Službenici u javnoj upravi napokon izjednačeni – u siromaštvu

LS_nl250709_naslov

ZAGREB – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika ocijenio je da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi “izjednačila u siromaštvu” nakon što je utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po NLhrkojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

“To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom diferenciranim padom, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50 posto”, navodi se u priopćenju.

RIJEKA - KRUH I MLIJEKOIz sindikata pritom napominju da bi u nekim sredinama, kao što je to primjerice grad Požega, gdje se osnovica za plaće određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće, ona mogla pasti za više od 2000 kuna. “Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća”, upozoravaju iz sindikata.

Uz to, napominju da je, zakonom o plaćama “lokalaca” upućenom u saborsku proceduru, Vlada otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada.

“Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće”, ističu iz sindikata. Ocjenjuju da je “takvo, jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak bez presedana i sigurno će imati sudski epilog” te najavljuju da će Sindikat o tome obavijestiti i međunarodne organizacije.

“Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije”, ocjenjuju iz Sindikata i najavljuju daljnje očitovanje o prijedlogu zakona, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji, kako navode, “potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi”. (H)

LS_hrt250709Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika ocijenio je da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi izjednačila u siromaštvu prijedlogom Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi, prema kojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

Plaće nekih službenika u lokalnoj samoupravi mogle bi se zbog toga smanjiti i do 50 posto. U Požegi, primjerice, gdje se osnovica za plaće određuje u visini plivajuće bruto prosječne plaće, to bi moglo biti više od 2 tisuće kuna.

Za razliku od sindikata javnih i državnih službi, kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore, Vlada je lokalnoj samoupravi ukinula sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade, pa čak i one koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, ističu iz Sindikata.

Najavljuju sudsku borbu s poslodavcem te kažu da će Sindikat o svemu obavijestiti međunarodne organizacije.

LS_nacional250709

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u današnjem je priopćenju ocijenio da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi “izjednačila u siromaštvu” nakon što je jučer utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nacional200po kojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

“To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom diferenciranim padom, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50 posto”, navodi se u priopćenju.

Iz sindikata pritom napominju da bi u nekim sredinama, kao što je to primjerice grad Požega, gdje se osnovica za plaće određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće, ona mogla pasti za više od 2000 kuna. “Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća”, upozoravaju iz sindikata.

LS_nacional250709_2Uz to, napominju da je, zakonom o plaćama “lokalaca” upućenom u saborsku proceduru, Vlada otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada.

“Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće”, ističu iz sindikata.

Ocjenjuju da je “takvo, jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak bez presedana i sigurno će imati sudski epilog” te najavljuju da će Sindikat o tome obavijestiti i međunarodne organizacije.

“Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije”, ocjenjuju iz Sindikata i najavljuju daljnje očitovanje o prijedlogu zakona, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji, kako navode, “potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi”.

Sindikat: Novim zakonom službenici javne uprave “izjednačeni u siromaštvu”

ZAGREB, 25. srpnja 2009. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u današnjem je priopćenju ocijenio da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi “izjednačila u siromaštvu” nakon što je jučer utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po kojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

hina_print_logo“To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom diferenciranim padom, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50 posto”, navodi se u priopćenju.

Iz sindikata pritom napominju da bi u nekim sredinama, kao što je to primjerice grad Požega, gdje se osnovica za plaće određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće, ona mogla pasti za više od 2000 kuna. “Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća”, upozoravaju iz sindikata.

Mlakar_130709-003Uz to, napominju da je, zakonom o plaćama “lokalaca” upućenom u saborsku proceduru, Vlada otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada.

“Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće”, ističu iz sindikata.

Ocjenjuju da je “takvo, jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak bez presedana i sigurno će imati sudski epilog” te najavljuju da će Sindikat o tome obavijestiti i međunarodne organizacije.

“Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije”, ocjenjuju iz Sindikata i najavljuju daljnje očitovanje o prijedlogu zakona, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji, kako navode, “potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi”.

LS_javno250709_2

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u današnjem je priopćenju ocijenio da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi “izjednačila u siromaštvu” nakon što je jučer utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po kojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

Javno_logo“To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom diferenciranim padom, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50 posto”, navodi se u priopćenju.

Iz sindikata pritom napominju da bi u nekim sredinama, kao što je to primjerice grad Požega, gdje se osnovica za plaće određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće, ona mogla pasti za više od 2000 kuna. “Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća”, upozoravaju iz sindikata.

