SLOVENIJA Jedna javna uprava – jedan zakon o plaćama

Članica EU u Zakonu o sustavu plaća u javnom sektoru uz platne razrede službenicima priznaje i dodatak za minuli rad

SLOVENIJA Jedna javna uprava – jedan zakon o plaćama

sdlsn_www220(SDLSN, 10. rujna 2008.) Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH ovih se dana na više ili manje izravan način spočitava što se drznuo stanje na području reforme državne uprave u Lijepoj našoj usporediti sa stanjem u susjednoj nam Srbiji.
Objavu podataka o tome da nas naši susjedi koji dosad baš i nisu bili primjer dobre prakse u regiji “šiju” na području reforme administracije, premda to nije bila konstatacija Sindikata, već takvo stanje proizlazi iz izvješća SIGMA-e koja pruža podršku EU kandidatima u reformi državne uprave, neki su dužnosnici okvalificirali kao dokaz da se Sindikat uhvatio u kolo s onima koji ne vole hrvatsku državu.
Međutim, činjenica je da jedan od najvažnijih zakona koji bi trebao omogućiti bolji i motiviraniji rad državnih službenika – Zakon o plaćama državnih službenika, još nije ugledao svjetlo dana u Hrvatskoj, premda je Povjerenstvo za izradu Zakona osnovano još 2006. godine, a da je sličan zakon o plaćama u susjednoj nam, i za naše dužnosnike za usporedbe neprimjerenoj državi, donijet još 2006. godine.
Stoga smo pogled s Istoka usmjerili na Zapad i zavirili u dvorište naših EU susjeda. Tamo je na snazi od 2002. godine, uz brojne izmjene i dopune od kojih su zadnje bile u lipnju 2007. godine, Zakon o sustavu plaća u javnom sektoru, koji regulira plaće ne samo državnih, već i javnih i lokalnih službenika i namještenika, ali i dužnosnika.

Slovenski zakon o plaćama regulira plaće svih zaposlenih u javnoj upravi, uključujući dužnosnike, policajce i vojnike, na jednom mjestu. U Hrvatskoj se plaće u javnoj upravi reguliraju posebnim propisima za dužnosnike, javne, lokalne i državne službenike te namještenike.
Slovenski zakon o plaćama regulira plaće svih zaposlenih u javnoj upravi, uključujući dužnosnike, policajce i vojnike, na jednom mjestu. U Hrvatskoj se plaće u javnoj upravi reguliraju posebnim propisima za dužnosnike, javne, lokalne i državne službenike te namještenike.
Zakonom su utvrđeni platni razredi i razdjeli unutar platnih razreda, a o vrijednosti platnih razreda pregovara se sa socijalnim partnerima.
Zakonom su utvrđeni platni razredi i razdjeli unutar platnih razreda, a o vrijednosti platnih razreda pregovara se sa socijalnim partnerima.
Pravo na dodatak za minuli rad imaju svi zaposlenici u javnoj upravi - dužnosnici, službenici i namještenici, a o iznosu dodatka se pregovara.
Pravo na dodatak za minuli rad imaju svi zaposlenici u javnoj upravi – dužnosnici, službenici i namještenici, a o iznosu dodatka se pregovara.

Zakonom su utvrđene platne skupine, podskupine, tarifni i platni razredi s točnim iznosima plaća u EUR-ima i to od Predsjednika Republike do pomoćno-tehničkog osoblja.
Ono što je za Sindikat posebno zanimljivo je da ni u Sloveniji, kao ni u Srbiji, činjenica postojanja platnih razreda nije u pitanje dovela pravo na dodatak za minuli rad, koje je utvrđeno samim zakonom.
slovenija_place_okvirNaime, u Hrvatskoj nam uporno i tvrdoglavo pokušavaju objasniti da su dodatak za minuli rad, odnosno radni staž, inkompatibilni sa sustavom platnih razreda što, razvidno je iz primjera Srbije kao države koja je uskladila svoje službeničko zakonodavstvo sa EU i Slovenije koja je članica EU, jednostavno ne drži vodu.
Sindikat stoga inzistira na očuvanju instituta minulog rada kao sastavnog dijela plaće službenika i namještenika i istovremeno podržava nastojanja Vlade da učinkovitost rada utječe na visinu plaće zaposlenika, dokazujući primjerom naših susjeda, svidjelo se to kome ili ne, da je moguće zadržati institut minulog rada i nagraditi službenike za uspješan rad.
Budući da se Zakon o plaćama državnih službenika treba uskoro uputiti u saborsku proceduru, Sindikat se nada da će se po tom pitanju postići konsenzus dviju strana i na istim načelima pristupiti izradi zakona o plaćama u javnim službama i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, s ciljem uspostave jedinstvenog sustava plaća u javnoj upravi.
Slovenski primjer pokazuje da predsjednik republike i namještenik mogu biti u istom zakonu i da sustav plaća može biti transparentan. Zašto ne bi i hrvatski?

slovenija_place_podskupine