SLUŽBENICI SE SUDE I S EU KAO POSLODAVCEM

SLUŽBENICI SE SUDE I S EU KAO POSLODAVCEM

LUXEMBOURG, 29. ožujka 2006. (Hina) –  Novi europski sud za radne sporove u institucijama Europske unije održao je u Luxembourgu prvo saslušanje a suci se nadaju da će time smanjiti pritisak radnih sporova na europskom sudu prve instance koji pokreću službenici EU, pišu europski mediji.

eu_enlargeJedan službenik ureda EU za suzbijanje korupcije OLAF pokrenuo je pred novim sudom spor protiv svog poslodavca, osporavajući metode Europske komisije za klasifikaciju radnog iskustva.

Slučaj Falcione vs. Komisija jedan je u nizu sporova kojima se dovodi u pitanje službeni sustav klasifikacije rada i utvrđivanja plaće u institucijama EU.

U 2005. više od jedne trećine sporova pred sudom prve instance, ogrankom Europskog suda pravde, pokrenuli su nezadovoljni službenici samog EU.  Novi ogranak suda obuhvaća nekoliko sudaca a saslušavat će i rješavati sporove koji se tiču službenika EU.

S obzirom na rast broja sporova pred sudom prve instance u proteklim godina, sporazumom iz Nice koji je stupio na snagu 1. veljače 2003. predviđeno je i formiranje “sudačkih vijeća” za određena područja.

Potom su čelnici EU u studenom 2004. postigli dogovor o uspostavi suda za radne sporove u institucijama EU.

Neimenovani sudski dužnosnik kazao je da je takva specijalizacija bila nužna s obzirom na sve veći broj tijela i agencija EU ali i sve širi raspon zakonodavnih ovlasti Europskog suda, izrazivši nadu da će taj potez skratiti i samo trajanje postupka.