SISAK Sindikat od gradonačelnice traži kolektivne pregovora za gradske službenike

RADNIČKA PRAVA

Od gradonačelnice traže kolektivne pregovore za gradske službenike

Sindikat u priopćenju ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj Gradskoj upravi, otkad je na vlasti SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda SDP-ov Statut kao jedan od programskih ciljeva navodi ostvarivanje i zaštitu radničkih prava

Piše: Danijel Prerad

(Lokalni.hr, 23. siječnja 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček traži pokretanje kolektivnih pregovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Siska.

SDLSN ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj gradskoj upravi, od kada je na vlasti u Sisku SDP-ovka Ikić Baniček, ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske kao jedan od programskih ciljeva navodi i ostvarivanje i zaštitu prava radnika i radnica, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada.

– Ako gradonačelnica Siska ima predrasude prema službenicima i namještenicima i njihovom pravu na kolektivno pregovaranje, Sindikat ju upućuje na odredbu Zakona o radu prema kojem je radnik („zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično – u daljnjem tekstu: radnik”, vidi čl. 4. ZOR-a) fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca te stoga i ova kategorija radnika ima pravo kolektivnim ugovorom urediti i zaštiti svoja prava iz rada i po osnovi rada – stoji u priopćenju sindikata kojeg potpisuje glavni tajnik SDLSN-a Siniša Kuhar.

Sindikat podsjeća kako je gradonačelnica Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 6. listopada 2017. godine na upit vijećnice „sa zadovoljstvom” ustvrdila kako je za njenog mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi, premda se to nije dogodilo te joj nudi mogućnost da zaključenjem kolektivnog ugovora za službenike i namještenike sisačke gradske uprave zajednički isprave ovaj netočni navod.

“Sigurni smo da gradonačelnica Grada Siska i istaknuta socijaldemokratkinja poput Kristine Ikić Baniček jedva čeka započeti socijalni dijalog sa Sindikatom radi zaključenja kolektivnog ugovora kojim će se urediti njihova zaposlenička prava te joj, parafrazirajući njezinu poruku upućenu bivšem stranačkom kolegi i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, poručujemo: „Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi!”.” – poručuju iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

 

Sindikat poručuje sisačkoj gradonačelnici: “Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi!”

(Narod.hr, 23. siječnja 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček traži pokretanje kolektivnih pregovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Siska. Sindikat podsjeća kako je gradonačelnica Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 6. listopada 2017. godine na upit vijećnice ustvrdila kako je za njenog mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi, premda se to nije dogodilo.

Prenosimo njihovo priopćenje u cijelosti:

SDLSN ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj gradskoj upravi od kada je na vlasti u Sisku SDP-ovka Ikić Baniček ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske kao jedan od programskih ciljeva navodi i ostvarivanje i zaštitu prava radnika/radnica, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada, a Ustav Republike Hrvatske čak i konkretnije od toga – „pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom”.

Ako gradonačelnica Siska ima predrasude prema službenicima i namještenicima i njihovom pravu na kolektivno pregovaranje, Sindikat ju upućuje na odredbu Zakona o radu prema kojem je radnik („zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično – u daljnjem tekstu: radnik”, vidi čl. 4. ZOR-a) fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca te stoga i ova kategorija radnika ima pravo kolektivnim ugovorom urediti i zaštiti svoja prava iz rada i po osnovi rada.


Sindikat podsjeća kako je gradonačelnica Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 6. listopada 2017. godine na upit vijećnice „sa zadovoljstvom” ustvrdila kako je za njenog mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi, premda se to nije dogodilo i nudi joj mogućnost da zaključenjem kolektivnog ugovora za službenike i namještenike sisačke gradske uprave zajednički isprave ovaj netočni navod.

Sigurni smo da gradonačelnica Grada Siska i istaknuta socijaldemokratkinja poput Kristine Ikić Baniček jedva čeka započeti socijalni dijalog sa Sindikatom radi zaključenja kolektivnog ugovora kojim će se urediti njihova zaposlenička prava te joj, parafrazirajući njezinu poruku upućenu bivšem stranačkom kolegi i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, poručujemo. „Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi!”

Siniša Kuhar

 

SISAK

Sindikat od gradonačelnice traži kolektivne pregovora za gradske službenike

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je u utorak od sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček pokretanje kolektivnih pregovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Siska.

(Direktno.hr, 23. siječnja 2018.) Sindikat u priopćenju ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj Gradskoj upravi, otkad je na vlasti SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda SDP-ov Statut kao jedan od programskih ciljeva navodi ostvarivanje i zaštitu radničkih prava.

