SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: “Zaustavite nelegalnu privatizaciju namješteničkih poslova!”

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: “Zaustavite nelegalnu privatizaciju namješteničkih poslova!”

SVI-logo(SDLSN, 3. listopada) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, uz solidarnu podršku Sindikata policije Hrvatske, Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a, Sindikata vojnih službenika i namještenika, Carinskog sindikata Hrvatske i Sindikata porezne uprave Hrvatske, uputio je danas najvišim državnim dužnosnicima zahtjev za zaustavljanjem nelegalne privatizacije namješteničkih poslova u državnim tijelima. Ovom akcijom sindikati državnih službi pokazali su jedinstvo i solidarnost na pitanju zaštite interesa namještenika, kao socijalno ugrožene skupine djelatnika državne uprave. Naime, privatizacija namješteničkih poslova u državnim službama uzela je maha u takvoj mjeri da im prijeti potpuno nestajanje iz državnih službi. Sindikati traže zaustavljanje otkazivanja rada namještenicima, razrješenje tajnika Ministarstva pomorstva i uspostavu socijalnog dijaloga s ciljem rješenja pitanja pomoćno-tehničkih poslova sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. Zakon poslove u državnoj upravi dijeli na one koje obavljaju službenici i pomoćno-tehničke poslove koje obavljaju namještenici, a ne privatne tvrtke. Sindikati upozoravaju da bi nakon namještenika na red za otkaze mogli doći i službenici koji nisu u funkciji obavljanja “osnovne djelatnosti” državnih tijela. Zato su zaprijetili mogućnošću da pored sindikalnih akcija aktualnoj vlasti “zaprijete” i preporukom službenicima i namještenicima da otkaze koje im pripremaju “nagrade” na predstojećim političkim izborima.

Upozorili su i da bi mnogima u državnoj službi “izdašna” božićnica mogla biti i posljednja, a možda i sva “otpremnina” koju im je Vlada spremna dati.

Cjeloviti tekst priopćenja pročitajte pod opširnije…

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI PROTIV OTKAZA U POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA

hina_logo

ZAGREB, 3. listopada (Hina) – Sindikati državnih službi zatražili su danas od Vlade zaustavljanje “nelegalne” privatizacije pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima.
Šest sindikata u pismu ocjenjuje kao “najobičniju prijevaru” ukidanje pomoćno-tehničkih poslova da bi se na istim poslovima angažirale privatne tvrtke, a otpušteni namještenici zaposlili kod privatnih poslodavaca po nepovoljnijim uvjetima. Radna mjesta pomoćno-tehničkih poslova ukinuta su u Ministarstvu pomorstva prometa i veza i Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo, s namjerom da se za obavljanje tih poslova angažiraju privatne tvrtke, navodi se u pismu. Položaj namještenika je dodatno ponižavajući, upozoravaju sindikati, jer ih se prisiljava na potpisivanje sporazumnog
prekida radnog odnosa čime gube pravo na otpremnine. Sindikati državnih i lokalnih službenika, policije, vojske, carine i porezne uprave tvrde da ne postoje zakonske pretpostavke za otpuštanje i privatizaciju pomoćno-tehničkih poslova dok su na snazi Zakon o sustavu državne uprave i Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Stoga traže zaustavljanje otkaza i uspostavu socijalnog dijaloga kako bi se to pitanje riješilo u skladu s propisima. Pritom upozoravaju da će poduzeti odgovarajuće akcije i druge pravne korake ako se nastavi s otkazima. (Hina) mvr md

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBI
U Zagrebu, 3. listopada 2003.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE, g. Stjepan Mesić
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
predsjednik, g. Ivica Račan
potpredsjednik, g. Goran Granić
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
ministrica, gđa Ingrid Antičević-Marinović
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
glavni državni odvjetnik, g. Mladen Bajić
PUČKI PRAVOBRANITELJ
g. Ivica Klarić

PREDMET: Zaustavljanje nelegalne privatizacije pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima, zahtijeva se

Zbog privatizacije pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima i kampanje otkazivanja rada namještenicima koji ih obavljaju, Sindikat državnih službi traži od mjerodavnih državnih tijela Republike Hrvatske hitno i neodložno zaustavljanje ovog nelegalnog procesa.

S time u svezi Sindikat traži sljedeće:

  1. zaustavljanje otkazivanja rada namještenicima u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo,
  2. poništenje odluke Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske od 30. rujna 2003.g., kojom se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i veza, da u ime Republike Hrvatske potpiše Ugovor o obavljanju poslova upravljanja, tehničkog i higijenskog održavanja poslovne zgrade i vođenja restorana na adresi Prisavlje 14 u Zagrebu, sa tvrtkom Parting d.o.o.,
  3. razrješenje tajnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza, g. Marka Šarića, te
  4. uspostavu socijalnog dijaloga sa sindikatima državnih službi kako bi se pitanje pomoćno-tehničkih poslova, koje za potrebe državnih tijela obavljaju namještenici, riješilo sukladno pozitivnim propisima.

Svoje zahtjeve Sindikat temelji na pozitivnim propisima Republike Hrvatske, sukladno obrazloženju koje slijedi:

Ad 1. Prema Zakonu o sustavu državne uprave, članku 7. stavku 2. i 3. pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave obavljaju namještenici (ne privatne tvrtke op.a.), a prava i obveze, odgovornosti i način određivanja plaće državnih službenika i namještenika uređuju se propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Zakon o državnim službenicima i namještenicima, člankom 1. stavkom 4. namještenike opisuje kao osobe srednje i niže stručne spreme koji u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima tj. poslovima vozača, grafičara, domara, elektromehaničara, telefonista, kuhara, portira, čišćenja radnih prostorija i sl., čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

Dok su na snazi Zakon o sustavu državne uprave i Zakon o službenicima i namještenicima, ne postoje zakonske pretpostavke za otpuštanje namještenika i privatizaciju pomoćno-tehničkih poslova koje oni obavljaju u tijelima državne uprave.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza ukinuta je ustrojstvena jedinica koja je dotad obavljala pomoćno-tehničke poslove iz gore citiranih zakona, kao i poslovi iz njezina djelokruga, a Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva ukinuta su i namještenička radna mjesta.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ukinuta su radna mjesta namještenika koji rade na poslovima čišćenja radnih prostorija.

Ni u jednom od ova dva slučaja nije prestala potreba za obavljanjem pomoćno-tehničkih poslova, koje sukladno Zakonu o sustavu državne uprave i Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne uprave, obavljaju namještenici, o čemu najbolje svjedoči namjera ovih ministarstava da za njihovo obavljanje angažiraju privatne tvrtke.

Najobičnija je prijevara ukinuti pomoćno-tehničke poslove i radna mjesta da bi se zatim na tim istim poslovima angažirale privatne tvrtke, a otpušteni namještenici “zbrinuli” zapošljavanjem kod privatnih poslodavaca pod nepovoljnijim uvjetima.

Nadalje, uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnici o unutarnjem redu ovih ministarstava donijeti su suprotno odredbama citiranih zakona, ali i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koji člankom 75. čelniku državnog tijela nalaže da prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika mora o tome obavijestiti Sindikat. Čelnik je pri tome dužan priopćiti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj službenika i namještenika.

Važnim se odlukama, u smislu citirane odredbe, smatraju osobito, između ostalog,  odluke o donošenju, izmjeni i dopuni akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika i planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika.

Zbog ovoga je Sindikat Ustavnom sudu predložio pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza, a poduzeo je i određene korake kako bi se osporila valjanost pravilnika o unutarnjem redu obaju ministarstava.

