Sistematski pregledi državnih službenika i namještenika upitni zbog nedostatnih sredstava

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Sistematski pregledi državnih službenika i namještenika upitni zbog nedostatnih sredstava

(SDLSN, 28. svibnja 2019.) Sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a u cilju zaštite zdravlja, državni službenici i namještenici imaju pravo na sistematski pregled, s time da bi oni mlađi od 50 godina sistematski pregled trebali obaviti jednom u tri, a oni stariji od 50 godina jednom u dvije godine.

Zahvaljujući sistematskim pregledima u brojnim slučajevima otkrivena su različita oboljenja ili zdravstveni rizici kod službenika i namještenika, koji su zahvaljujući tome na vrijeme podvrgnuti liječenju ili upozoreni na potrebu pojačane kontrole određenih zdravstvenih indikatora.

Nažalost, njihova provedba ugrožena je činjenicom da predviđeni iznos od 500 kuna ne pokriva cijenu paketa pregleda specifikacija kojih je sastavni dio Kolektivnog ugovora i koji su različiti ovisno o dobi i spolu sukladno potencijalnim zdravstvenim rizicima karakterističnima za ciljane skupine.

Razlog tomu je što na razini državne službe, iako se o tome razgovaralo kada se ugovarala obveza provedbe sistematskih pregleda, nije provedena središnja javna nabava usluge pružanja sistematskih pregleda, kojom bi se osigurali sistematski pregledi u okviru cijene od 500 kuna, već su pregledi ugovarani na razini pojedinačnih državnih tijela, u kojem slučaju pružatelji zdravstvenih usluga nisu za traženi iznos mogli osigurati traženi obuhvat sistematskih pregleda.

Zbog toga je došlo do zastoja u provedbi sistematskih pregleda, s time da pojedina državna tijela svoje zaposlenike anketiraju kojim se pregledima ne bi podvrgli, kako bi osigurali barem djelomične sistematske preglede, dok se druga tijela obraćaju sindikatima s upitima o tome postoje li uopće zdravstvene ustanove u kojima bi njihovi zaposlenici mogli obaviti zdravstvene preglede u vrijednosti od 500 kuna prema specifikaciji iz Kolektivnog ugovora.

Smjernice po kojima ugovorena vrijednost od 500 kuna predstavlja zajamčenu vrijednost pregleda, koja ne isključuje obvezu poslodavca omogućiti obavljanje sistematskog pregleda u rokovima i opsegu propisanom Kolektivnim ugovorom, dane u tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 7. studenoga 2018. godine, nisu polučile rezultate, budući da na razini samih državnih tijela nitko ne želi (i ne može) preuzeti odgovornost za odobrenje dodatnih financijskih sredstava za provedbu sistematskih pregleda u punom opsegu.

Rješenje za ovu situaciju u kojoj postoji dobra volja državnih tijela za organiziranjem sistematskih pregleda za svoje zaposlenike, ali ne i dostatna sredstva za njihovu provedbu, moguće je u okviru preuzetih obveza Vlade Republike Hrvatske ili provedbom središnje javne nabave za sva državna tijela ili osiguranjem dodatnih sredstava za provedbu ove mjere zaštite zdravlja državnih službenika i namještenika, kako je već i učinjeno na razini nekih manjih javnih službi.    

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH stoga o Vlade RH traži da se to pitanje riješi tijekom predstojećih kolektivnih pregovora, kako hvale vrijedna mjera zaštite zdravlja ne bi imala sudski epilog. S. Kuhar