Ako sisačka gradonačelnica ima predrasude prema službenicima i namještenicima i njihovom pravu na kolektivno pregovaranje, sindikat je upućuje na odredbu Zakona o radu po kojoj je radnik (“zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i sl”) fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, pa stoga i službenici imaju pravo kolektivnim ugovorom urediti i zaštititi svoja prava iz rada i na temelju rada.

Sindikat podsjeća da je Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. listopada na upit vijećnice “sa zadovoljstvom” ustvrdila kako je za njezina mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi. Iako se to nije dogodilo, sindikat joj nudi mogućnost da zaključenjem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Gradske uprave zajednički isprave taj netočni navod.

“Sigurni smo da sisačka gradonačelnica i istaknuta socijaldemokratkinja jedva čeka započeti socijalni dijalog radi zaključenja kolektivnog ugovora te joj, parafrazirajući njezinu poruku upućenu bivšem stranačkom kolegi i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, poručujemo: “Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi”, kaže se u priopćenju.

 

Sindikat traži od sisačke gradonačelnice kolektivne pregovore za gradske službenike

ZAGREB, 23. siječnja 2018. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je u utorak od sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček pokretanje kolektivnih pregovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Siska.

Sindikat u priopćenju ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj Gradskoj upravi, otkad je na vlasti SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda SDP-ov Statut kao jedan od programskih ciljeva navodi ostvarivanje i zaštitu radničkih prava.

Ako sisačka gradonačelnica ima predrasude prema službenicima i namještenicima i njihovom pravu na kolektivno pregovaranje, sindikat je upućuje na odredbu Zakona o radu po kojoj je radnik (“zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i sl”) fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, pa stoga i službenici imaju pravo kolektivnim ugovorom urediti i zaštititi svoja prava iz rada i na temelju rada.

Sindikat podsjeća da je Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. listopada na upit vijećnice “sa zadovoljstvom” ustvrdila kako je za njezina mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi. Iako se to nije dogodilo, sindikat joj nudi mogućnost da zaključenjem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Gradske uprave zajednički isprave taj netočni navod.

“Sigurni smo da sisačka gradonačelnica i istaknuta socijaldemokratkinja jedva čeka započeti socijalni dijalog radi zaključenja kolektivnog ugovora te joj, parafrazirajući njezinu poruku upućenu bivšem stranačkom kolegi i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, poručujemo: “Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi”, kaže se u priopćenju.

 

PRAVO NA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

SDLSN poručuje sisačkoj gradonačelnici: „Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi!”

(SDLSN, 23. siječnja 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček traži pokretanje kolektivnih pregovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Siska.

SDLSN ukazuje na paradoks da zaposleni u sisačkoj gradskoj upravi od kada je na vlasti u Sisku SDP-ovka Ikić Baniček ne mogu doći do kolektivnog ugovora, premda Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske kao jedan od programskih ciljeva navodi i ostvarivanje i zaštitu prava radnika/radnica, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada, a Ustav Republike Hrvatske čak i konkretnije od toga – „pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom”.

Ako gradonačelnica Siska ima predrasude prema službenicima i namještenicima i njihovom pravu na kolektivno pregovaranje, Sindikat ju upućuje na odredbu Zakona o radu prema kojem je radnik („zaposlenik, uposlenik, djelatnik, namještenik, službenik i slično – u daljnjem tekstu: radnik”, vidi čl. 4. ZOR-a) fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca te stoga i ova kategorija radnika ima pravo kolektivnim ugovorom urediti i zaštiti svoja prava iz rada i po osnovi rada.

Sindikat podsjeća kako je gradonačelnica Ikić Baniček na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 6. listopada 2017. godine na upit vijećnice „sa zadovoljstvom” ustvrdila kako je za njenog mandata potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenicima u Gradskoj upravi, premda se to nije dogodilo i nudi joj mogućnost da zaključenjem kolektivnog ugovora za službenike i namještenike sisačke gradske uprave zajednički isprave ovaj netočni navod.

Sigurni smo da gradonačelnica Grada Siska i istaknuta socijaldemokratkinja poput Kristine Ikić Baniček jedva čeka započeti socijalni dijalog sa Sindikatom radi zaključenja kolektivnog ugovora kojim će se urediti njihova zaposlenička prava te joj, parafrazirajući njezinu poruku upućenu bivšem stranačkom kolegi i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, poručujemo: „Ne može se biti socijaldemokrat prema potrebi, ili si socijaldemokrat ili nisi!”. S. Kuhar