Službenicima minuli rad ostaje, dodaci na plaće se smanjuju

JEDINSTVENI ZAKON O PLAĆAMA SVIMA ZAPOSLENIMA U JAVNOJ I DRŽAVNOJ SLUŽBI OSOBNI DOHOCI ĆE SE RAČUNATI NA ISTI NAČIN
Službenicima minuli rad ostaje, dodaci na plaće se smanjuju

place_nl011013

Procjene financijskih učinaka u punom obimu će se vidjeti kada sve plaće proračunskih korisnika budu prolazile kroz centralni obračun plaća (COP)

(NOVI LIST, 1. listopada 2013.) ZAGREB » Vlada do kraja godine planira donijeti Zakon o plaćama kojim bi se na jedinstven i transparentan način uredio sustav plaća za zaposlene u javnom sektoru, odnosno državne dužnosnike i službenike, pravosudne dužnosnike te zaposlene u javnim službama i javnim ustanovama.

nl_logo180810Tako bi se od iduće godine za najmanje 250 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama te agencijama i ustanovama plaće određivale na isti način. Iako je, početkom godine, bilo ideja da se ukine minuli rad, on će i dalje biti sastavni dio plaće. Osnovica za izračun plaće ugovarat će se kolektivnim ugovorom. A konačna plaća radnika ovisit će, kao i do sada, o koeficijentu i minulom radu (0,5 posto po godini staža).
“Jednaka plaća za jednak rad”, načelo je koje se želi postići novim zakonom o plaćama, koji, prema tvrdnjama iz ministarstva rada i mirovinskog sustava, ne bi trebao izazvati “potrese”. No, za sada se ne znaju financijski učinci novog zakonskog rješenja, o kojem se sa sindikatima državnih i javnih službi počinje razgovarati. Procjene financijskih učinaka tek će se vidjeti, u punom obimu kada sve plaće proračunskih korisnika budu prolazile kroz centralni obračun plaća (COP) što bi se trebalo dogoditi do kraja godine. Zdravstvo, obrazovni sustav i dio MUP-a još nisu u COP-u. Kako se može čuti, velikih otpora centralnom obračunu plaća ima u dijelu zdravstva, te visokom obrazovanju.
Plan je, među ostalim, ograničiti masu sredstava za plaće po pojedinim resorima, odnosno ograničiti masu za isplatu dodataka, ali i iznos dodataka u odnosu na plaću zaposlenika. Tako se primjerice ne bi moglo događati da se u nekim sustavima “gomilaju” dodaci. Ti dodaci na plaće, i dalje bi se ugovarali kolektivnim ugovorom, ali bi sindikatima s obzirom na najavljena ograničenja manevarski prostor bio sužen.
Novi zakon o plaćama ukinut će sadašnje dodatke na staž od 4, 8 i 10 posto. Odnosno, svim radnicima koji se nalaze u sustavu ti će dodaci biti preračunati u koeficijente. Kako će se za sve zatečene radnike u državnim i javnim službama obaviti svrstavanje po platnim razredima i platnim stupnjevima prema novim zakonskim odredbama, teško je vjerovati da će tim “prevođenjem” svi biti zadovoljni. U planu je i kreiranje novog sustava vrednovanja, odnosno ocjenjivanja rada službenika. Sadašnji model ocjenjivanja pokazao se neunčikovitim. Tako bi se moglo dogoditi da u budućnosti službenika ne ocjenjuje nadređeni, već da unutar nekog odjela svi ocjenjuju sve.

Platni razredi

Zakonom o plaćama, predlaže se deset platnih razreda za službenike i dva za državne dužnosnike birane i imenovane. Svaki platni razred imao bi deset platnih stupnjeva, a zaposleni u okviru istog platnog razreda mogli bi napredovati prema platnim stupnjevima u okviru istog platnog razreda. Pritom, u dva dužnosnička platna razreda ne bi postojali platni stupnjevi. Lokalnoj upravi i samoupravi “ponudit” će se da prihvati isti sustav uređenja plaća te ga provede u svojim aktima. Ako ne bude išlo milom, jedinstveni sustav plaća bit će nametnut županijama i gradovima. G. GALIĆ