd

IZVJEŠĆE O STANJU U ZATVORSKOM SUSTAVU: MANJKA SVEGA – OPREME, SLUŽBENIKA, SAMO “VIŠAK” ZATVORENIKA

hina_logo

ZAGREB, 21. veljače(Hina) –  Zatvori i kaznionice zatvorenog tipa bili su prekapacitirani i prošle i pretprošle godine, upozorava se u Izvješću koje je Vlada dostavila Hrvatskom saboru, a u kojem se od ministarstva pravosuđa i financija traži da u roku od dva mjeseca zajednički predlože osiguranje dodatnog novca Upravi za zatvorski sustav.
zatvorenik1Po izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2003. i 2004. osim zatvorenika kojih je u odnosu na smještajni kapacitet bilo “viška” prosječno 297, svega drugog je manjkalo, od radnog osoblja, službenika pravosudne policije, liječnika, opreme, vozila itd.
U izvješću se navodi da takve ustanove mogu ukupno primiti 3.004 osobe, od čega 2.268 u zatvorenim uvjetima. Kako je u 2003. kaznu zatvora i mjeru pritvora prosječno izdržavalo 2.565 zatvorenika, to znači da je u zatvorima i kaznionicama prosječno bilo 297 zatvorenika “viška”.
Taj “višak” prošle je godine bio još drastičniji – naime, kaznionice i zatvori u zatvorenim uvjetima bili su prekapacitirani s prosječno 730 zatvorenika.
zatvorenik2Dodatni novac kojega Vlada traži za Upravu za zatvorski sustav, prije svega bi se koristio za uređenje neuvjetnih prostora za zatvorenike i povećanje smještajnih kapaciteta u zatvorima i kaznionicama zatvorenog tipa, popunu upražnjenih radnih mjesta, nabavu opreme za ovlaštene službene osobe itd.
Zatvorskom sustavu, stoji u Izvješću, nedostaje odgovarajuća sigurnosna oprema, posebno sustav video nadzora, oprema za intervencije i specijalna vozila za prijevoz zatvorenika.
Veliki su problem nepopunjena radna mjesta.
Sistematizacijom ih je u zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima predviđeno 2.859, no koncem 2003. nepopunjeno ih je bilo 501, a koncem prošle godine 467.
U zatvorskom bi sustavu trebalo službovati 1. 537 pravosudnih policajaca, a na koncu prošle godine bilo ih je 1.361, dakle 176 manje od sistematitacijom predviđenog broja.
Uz nedostatan broj službenika pravosudne policije, u Izvješću se pozornost skreće i na činjenicu da nisu popunjena mjesta liječnika, čemu “na ruku” idu teški uvjeti rada, niske plaće i udaljenost pojednih kaznionica i zatvora od većih gradova.
(Hina) xum ysšh