SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI TRAŽE PREGOVORE O OSNOVICI ZA PLAĆU

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI TRAŽE PREGOVORE O OSNOVICI ZA PLAĆU

ZAGREB, 20. listopada 2004. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika i Sindikat vojnih službenika i namještenika zatražili su danas od Vlade početak pregovora za utvrđivanje osnovice za plaću, osnovice za jubilarne nagrade, dara za djecu i božićnice.

hina_logo

Sindikati predlažu povećanje osnovice za plaće za 20 posto čime bi se plaće državnih službenika i namještenika uskladile s kretanjima plaća u drugim sektorima te spriječilo daljnje zaostajanje za plaćama zaposlenih u javnim službama.
Također predlažu iznos osnovice za isplatu jubilarnih nagrada od 2.000 kuna, dara za djecu od 600 kuna te božićnice od 1.500 kuna, kaže se u priopćenju dvaju sindikata.
Kolektivnim ugovorom propisano je da će ugovorne strane osnovicu za izračun plaće utvrđivati posebnim dodatkom svake godine u postupku donošenja državnog proračuna za sljedeću godinu, kao i visinu osnovice za isplatu jubilarnih nagrada, podsjeća se u priopćenju.
Iznos dara za djecu u prigodi Dana sv. Nikole i božićnice ugovorne strane trebaju utvrditi najkasnije do 1. studenoga.
Isto tako, sindikati traže početak razgovora o uredbama o koeficijentima, posebnim uvjetima rada i nagrađivanju za natprosječne rezultate rada, sukladno zaključku pregovaračkih odbora od 14. travnja da će Vlada i sindikati državnih službi najkasnije u roku 30 dana po sklapanju novog kolektivnog ugovora započeti razgovore o tim pitanjima.
(Hina) pp/xmd ymd

Pregovori_201004

HRT_logo20. listopada – Sindikat državnih  službenika i namještenika te Sindikat vojnih službenika i namještenika zatražili su od Vlade početak pregovora za utvrđivanje osnovice za plaću, jubilarne nagrade, dara za djecu i božićnice.
Sindikati predlažu povećanje osnovice za plaće za 20 posto, čime bi se plaće državnih službenika i namještenika uskladile s kretanjima plaća u drugim sektorima te spriječilo daljnje zaostajanje za plaćama zaposlenih u javnim službama.
Također predlažu iznos osnovice za isplatu jubilarnih nagrada od 2.000 kuna, dara za djecu od 600 kuna te božićnice od 1.500 kuna, kaže se u priopćenju dvaju sindikata. (H/ia)

Pročitajte dopis sindikata…