SINDIKATI ZDRAVSTVENOG, MIROVINSKOG I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE NAJAVILI REFERENDUM O ŠTRAJKU

SINDIKATI ZDRAVSTVENOG, MIROVINSKOG I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE NAJAVILI REFERENDUM O ŠTRAJKU

(SDLSN, 10. studenoga) Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Sindikat zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju, Radnički sindikat MIORH – Zagreb i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH uputili su prosvjed potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor.

Višnja Stanišić, Blanka Tomorad, Marijan Prišlin i Milan Hrboka potpisuju prosvjed upućen potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor
Višnja Stanišić, Blanka Tomorad, Marijan Prišlin i Milan Hrboka potpisuju prosvjed upućen potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor

Sindikati su nezadovoljni gospodarskim i socijalnim položajem zaposlenika triju zavoda, a posebice zbog činjenice da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ne želi potpisati kolektivne ugovore na razini pojedinih zavoda, koji su usuglašeni od strane legitimnih pregovaračkih odbora sindikata i poslodavaca. Pored toga sindikati su nezadovoljni sastavom i načinom rada Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi čiji legitimitet osporavaju.

,… postavljamo pitanje sastava Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi koji svoj legitimitet temelji na činjenici da u takvom sastavu djeluje već dugi niz godina, te činjenici da je kao takav bio dionikom dosadašnjih kolektivnih pregovora. Takav način djelovanja Odbora suprotan je i tumačenju Ministarstva rada i socijalne skrbi od 11. prosinca 2003. godine, kojim se utvrđuje kako je sporazum o broju članova i sastavu Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi sklopljen ako su ga potpisali ovlašteni predstavnici svih sindikata koji imaju svoje članove na području primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Kako takav sporazum nisu potpisali predstavnici naših sindikata, a sastav pregovaračkog odbora nije utvrđen ni odlukom GSV-a, jasno je da Pregovarački odbor sindikata javnih službi nije ni reprezentativan ni legitiman.“, navodi u svome priopćenju koordinacija sindikata koji djeluju u zavodima.

U priopćenju se navodi da će “budući da se sindikatima koji djeluju u zavodima onemogućava da svoje opće interese artikuliraju kroz zastupljenost u kolektivnim pregovorima na razini Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike zaposlene u javnim službama, kao i da specifičnosti svojih službi urede posebnim kolektivnim ugovorima na razini pojedinog zavoda, gore navedeni sindikati interese svojih članova prisiljeni su štititi i promicati sredstvima pritiska koja im stoje na raspolaganju.

U tom cilju sindikati će u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 24. studenoga provesti referendum na kojem će se službenici i namještenici zavoda moći izjasniti “za” ili “protiv” štrajka kao posljednjeg legitimnog sredstva pritiska koji nam je ostao na raspolaganju za poboljšanje gospodarsko-socijalnih uvjeta.

Na redu je Jadranka. Hoće li se i u ovoj situaciji pokazati na predsjedničkoj razini?

Pročitajte priopćenje sindikata u word formatu…

HRT_logo10. studenoga – Koordinacija sindikata koji djeluju u zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te zapošljavanje uputila je prosvjed potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor i najavila provedbu referenduma o štrajku.
Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Sindikat zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju, Radnički sindikat MIORH – Zagreb i Sindikat državnih službenika i namještenika nezadovoljni su gospodarskim i socijalnim položajem radnika triju zavoda.
Sindikati su posebno nezadovoljni jer Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ne želi potpisati kolektivne ugovore na razini pojedinih zavoda, koje su usuglasili legitimni pregovarački odbori sindikata i poslodavaca, navodi se u sindikalnom priopćenju.
Također su nezadovoljni sastavom i načinom rada Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi, čiji legitimitet osporavaju.
Stoga će navedeni sindikati 24. studenoga provesti referendum o štrajku, kao posljednjem sredstvu pritiska za poboljšanje gospodarskih i socijalnih uvjeta, navodi se u priopćenju. (H/tv)

SINDIKATI TRIJU ZAVODA NAJAVLJUJU REFERENDUM O ŠTRAJKU

hina_logo

ZAGREB, 10. studenog 2004. (Hina) – Koordinacija sindikata koji djeluju u zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te zapošljavanje uputila je danas prosvjed potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor i najavila provedbu referenduma o štrajku.
Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju,
Sindikat zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju, Radnički sindikat MIORH – Zagreb i Sindikat državnih službenika i namještenika nezadovoljni su gospodarskim i socijalnim položajem radnika triju zavoda.
Sindikati su posebno nezadovoljni jer Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ne želi potpisati kolektivne ugovore na razini pojedinih zavoda, koje su usuglasili legitimni pregovarački odbori sindikata i poslodavaca, kaže se u sindikalnom priopćenju.
Također su nezadovoljni sastavom i načinom rada Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi, čiji legitimitet osporavaju.
Po tumačenju Ministarstva rada i socijalne skrbi, sporazum o sastavu Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi moraju potpisati ovlašteni predstavnici svih sindikata koji imaju članove na području primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
“Kako takav sporazum nisu potpisali predstavnici naših sindikata, a sastav pregovaračkog odbora nije utvrđen ni odlukom GSV-a, jasno je da Pregovarački odbor sindikata javnih službi nije ni reprezentativan ni legitiman.”
Stoga će sindikati u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje provesti 24. studenog referendum o štrajku, kao posljednjem sredstvu pritiska za poboljšanje gospodarskih i socijalnih uvjeta, kaže se u priopćenju. (Hina) pp/xmd ymd