Sindikat zatražio sastanak s predstavnicima Vlade u svezi s primjenom Kolektivnog ugovora na profesionalne vatrogasce

Sindikat zatražio sastanak s predstavnicima Vlade u svezi s primjenom Kolektivnog ugovora na profesionalne vatrogasce

Naš znak: 190/04
U Zagrebu, 9. srpnja 2004.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
gđa Jadranka Kosor
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
ministar, g. Marijan Mlinarić
glavni vatrogasni zapovjednik, g. Mladen Jurin
MINISTARSTVO FINANCIJA
ministar, g. Ivan Šuker
URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTV
predstojnik, g. Vitomir Begović

PREDMET: Primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce
– traži se

Poštovani,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, prethodnim je kao i novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike ugovorio s Vladom Republike Hrvatske da će se odredbe Ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu (vidi članak 104. prethodnog Kolektivnog ugovora i članak 110. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 2. srpnja).

Nažalost, moramo konstatirati da se pri izračunu plaća vatrogasaca ne primjenjuje osnovica utvrđena u pregovorima sa sindikatima državnih službi, kao i da vatrogascima u javnim vatrogasnim postrojbama nisu isplaćene jubilarne nagrade od lipnja prošle godine i regres za godišnji odmor u 2004. godini.

Također, moramo konstatirati da Ministarstvo financija nije, sukladno zaključcima sa sastanka održanog 1. travnja 2004. godine u Uredu za socijalno partnerstvo, a u svezi s primjenom Kolektivnog ugovora za državne službenike na djelatnike javnih vatrogasnih postrojbi, uputilo naputak jedinicama lokalne samouprave glede refundiranja sredstava isplaćenih temeljem pravomoćnih sudskih presuda vezanih za prava iz kolektivnog ugovora.

S tim u svezi predlažemo da se putem Ureda za socijalno partnerstvo žurno organizira sastanak predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikata, kako bi se utvrdili izvori sredstava za plaće i materijalnih prava djelatnika javnih vatrogasnih postrojbi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Sindikat predlaže da se na sastanku razmotri i način formalnog obvezivanja jedinica lokalne samouprave kao osnivača i suosnivača javnih vatrogasnih postrojbi da u pogledu plaća i materijalnih prava primjenjuju Kolektivni ugovor, te Vam u tom smislu dostavljamo i nacrt prijedloga Odluke o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenika na zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama.

Molimo za što žurnije održavanje sastanka, budući da se Sindikat nalazi pod velikim pritiskom svojih članova iz redova javnih vatrogasnih postrojbi.

S poštovanjem,
za Odbor profesionalnih vatrogasaca
Mladen Magdić
Predsjednik
Ivica Ihas

U privitku:
1. Bilješka sa sastanka u Uredu za socijalno partnerstvo
2. Dopis Ureda za socijalno partnerstvo od 2. lipnja
3. Nacrt Odluke o primjeni Kolektivnog ugovora

O tome obavijest:
Sindikalnim povjerenicima
Dopis u PDF formatu i prijedlog odluke o primjeni Kolektivnog ugovora možete pročitati klikom na riječ: VATROGASCI