SLATINA: Donijeta prva odluka o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službnike i namještenike na profesionalne vatrogasce u JVP

SLATINA: Donijeta prva odluka o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službnike i namještenike na profesionalne vatrogasce u JVP

JVP_Slatina_primjena_KU

(SDLSN, 28. kolovoza) Grad Slatina donio je na sjednici Gradskog poglavarstva 19. kolovoza odluku o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na

Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić
Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN Mladen Magdić

profesionalne vatrogasce zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Slatine. Značaj ove odluke izuzetan je ako se u obzir uzme činjenica da se navedeni kolektivni ugovor, premda sadrži odredbu o obvezi primjene u pogledu plaća i materijalnih prava na profesionalne vatrogasce, dok god se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu, dosljedno ne primjenjuje na djelatnike JVP. Tako npr. profesionalni vatrogasci u javnim vatrogasnim postrojbama ovo ljeto nisu dobili regres za godišnji odmor, nisu im isplaćene jubilarne nagrade od lipnja 2003. godine, a ni plaća im se ne obračunava po osnovici koju su sindikati državnih službi dogovorili za korisnike državnog proračuna.

Sindikat je upozoravao na problem obračuna plaća u JVP...
Sindikat je upozoravao na problem obračuna plaća u JVP…
...činjenicu da se vatrogastvo financira prema procjeni troškova iz 99. godine...
…činjenicu da se vatrogastvo financira prema procjeni troškova iz 99. godine…
...kao i to da im se ne isplaćuju prava iz kolektivnog ugovora
…kao i to da im se ne isplaćuju prava iz kolektivnog ugovora

Zbog svega ovoga Odbor profesionalnih vatrogasaca SDLSN u više je navrata upozoravao na nezavidan položaj djelatnika JVP, tražeći od Vlade, Ministarstva financija i Ministarstva unutranjih poslova dosljednu primjenu kolektivnog ugovora. Dio javnih vatrogasnih postrojbi ovu je situaciju prevladao zaključenjem posebnih kolektivnih ugovora između gradova i JVP, ali oni koji to nisu uspjeli zbog ograničenih mogućnosti gradskih proračuna, od Sindikata su zatražili da se minimum prava osigura dosljednom primjenom Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Brojni prosvjedi Sindikata rezultirali su 23. srpnja sastankom u Uredu za socijalno partnerstvo, na kojem su pored predstavnika SDLSN sudjelovali i predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva unutarnjih poslova. Jedan od zaključaka sa sastanka bio je i taj da osnivači profesionalnih vatrogasnih postrojbi, tj. jedinice lokalne samouprave, u dogovoru sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kao poslodavci prihvate odgovarajuće odluke o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na zaposlene u profesionalnim vatrogasnim postrojbama.

Grad Slatina prvi je prihvatio zaključak kojim se uspostavljaju jedinstveni standardi za profesionalne vatrogasce u javnim vatrogasnim postrojbama
Grad Slatina prvi je prihvatio zaključak kojim se uspostavljaju jedinstveni standardi za profesionalne vatrogasce u javnim vatrogasnim postrojbama

U operacionalizaciji zaključka Sindikat je uputio dopis svim gradovima – osnivačima JVP s prijedlogom odluka o primjeni kolektivnog ugovora, a donošenjem prve takve odluke od strane Grada Slatine, zaključak se počeo i ostvarivati. Kako saznajemo, iste odluke već je donijelo i nekoliko drugih gradova, pa u Sindikatu vjerujemo da će se zaposlenici JVP Vatrogasci2konačno moći sasvim posvetiti svome poslu – zaštiti i spašavanju života i imovine građana od požara, ne brinući pri tome hoće li ih poslodavci zakinuti u pravima zagarantiranima kolektivnim ugovorom.

Međutim, sada preostaje da Ministarstvo financija i Ministarstvo unutarnjih poslova utvrde jesu li u minimalni financijskim standard ukalkulirana i prava ugovorena kolektivnim ugovorom. Naime, javne se vatrogasne postrojbe financiraju iz 1% dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1% koji za te namjene ostvaruju jedinice lokalne samouprave, kao i iz dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu, temeljem procjene Ministarstva unutranjih poslova.

Pročitajte više pod linkom:
ODLUKA O PRIMJENI KU (PDF)