SJEDNICA VLADE: Usvojeni minimalni financijski standardi za profesionalne vatrogasce

SJEDNICA VLADE: Usvojeni minimalni financijski standardi za profesionalne vatrogasce

(SDLSN, 23. prosinca) Vlada je danas na svojoj 59. sjednici usvojila Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini.

Odlukom će jedinice lokalne samouprave kao osnivači JVP u idućoj godini od države dobiti 264 milijuna kuna za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi.
Međutim, za razliku od 2004. godine, u odluci za 2005. godinu izrijekom se navodi kako se minimalni financijski standard utvrđuje na razini prava u Državnom proračunu za 1999. godinu, ali i prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Također, navodi se kako je kriterij za utvrđivanje visine rashoda za plaće Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o državnim službenicima i namještenicima i osnovica za izračun plaće zaposlenika u državnim službama utvrđena citiranim kolektivnim ugovorom.

V_standardi
U Odluci o minimalnim financijskim standardima za 2004. godinu Kolektivni ugovor nije se spominjao, a u praksi ni primjenjivao. Sada se obveza njegove primjene može iščitati iz same Odluke.

 

To znači da će profesionalni vatrogasci konačno moći uživati prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim je utvrđeno da se njegove odredbe u pogledu plaća i materijalnih prava primjenjuju i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Magdic_HTVOvo predstavlja velik uspjeh Sindikata i njegovog Odbora profesionalnih vatrogasaca, koji je gotovo cijelu ovu godinu vršio pritisak na Vladu i jedinice lokalne samouprave da se u javnim vatrogasnim postrojbama dosljedno primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, te da se vatrogascima isplaćuju njime ugovorena materijalna prava. Pri tome Sindikat nije prezao ni od industrijskih akcija, a danas usvojeni minimalni financijski standardi u potpunosti su usuglašeni sa zahtjevima Sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske.

Stoga se Sindikat zahvaljuje Vladi RH koja je prihvatila argumente Sindikata i struke, Uredu za socijalno partnerstvo čijim je posredovanjem usvojen niz zaključaka koji su doveli do danas usvojenih standarda, te gradovima osnivačima javnih vatrogasnih postrojbi koji su temeljem tih zaključaka donijeli odluke o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na djelatnike JVP.

Na kraju, Sindikat poziva i preostale gradove koji još nisu donijeli takve odluke da ih što prije usvoje, kako bi se osigurala neposredna primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u JVP.

Pročitajte i usporedite: