SLAVKO LINIĆ: “Prekovremeni rad ne tražim, niti bih vam ga platio!”

linic_vl130114

(VEČERNJI LIST, 13. siječnja 2014.) – Onemogućavanjem isplate obavljenog prekovremenog rada koji nije naložen sukladno njegovoj uputi, Ministar Linić nalaže izvršenje kaznenog djela neisplate plaće, brkajući pri tome eventualnu odgovornost rukovoditelja za organizaciju rada i činjenicu da se obavljeni rad mora platiti, neovisno o tome je li on posljedica “greške u koracima” nalogodavca takvog rada, poručuju iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

vl_logo180909Početkom ovoga mjeseca ministar financija Slavko Linić uputio je Carinskoj i Poreznoj upravi obavijest o prekovremenom radu, u kojoj čelnike ovih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva financija obvezuje na potrebu obavljanja poslova tako da prekovremeni rad ne prelazi više od 5 sati mjesečno “i to samo iznimno, u slučaju obavljanja neodgodivih poslova koji se iz opravdanih razloga nisu mogli obaviti u redovnom radnom vremenu”.

– Iz navedenih pretpostavki za prekovremeni rad razvidna je intencija obeshrabrivanja čelnika da uopće pomišljaju o davanju naloga za prekovremeni rad, a ono što je najgore jest to da se službeniku kojem je naložen prekovremeni rad, ali nije poštovana suluda procedura opisana u Linićevom dopisu, može dogoditi da mu odrađeni sati prekovremenog rada ne budu isplaćeni, jer “u slučaju da o prekovremenom radu nije prethodno dostavljen nalog u ured ravnatelja ili da u obrazloženju nisu navedeni opravdani razlozi za obavljeni prekovremeni rad ne može se odobriti isplata uvećanja plaća po osnovi prekovremenog rada, a odgovornost za neopravdani prekovremeni rad snosit će čelnik ustrojstvene jedinice koji je izdao nalog za prekovremeni rad”, poručuju iz Sinidikata.

linic_pd130114

(POSLOVNI DNEVNIK, 13. siječnja 2014.) – Onemogućavanjem isplate obavljenog prekovremenog rada koji nije naložen sukladno njegovoj uputi, Ministar Linić nalaže izvršenje kaznenog djela neisplate plaće, brkajući pri tome eventualnu odgovornost rukovoditelja za organizaciju rada i činjenicu da se obavljeni rad mora platiti, neovisno o tome je li on posljedica “greške u koracima” nalogodavca takvog rada, poručuju iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

pd_logo_noviPočetkom ovoga mjeseca ministar financija Slavko Linić uputio je Carinskoj i Poreznoj upravi obavijest o prekovremenom radu, u kojoj čelnike ovih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva financija obvezuje na potrebu obavljanja poslova tako da prekovremeni rad ne prelazi više od 5 sati mjesečno “to samo iznimno, u slučaju obavljanja neodgodivih poslova koji se iz opravdanih razloga nisu mogli obaviti u redovnom radnom vremenu”.

– Iz navedenih pretpostavki za prekovremeni rad razvidna je intencija obeshrabrivanja čelnika da uopće pomišljaju o davanju naloga za prekovremeni rad, a ono što je najgore jest to da se službeniku kojem je naložen prekovremeni rad, ali nije poštovana suluda procedura opisana u Linićevom dopisu, može dogoditi da mu odrađeni sati prekovremenog rada ne budu isplaćeni, jer “u slučaju da o prekovremenom radu nije prethodno dostavljen nalog u ured ravnatelja ili da u obrazloženju nisu navedeni opravdani razlozi za obavljeni prekovremeni rad ne može se odobriti isplata uvećanja plaća po osnovi prekovremenog rada, a odgovornost za neopravdani prekovremeni rad snosit će čelnik ustrojstvene jedinice koji je izdao nalog za prekovremeni rad”, poručuju iz Sinidikata.

MINISTROVA UPUTA
SLAVKO LINIĆ: “Prekovremeni rad ne tražim, niti bih vam ga platio!”

