Slavonski Brod te tuži, sudi i kažnjava

UPRAVNA INSPEKCIJA
Slavonski Brod te tuži, sudi i kažnjava

Sindikat poziva svoje članove o čijim je navodnim propustima poslodavac odlučio na nezakonit način, posebice tamo gdje je izvršen zabranjeni prijeboj nezakonito utvrđenih potraživanja prema poslodavcu, da Sindikatu dostave punomoć za pokretanje sudskih postupaka radi osporavanja ovakvog pravnog nasilja

slbrod_inspekcija210515

…za uvećanje klikni na sliku

(SDLSN, 26. svibnja 2015.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH konačno je zaprimio očitovanje Upravne inspekcije u svezi s upozorenjima na nezakonito postupanje čelnika Gradske uprave zbog ne primjene ili nezakonite primjene službeničkih propisa, odnosno samovolju, samovlast i zlouporabu položaja i ovlasti nositelja vlasti u ovoj jedinici lokalne samouprave.

sdlsn_www220Sindikat je Upravnoj inspekciji dostavio opsežnu dokumentaciju iz koje je razvidno da se službenici optužuju i kažnjavaju za navodne propuste u radu bez provođenja postupka u kojem bi se ne samo utvrdilo ono za što ih se optužuje, nego i  njima omogućilo očitovanje o tome što im se stavlja na teret te o tome donese odgovarajući akt (rješenje) temeljem kojeg je jedino moguće odrediti kaznu, a posebno kada je u pitanju ona koja najviše boli – novčana.
Međutim, u Slavonskom Brodu se službenici i namještenici novčano kažnjavaju bez pokretanja postupka zbog lake ili teške povrede službene dužnosti, premda je Zakonom o radu propisana zabrana prijeboja, odnosno potraživanja poslodavca prema radniku te se ona može prisilno ustegnuti jedino u skladu s posebnim zakonom. Takav poseban zakon bi u slučaju lokalne samouprave trebao biti Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji mogućnost novčanih kazni predviđa u slučaju lake (10% plaće) i teške (20% plaće u razdoblju od jednog do šest mjeseci) povrede službene dužnosti, ali se postupak kojim bi se to utvrdilo nikada nije ni pokrenuo.
Poslodavac u Gradu Slavonskom Brodu je upozorenja zbog lake povrede službene dužnosti upućivao bez upute o pravnom lijeku, a kako bi im dao na “težini” neka upozorenja nije potpisivala jedna nego dvije službene osobe.
Zbog svega navedenoga Upravna inspekcija je od Grada Slavonskog Broda zatražila očitovanje i dostavu dokumentacije, a Sindikat poziva svoje članove o čijim je navodnim propustima poslodavac odlučio na nezakoniti način, posebice tamo gdje je izvršen zabranjeni prijeboj nezakonito utvrđenih potraživanja prema poslodavcu, da Sindikatu dostave punomoć za pokretanje sudskih postupaka radi osporavanja ovakvog postupanja.
Kao primjer na što je poslodavac u Slavonskom Brodu sve spreman navodimo slučaj upozorenja  komunalnom redaru zbog neprijavljivanja  parkiranja građevnog stroja na zelenoj površini, iako površina na kojoj je stroj parkiran nije bila ni zelena već vlasništvo Đuro Đaković Holdinga, niti je građevni stroj bio nepropisno parkiran, ali kada nekomu treba “pakirati” svaki je povod dobrodošao.
Još je gori primjer dostavljanja “dokumentacije” Upravnom sudu u Osijeku u obliku evidencije radnog vremena zaposlenika koja je trebala dokazati njegovo zakašnjavanje, a sadržala je i ispis dolazaka na posao u vrijeme kada je zaposlenik bio na godišnjem odmoru. S. Kuhar

Pročitajte još…