“Korak bez presedana koji će sigurno imati sudski epilog”

Uz to, napominju da je, zakonom o plaćama “lokalaca” upućenom u saborsku proceduru, Vlada otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada.

LS_javno250709_3“Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće”, ističu iz sindikata.

Ocjenjuju da je “takvo, jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak bez presedana i sigurno će imati sudski epilog” te najavljuju da će Sindikat o tome obavijestiti i međunarodne organizacije.

“Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije”, ocjenjuju iz Sindikata i najavljuju daljnje očitovanje o prijedlogu zakona, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji, kako navode, “potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi”.

LS_dnHR250709_naslov

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u današnjem je priopćenju ocijenio da je hrvatska Vlada službenike u javnoj upravi “izjednačila u siromaštvu” nakon što je dnevnik.hrjučer utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po kojem se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.

LS_dnHR250709_fotka“To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom diferenciranim padom, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50 posto”, navodi se u priopćenju. Iz sindikata pritom napominju da bi u nekim sredinama, kao što je to primjerice grad Požega, gdje se osnovica za plaće određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće, ona mogla pasti za više od 2.000 kuna. “Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća”, upozoravaju iz sindikata.

Ukinute odredbe kolektivnih ugovora

Uz to, napominju da je, zakonom o plaćama “lokalaca” upućenom u saborsku proceduru, Vlada otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi kojima nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada. “Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće”, ističu iz sindikata.

“Raskidanje ugovora imat će sudski epilog”

Ocjenjuju da je “takvo, jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak bez presedana i sigurno će imati sudski epilog” te najavljuju da će Sindikat o tome obavijestiti i međunarodne organizacije. “Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije”, ocjenjuju iz Sindikata i najavljuju daljnje očitovanje o prijedlogu zakona, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji, kako navode, “potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi”. (Hina)

VLADA UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Službenici u javnoj upravi napokon izjednačeni – u siromaštvu

Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije

sdlsn_www220(SDLSN, 25. srpnja 2009.) Kada su prošlo ljeto, uoči donošenja Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, sindikati javnih, državnih i lokalnih službenika i namještenika, predstavnici Središnjeg državnog ureda za upravu, Ureda za socijalno partnerstvo, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatske udruge poslodavaca zaključili da se plaće službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi urede posebnim zakonom u okviru jedinstvenog sustava plaća javne uprave te da se postupak harmonizacije plaća diferenciranim rastom  završi po točno predviđenoj dinamici u trajanju od više godina, s ciljem da niti jednom službeniku plaća ne pada, nitko nije vjerovao da će se službenički san ostvariti već ovo ljeto.

LS_GSV

Naime, na jučer održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se osnovica za izračun plaća i koeficijenti lokalnih službenika i namještenika izjednačavaju s onima državnih službenika.
To znači da će lokalni službenici i namještenici uskoro dijeliti sudbinu svojih kolega u državnim i javnim službama, ali ne onako kako su to preporučili socijalni partneri – harmonizacijom plaća diferenciranim rastom, već harmonizacijom plaća diferenciranim padom plaća, na način da plaće svima padaju, ali nekima – kao što je to slučaj u lokalnoj samoupravi, i do 50%.

Utvrđivanjem osnovice za plaće službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi u visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika, osnovica bi u nekim sredinama, kao što je to, npr. Grad Požega gdje se ona određuje u visini “plivajuće” bruto prosječne plaće u RH, mogla pasti za više od 2.000 kuna.

Kad se tome doda smanjeni raspon koeficijenata u odnosu na dosadašnji, erozija plaća bit će i veća.

LS_koef_stari

Postojeći raspon koeficijenata koji se primjenjivao u LS (gore) zamijenjen je novim koji je utvrdio bitno manje raspone (dolje) pa tako i manje plaće.

LS_koef_novi

Vrijedno je zabilježiti da se sve ovo događa u vrijeme kad se hrvatskim građanima uzima na sve strane, bili oni umirovljenici, radnici ili javni i državni službenici pa zašto bi i oni lokalni  bili izuzetak (premda i ovi posljednji pod pritiskom krize u mnogim gradovima pristaju na smanjenje plaća u rasponu od tri do 10-tak i više posto).