Onemogućavanjem isplate obavljenog prekovremenog rada koji nije naložen sukladno njegovoj uputi, Ministar Linić nalaže izvršenje kaznenog djela neisplate plaće, brkajući pri tome eventualnu odgovornost rukovoditelja za organizaciju rada i činjenicu da se obavljeni rad mora platiti, neovisno o tome je li on posljedica “greške u koracima” nalogodavca takvog rada

prekovremeni_ilustracija

(SDLSN, 13. siječnja 2013.) Početkom ovoga mjeseca ministar financija Slavko Linić uputio je Carinskoj i Poreznoj upravi obavijest o prekovremenom radu, u kojoj čelnike ovih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva financija obvezuje na potrebu obavljanja poslova tako da prekovremeni rad ne prelazi više od 5 sati mjesečno “i to samo iznimno, u slučaju obavljanja neodgodivih poslova koji se iz opravdanih razloga nisu mogli obaviti u redovnom radnom vremenu”.

sdlsn_www220U obavijesti ministar Linić propisuje i proceduru odobravanja prekovremenog rada, kao i uvjete za isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad, koja vjerojatno zahtijeva više posla od pet sati prekovremenog rada za koje je propisana, a sastoji se od pisanog naloga koji “mora sadržavati naziv ustrojstvene jedinice, službenika ili namještenika koji će posao obavljati u prekovremenom radu (službenici i namještenici inače imaju ime i prezime, a ne naziv, op. a.), kratak opis poslova koje treba izvršiti i rok u kojem je potrebno posao izvršiti”, a presliku izdanog pisanog naloga o prekovremenom radu potrebno je dostaviti u ured ravnatelja prije početka prekovremenog rada.
“Nakon obavljenog prekovremenog rada, uz zahtjev za isplatu uvećanja plaće s osnove prekovremenog rada potrebno je dostaviti izvješće o prekovremenom radu u ured ravnatelja”, stoji u uputi, nakon čega se “u ured ravnatelja dostavlja detaljno izvješće o obavljenom poslu za vrijeme prekovremenog rada, izvješće o obavljenom poslu u redovno radno vrijeme tijekom mjeseca, razlozima neodgodivosti izvršenja posla koji je obavljen u prekovremenom radu, razlozima zbog kojih se poslovi nisu mogli obaviti u redovno radno vrijeme niti preraspodjelom između službenika” te je “uz izvješće potrebno dostaviti specifikaciju prekovremenih sati i evidenciju mjesečne prisutnosti”.
Iz navedenih pretpostavki za prekovremeni rad razvidna je intencija obeshrabrivanja čelnika da uopće pomišljaju o davanju naloga za prekovremeni rad, a ono što je najgore jest to da se službeniku kojem je naložen prekovremeni rad, ali nije poštovana suluda procedura opisana u Linićevom dopisu, može dogoditi da mu odrađeni sati prekovremenog rada ne budu isplaćeni, jer “u slučaju da o prekovremenom radu nije prethodno dostavljen nalog u ured ravnatelja ili da u obrazloženju nisu navedeni opravdani razlozi za obavljeni prekovremeni rad ne može se odobriti isplata uvećanja plaća po osnovi prekovremenog rada, a odgovornost za neopravdani prekovremeni rad snosit će čelnik ustrojstvene jedinice koji je izdao nalog za prekovremeni rad”.
Ministar Linić ovime nalaže izvršenje kaznenog djela neisplate plaće, budući da je i neisplata dijela plaće kazneno djelo, brkajući pri tome eventualnu odgovornost rukovoditelja i činjenicu da se obavljeni rad mora platiti, neovisno o tome je li on posljedica “greške u koracima” nalogodavca takvog rada.
No, iz ove upute može se pročitati i još nešto, a to je da je poželjan “dobrovoljni” prekovremeni rad službenika i namještenika, koji svojim nerazumnim očekivanjima plaćanja prekovremenog rada neće ugrožavati državni proračun, inače bi perverzno detaljna uputa sadržavala jednako precizne upute o zabrani zadržavanja u službenim prostorijama izvan radnog vremena.
Da je tako, svjedoče ovih dana i dojave iz pravosudnih tijela, u kojima šefovi službenike upozoravaju na to da ne odbijaju naloženi prekovremeni rad koji se u okviru Centralnog obračuna plaća ne može platiti, jer im “to ne bi bilo pametno”.
Sindikat stoga poziva službenike i namještenike od kojih se traži neplaćeni prekovremeni rad da mu o tome dostave podatke, kako bi podnio kaznene prijave zbog neisplate (dijela) plaće protiv nalogodavatelja takvog rada.
Problem je jedino u tome što se takav rad traži i u nekim državnim odvjetništvima. S. Kuhar

Pročitajte još…