Sjedinica Županijskog povjereništva SDLSN Dubrovačko-neretvanske županije od 26. ožujka 2003.g.

Sjedinica Županijskog povjereništva SDLSN Dubrovačko-neretvanske županije od 26. ožujka 2003.g.

Na sjednici Županijskog povjereništva Dubrovačko-neretvanske županije razmatran je sljedeći dnevni red:

  1. Priprema izbora u sindikalnim podružnicama
  2. Športske igre SDLSN 2003.g. u Šibeniku
  3. Kolektivni ugovori
  4. Razno

AD 1.
Utvrđena je obveza održavanja izbornih skupština i izbora povjerenika u podružnicama, za one podružnice kojima se približava rok isteka mandata.
Prijedlog je da se izbori održe prije početka godišnjih odmora, kako bi se početkom jeseni moglo konstituirati novo županijsko povjereništvo i izabrati županijski povjerenik.

AD 2.
U cilju smanjenja troškova odlaska na Športske igre, županijski povjerenik uputit će zamolbu županu za pomoć u financiranju troškova putovanja. S tim u svezi dogovoreno je da svi sindikalni povjerenici do 15. travnja 2003. dostave županijskom povjereniku broj zainteresiranih članova sindikata za skušni odlazak na športske igre.

AD 3.
Problem kolektivnih ugovor najviše je izražen u tijelima lokalne samouprave gdje jedan dio tijela uopće nema kolektivni ugovor.
Većina sindikalnih povjerenika iznijeli su primjere nepoštivanja KU za državne službenike i namještenike RH, a kako je najveći nglasak bio na nejednakosti tumačenja kolektivnog ugovora između čelnika tijela i sindikalnog povjerenika odlučeno je da županijski povjerenik zatraži preko Nenada Vukovića, člana Zajedničke komisije za tumačenje ovog KU, zapisnike u kojima komisija razrješava sporne točke KU.

AD 4.
– dogovoreno je da će se ubuduće sastanci županijskog povjereništva održavati kvartalno
– sindikalni povjerenici pozvani su da upoznaju svoje članove sa Sindiklanim fondom pomoći, te da se ne ustručavaju zatražiti korištenje pomoći