Jednostrano raskidanje kolektivnih ugovora

No Vlada je pri tome otišla i korak dalje pa je, za razliku od sindikata javnih i državnih službi s kojima je sklopila sporazume kojima su oni “dobrovoljno” pristali na smanjenje plaća, ali im barem nije dirala u postojeće kolektivne ugovore i njima utvrđena materijalna prava, zakonom o plaćama lokalaca koji upućuje u saborsku proceduru, ukinula odredbe kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju mjerila za određivanje plaća i naknada, ostavivši im tako u kolektivnim ugovorima “sva prava” izuzev onih koja se odnose na utvrđivanje osnovice za plaću, dodataka za prekovremeni rad, uskrsnice, regresa, dara za djecu, božićnice, pomoći za rođenje djeteta, dugotrajno bolovanje, smrt člana uže obitelji, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu ili uslijed prestanka službe.

LS_pregovaranje

Publikacija EPSU (European Public Services Union) pokazuje da je kolektivno pregovaranje na razini loklane samouprave demokratska stečevina. Ukidanjem svih relevantnih odredbi kolektivnih ugovora u lokalnoj samoupravi Hrvatska postaje slučaj za promatranje i učenje kako socijalni dijalog ne bi trebao izgledati.

Na taj način, zakonom se stavljaju izvan snage sve odredbe kolektivnih ugovora kojima su utvrđene bilo kakve naknade pa čak i odredbe koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora, budući da za vrijeme godišnjeg odmora službenik ima pravo na naknadu plaće.

Ovakvo jednostrano faktično raskidanje kolektivnih ugovora zaključenih na razini lokalne samouprave korak je bez presedana i sigurno će imati sudski epilog, a Sindikat će o tome obavijestiti i međunarodne organizacije.
Tako je Vlada županijske, gradske i općinske službenike i namještenike od povlaštenih, preko noći, pretvorila u zaposlenike drugog reda, pokazavši da socijalnu državu shvaća kao društvo obespravljenih i osiromašenih građana.

LS_KU

Da bi stvar bila gora, Vlada očekuje, a sigurno će ga od mnogih i dobiti, pljesak i priznanje jer je napokon stala na kraj “birokraciji” na lokalnoj razini – onoj istoj koju je sama stvorila, ali u vremenima kada se snaga političkog utjecaja mjerila brojem župana, gradonačelnika i načelnika, kao i dobro plaćenim radnim mjestima za izborne pobjednike.
Početak mandata novog ministra uprave, Davorina Mlakara, obilježila je tako posvemašnja pauperizacija zaposlenika javne uprave i stvaranje službeničke sirotinjske utopije.

Nepoštivanje jedinstvene metodologije

Argumenti zbog kojih se prije koju godinu započela reforma državne uprave i stvaranje motivirajućeg i učinkovitog službeničkog sustava u kojem će najbolji biti i najbolje plaćeni, ostavljeni su pri usvajanju Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi po strani, kao da Vlada u njih ni sama nikad nije vjerovala.
Za razliku od Zakona o plaćama državnih službenika, kojim su inaugurirani platni razredi i plaća po učinku i napušten institut minulog rada, zakon o plaćama lokalaca ovim novotarijama previše ne vjeruje i plaću definira kao umnožak osnovice i koeficijenta uvećan za 0,5% po godini staža, a promicanje temeljem ocjene učinkovitosti rada ne spominje se.

LS_ZPDS_usporedba

Gore su načela zbog koji se navodno donosi Zakon o plaćama državnih službenika, a dolje su rješenja iz Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi. Od platnih razreda, promicanja i nagrađivanja ništa. Čak se i klasifikacija radnih mjesta ne poklapa s onom u državnim službama.

LS_osnovica

Tako je na vidjelo, po tko zna koji put, izašlo da Vlada zakone o plaćama donosi uz argumentaciju dnevno-političke naravi, a pravi cilj joj je samo i jedino smanjenje plaća.
Sindikat će se na Zakon očitovati i pripremiti za medijsku i rovovsku borbu po saborskim odborima, ali i sudsku borbu s poslodavcem koji potezom pera gazi ustavno pravo na raspolaganje vlastitim prihodima i kolektivno pregovaranje u lokalnoj samoupravi.
No, prije toga konzultirat će se sa svojim članovima u lokalnoj samoupravi i dogovoriti o tome na koji će način Vladi zajedno uputiti poruku koju joj ovih dana upućuju gotovo svi slojevi hrvatskog društva – ne želimo jedinstvo i ravnopravnost u bijedi.

Pročitajte još…