SLOBODNA DALMACIJA: PREDSJEDNIK SINDIKATA DRŽAVNIH NAMJEŠTENIKA IVICA IHAS O REFORMI DRŽAVNE UPRAVE

SLOBODNA DALMACIJA: PREDSJEDNIK SINDIKATA DRŽAVNIH NAMJEŠTENIKA IVICA IHAS O REFORMI DRŽAVNE UPRAVE

Pred otkazom više od 60 tisuća službenika

sd_logo-novoZAGREB – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u srijedu je ponovno zatražio od potpredsjednika Vlade Gorana Granića te zamjenika ministra europskih integracija Orsata Miljanića uvid u materijal “Reforma državne uprave”. Taj projekt, o kojemu se govori već duže vrijeme, sindikati još nisu dobili, a kako tvrdi predsjednik sindikata Ivica Ihas, nužno je da materijal prije no stigne u Vladu razmotri sindikat koji s oko 20 tisuća članova okuplja najveći broj zaposlenih u državnoj upravi.
– Vrlo smo zabrinuti zbog onoga što prijeti našim zaposlenicima, osobito stoga što sindikat, unatoč obećanjima, nije dobio priliku sudjelovati u izradi tog projekta. Nismo protiv reforme, no ona se ne može provoditi samo na način otpuštanja – kaže Ihas, tražeći nakon dostave materijala i “razuman rok za njegovo razmatranje”. Materijal je radila radna skupina u Ministarstvu za europske integracije, i prema onome što se dosad zna, tekst reforme je gotov i na poprilično općenit način govori o promjenama koje se moraju provesti u sferi državne uprave. No, zamjenik ministra financija Damir Kuštrak već je najavio otpuštanje više od 60 tisuća službenika i namještenika, što je jedina konkretna brojka s kojom se dosad izlazilo. Brojka od 60 tisuća “prekobrojnih” službenika i namještenika ne odnosi se na državnu “birokraciju”, nego prije svega na pomoćno osoblje u državnim, ali i javnim službama – čistačice, kuhare, domare, servirke u bolnicama i slično. Prema već spominjanom modelu, te bi se službe privatizirale, a potom bi privatnici sklapali ugovor s državom, odnosno određenom državnom institucijom, te se kao takvi zapošljavali u ministarstvima, školama, bolnicama… – No, to će državu više koštati nego da ih se zadrži kao namještenike – tvrdi Ihas. Doista, u materijalu, odnosno programskom dokumentu Reforme državne uprave, navodi se redefiniranje pojmova državnih službenika i namještenika, i to tako da “taj status bude rezerviran za manji broj zaposlenih”. Sljedeći je korak razdvajanje njihovih prava i obveza tako da se “namještenici u najvećoj mjeri podvrgnu općim propisima o radu”. Tu se, premda bez točnog broja, navodi smanjenje broja službenika, a u “perspektivi, s daljnjom informatizacijom, trebao bi se smanjivati i broj onih koji rade rutinske poslove”. Međutim, Ihas ostaje pri ocjeni kako se broj zaposlenika ne smije smanjivati jer, primjerice, u Francuskoj koja ima pet milijuna državnih službenika i namještenika, njihov je udio u ukupnom stanovništvu između 12 i 13 posto, a u nas oko osam posto. M. CVRTILA

[symple_box color=”white” fade_in=”false” float=”center” text_align=”left” width=””]
Vlada s manje ministarstava

U sklopu reforme radna skupina predlaže, kako se već isticalo, i smanjenje sadašnjih ministarstava na 10 do 14. Krenulo bi se i u reorganizaciju samih ministarstava te Vlade, odnosno predlaže se profesionalizacija državne uprave – razdvajanje političkog i profesionalnog rukovođenja upravom. Tajnik Vlade bio bi ‘preimenovan’ u glavnog tajnika Vlade, zamjenik ministra bio bi državni tajnik, pomoćnik ministra zvao bi se ravnatelj, a tajnik ministarstva ravnatelj uprave za opće poslove.
[/symple_box]