Škola za javnu upravu dobila privremenog ravnatelja

VLADA IMENOVALA ČELNIŠTVO NOVOOSNOVANE INSTITUCIJE ZA OBRAZOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Škola za javnu upravu dobila privremenog ravnatelja

sluzbenici_skola_nl240111

ZAGREB Veljko Mudrić, tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, privremeni je ravnatelj Državne škole za javnu upravu, novoosnovane institucije koja bi trebala osigurati bolje obrazovanje državnih službenika i namještenika. Prema uredbi o osnivanju Državne škole, privremeni ravnatelj treba nl_logo180810obaviti sve poslove oko upisa škole u sudski registar i organizirati početak njezina rada. Mandat mu traje do imenovanja trajnog ravnatelja, ali ne dulje od godine dana.
Osim privremenog ravnatelja, Vlada je imenovala i predsjednicu te članove Upravnog vijeća Državne škole. Predsjednica Upravnog vijeća je Sanja Palčić, tajnica Ministarstva uprave. Sastav Upravnog vijeća određen je unaprijed uredbom o osnivanju škole, pri čemu je rečeno da može biti riječ isključivo o tajniku ministarstva ili ravnatelju. Upravno vijeće imenovano je na četiri godine. To tijelo mora donijeti program rada i razvoja Državne škole, odlučuje o financijskom planu, predlaže Vladi proširenje djelatnosti i slično. Ujedno, ono će, temeljem javnog natječaja, imenovati novog ravnatelja škole na mandat od četiri godine. I. FRLAN

Pročitajte još…