Nadalje, namještenike kojima se daje poslovno uvjetovani otkaz zbog organizacijskih razloga prisiljava se na potpisivanje sporazumnog prekida radnog odnosa, što njihov težak položaj čini dodatno ponižavajućim. Ovime Ministarstvo namještenicima želi uskratiti pravo na otpremnine koje im pripadaju sukladno Kolektivnom ugovoru i istovremeno krši uvjete javnog nadmetanja. Naime, da bi se ponuda za javno nadmetanje mogla uopće razmatrati, ponuđač je morao priložiti “izjavu o preuzimanju u radni odnos kvalificiranih radnika koji sada rade na poslovima iz predmeta ovog javnog nadmetanja“, iz čega je razvidno da bi trebao preuzeti i one radnike koji su dobili otkaz.

Ad 2.  Sindikat smatra nedopustivim da se ugovorom o obavljanju poslova upravljanja, tehničkog i higijenskog održavanja zgrade i vođenju restorana pomoćno-tehnički poslovi, koje prema Zakonu o sustavu državne uprave obavljaju namještenici, prepuštaju, uz prethodni otkaz rada namještenika, privatnim tvrtkama. Posebice stoga što je ugovor samo zadnji u čitavom nizu nezakonitih akata. Znakovito je i to da se namještenici tretiraju kao imovina, iako manje vrijedna, budući da za razliku od poslovnog prostora oni ostaju u “trajnom” vlasništvu privatnih poslodavaca.

Ad 3. Tajnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza, g. Marko Šarić, na traženje Sindikata za dostavom podataka važnih za donošenje odluke o otkazu namještenicima koji za Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, ali i Ministarstvo rada i socijalne skrbi s kojim dijele poslovnu zgradu u vlasništvu Republike Hrvatske obavljaju pomoćno-tehničke poslove, odgovorio je kako je, citiramo:

…privatizacija upravljanja i održavanja zgrade i restorana bila naša obveza i izričita naredba iz Nalaza Državne revizije.“.

Međutim, nakon uvida u nalaz Državne revizije i izravnog upita Sindikata o istinitosti ovih navoda glavna državna revizorica u Državnom uredu za reviziju, gđa Šima Krasić odgovorila je sljedeće:

Do sada Državni ured za reviziju nije u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, niti u bilo kojem drugom državnom organu davao naloge u vezi privatizacije pojedinih službi ili poslova.

Ovime je tajnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza, g. Marko Šarić, svojim navodima doveo u zabludu Sindikat, ali i druge adresate ovoga pismena: potpredsjednika Vlade, g. Gorana Granića, Ured za socijalno partnerstvo i Ured za državnu imovinu, glede razloga zbog kojih se provodi privatizacija pomoćno-tehničkih poslova, sugerirajući pri tome kako je posrijedi viša sila zbog koje je Ministarstvo dužno provesti privatizaciju. Shodno presumpciji da “izričite naredbe” Državne revizije nije potrebno posebno obrazlagati, jer su valjda jasne same po sebi, tajnik Šarić je Sindikatu uskratio informaciju koju je dužan pružiti sukladno Kolektivnom ugovoru i Zakonu o sustavu državne uprave.

I člankom 82. Zakona o sustavu državne uprave navodi se kako su tijela državne uprave dužna davati građanima i pravnim osobama podatke, obavijesti i upute i pružati im stručnu pomoć u poslovima radi kojih se obraćaju tijelima državne uprave.

Člankom 83. Zakona utvrđuje se i osobna odgovornost čelnika državnog tijela i službenika ovlaštenih za davanje odgovarajućih izvješća za njihovu točnost i pravodobnost, a davanje netočnih izvješća opisano je kao teža povreda službene dužnosti.

Svojim izjavama da će otpuštanje namještenika “omogućiti” zapošljavanje “stručnih” djelatnika u Ministarstvu tajnik Šarić je i izrijekom potvrdio postupanje kojim se namještenike stavlja u nepovoljniji položaj, odnosno diskriminira na temelju društvenog položaja i statusa. Neprijeporno je da su namještenici “stručni” za poslove koje obavljaju, a svako uspoređivanje službenika i namještenika, kojima je uloga u sustavu državne uprave bitno različita ne samo da nije moguće, nego je neukusno i uvredljivo.

Budući da je tajnik Šarić kao dužnosnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza obvezan, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članku 2., obnašati svoju dužnost na način da ne ugrožava vjerodostojnost i povjerenje građana u savjesno i odgovorno obnašanje dužnosti, mišljenja smo da je iznošenjem neistinitih podataka i namjernim dovođenjem u zabludu Sindikata i građana koje on zastupa, kao i drugih državnih tijela, ovaj dužnosnik ugrozio vjerodostojnost i povjerenje građana u savjesno i odgovorno obnašanje dužnosti, te kao takav više ne zaslužuje obnašati odgovornu i časnu dužnost tajnika ministarstva.

Ad 4. Sindikat ocjenjuje neprihvatljivim opravdanja čelnika državnih tijela u kojima se provodi privatizacija pomoćno-tehničkih poslova da se time omogućava zapošljavanje većeg broja stručnih djelatnika, a iz državne uprave odstranjuju namještenici koji, prema njihovu obrazloženju, nemaju veze s osnovnom djelatnošću državnih tijela.

Ističemo da službenici i namještenici nisu jedni drugima smetnja i konkurencija, već pozitivnim propisima utvrđene skupine zaposlenika koji obavljaju poslove državne uprave i pomoćno-tehničke poslove “radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela“.

S time u svezi Sindikat je spreman, u okviru projekta reforme državne uprave, raspraviti ova pitanja i sudjelovati u predlaganju i izradi rješenja kojima će se pomoćno-tehnički poslovi koje obavljaju namještenici, urediti na najsvrsishodniji način. Predlažemo da se za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima formira jedinstvena opća služba koja će koordinirati rad namještenika na način koji neće ugrožavati sigurnost i efikasan rad državnih tijela.

S obzirom na rečeno, Sindikat državnih službi poziva Vladu republike Hrvatske da u suradnji sa sindikatima državnih službi i sukladno pozitivnim propisima spriječi daljnje raslojavanje službeničkog i namješteničkog korpusa, a namještenike prestane diskriminirati s obzirom na njihov status i društveni položaj. Najoštrije osuđujemo podjelu zaposlenika u državnim tijelima na službenike koji vrijede i namještenike – nametnike koji ovima prvima ne daju raditi  njihov posao. Podsjećamo da upravo namještenici pomažu službenicima da svoj posao rade kvalitetno i pravodobno, te da nelegalna privatizacija njihovih službi nužno ne znači uštedu, a o sigurnosnom aspektu da i ne govorimo.

Izmjena zakona koji uređuju ustrojstvo državne uprave preduvjet je za bilo kakve “reformske” zahvate u strukturu i poslove državne uprave. Svako postupanje mimo zakona i propisa predstavlja politički voluntarizam, koji će se na kraju morati sankcionirati sudskim putem. Zar se na primjeru umirovljenika, neopravdanih otkaza u državnoj upravi, neisplaćenih i potom kroz sudske postupke preplaćenih prava službenika i namještenika nitko nije ništa naučio?

Ukoliko se kampanja otkaza namještenicima nastavi Sindikat će poduzeti odgovarajuće sindikalne akcije i druge pravne korake, te pozvati namještenike u državnim službama, ali i službenike koji bi u skoroj budućnosti također mogli biti proglašeni suvišnima po mjerilu neobavljanja osnovne djelatnosti državnog tijela (službenici računovodstava, službi prijepisa, informatičari), da na predstojećim izborima kao građani sankcioniraju nelegalne otkaze koje im priprema aktualna politička vlast.

Postavljamo i pitanje je li ova “izdašna” božićnica koju je Vlada velikodušno ponudila službenicima i namještenicima za mnoge od njih i posljednja? Bojimo se i da bi im ova božićnica, kao što se vidi iz postupka u slučaju namještenika iz Ministarstva pomorstva i Ministarstva obnove, trebala biti i jedina “otpremnina” koju im je država spremna ponuditi.

S poštovanjem,

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI