SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: Referendum uspio – Kolektivni ugovor uskoro stupa na snagu

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: Referendum uspio – Kolektivni ugovor uskoro stupa na snagu

Ref_presica230904_1

(SDLSN, 23. rujna) Sindikati državnih službi na danas održanoj “presici” objavili su privremene nepotpune rezultate referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivica Ihas naglasio je da dosad prikupljeni rezultati na uzorku od 45.569 službenika i namještenika pokazuju da je njih 34.295 ili 75% pristupilo referendumu, od čega se 92% izjasnilo “ZA” kolektivni ugovor, a 6% protiv, dok je nevažećih listića bilo 2%. To znači da rezultati s preostalih glasačkih mjesta više ne mogu utjecati na konačni ishod referenduma, a prema neslužbenim informacijama i u preostalom dijelu državnih službi omjer izlaska na referendum i prihvaćanja kolektivnog ugovora jednak je kao i na dosad prikupljenom uzorku.

Ref_presica230904_2

Ref_presica230904_4
Na referendum je izašlo 75% zaposlenika

Ihas se zahvalio državnim službenicima i namještenicima koji su izjašnjavanjem prihvatili novi kolektivni ugovor, podsjetivši novinare na povoljnosti koje su njime ugovorene. Tako je kolektivni ugovor zaključen na četiri godine, za razliku od prethodnih koji su zaključivani na dvije godine, zbog čega su se sindikati i vlada nalazili u permanentnim pregovorima, posebice

Za prihvaćanje Kolektivnog ugovora izjasnilo se visokih 92% zaposlenika koji su izašli na referendum
Za prihvaćanje Kolektivnog ugovora izjasnilo se visokih 92% zaposlenika koji su izašli na referendum

stoga što su se i iznosi pojedinih prava utvrđivali svake godine posebnim sporazumima. Naime, ugovorom su sva prava utvrđena u minimalnom iznosu, a otvorena je mogućnost da se ugovori i više.

Predsjednici Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar i potpredsjednik Sindikata vojnih službenika i namještenika Tomislav Petrović zahvalili su se djelatnicima MUP-a i MORH-a na odličnom odazivu na referendum.

Dubravko Jagić naglasio je da se nada da sadašnja Vlada neće dozvoliti da sindikati prava ugovorena kolektivnim ugovorom moraju potraživati sudskim putem.

Referendum_letak2

DRŽAVNI SLUŽBENICI PRIHVATILI KOLEKTIVNI UGOVOR

hina_logo

ZAGREB, 23. rujna 2004. (Hina) –  Sindikati državnih službi objavili su danas da je referendum o prihvaćanju Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike i namještenike uspio pa će KU uskoro stupiti na snagu.

Ref_presica230904_5

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivica Ihas rekao je novinarima kako dosad prikupljeni rezultati na uzorku od 45.569 službenika i namještenika pokazuju da je 75 posto pristupilo referendumu, od čega se 92 posto izjasnilo za prihvaćanje KU-a.
To znači da rezultati s preostalih glasačkih mjesta više ne mogu utjecati na konačni ishod referenduma, a prema neslužbenim informacijama i u preostalom dijelu državnih službi omjer izlaska na referendum i prihvaćanja KU-a jednak je dosad prikupljenom uzorku.
KU je zaključen na četiri godine, za razliku od prethodnih koji su zaključivani na dvije godine, zbog čega su se sindikati i Vlada nalazili u permanentnim pregovorima, posebice stoga što su se iznosi pojedinih prava utvrđivali svake godine posebnim sporazumima. Novim KU-om sva su prava utvrđena u minimalnom iznosu, a otvorena je mogućnost da se ugovori i više.
(Hina) pp/xmd ymd

HRT_logo23. rujna – Sindikati državnih službi objavili su da je referendum o prihvaćanju Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike i namještenike uspio pa će uskoro stupiti na snagu.

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivica Ihas rekao je kako dosad prikupljeni rezultati, na uzorku od 45.569 službenika i namještenika, pokazuju da ih je 75 posto pristupilo referendumu, od čega se 92 posto izjasnilo za prihvaćanje KU-a.
Ref_presica230904_6To znači da rezultati s preostalih glasačkih mjesta više ne mogu utjecati na konačni ishod referenduma, a prema neslužbenim informacijama i u preostalom dijelu državnih službi omjer izlaska na referendum i prihvaćanja KU-a jednak je dosad prikupljenom uzorku.

KU je zaključen na četiri godine, za razliku od prethodnih koji su bili na dvije godine, zbog čega su se sindikati i Vlada nalazili u permanentnim pregovorima, posebice stoga što su se iznosi pojedinih prava utvrđivali svake godine posebnim sporazumima. Novim KU-om sva su prava utvrđena u minimalnom iznosu, a otvorena je mogućnost da se ugovori i više. (H/mb)