Službenicima s pravomoćnim presudama za kazneno djelo otkaz – osuđenicima rad za opće dobro i ugovor o djelu

ZAKONSKI PARADOKS
Zaposlenima u upravi s presudama za kazneno djelo otkaz – osuđenicima rad za opće dobro i ugovor o djelu

Kako je moguće da građani osuđeni zbog kriminala mogu raditi za opće dobro u državnom tijelu, županiji, gradu ili općini, ali ne i službenici i namještenici tih tijela koji su osuđeni za kaznena djela koja nisu počinili u obavljanju službe i koji tijekom uvjetne kazne nisu ponovno počinili kazneno djelo za koje su bili osuđeni i tako pokazali da su učinci osude imali rehabilitirajući učinak

guljenje_krumpira

Guljenje krumpira više nije jedini oblik rada za opće dobro, osuđeni kriminalci danas se zapošljavaju na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih objekata

(SDLSN, 12. listopada 2015.) Uvođenje reda u upravi i prigodno provođenje službeničkih propisa u dijelu koji se odnosi na prestanak službe ili radnog odnosa po sili zakona u slučaju kada je službenik ili namještenik osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u službu u državnim tijelima ili jedinicama lokalne i područne samouprave sdlsn_www220medijski je popraćeno s nevjericom zbog mogućnosti da u upravi rade osobe koje su osuđene za kazneno djelo, iako je velik dio takvih presuda bio izrečen zbog djela koja nisu bila u vezi s obavljanjem službe, a kazne su u pravilu bile uvjetne.
Dosljednom je primjenom propisa bez službe odnosno radnog odnosa u državnoj upravi ostalo 70-tak osoba i Sindikatu nepoznat broj osoba u lokalnoj samoupravi. Neki od njih su bez posla ostali tik pred nastupanjem rehabilitacije, odnosno zakonom određenog roka istekom kojeg bi pred zakonom bili jednaki građanima koji nikad nisu bili kažnjeni za neko kazneno djelo.
Međutim dok službeniku ili namješteniku koji je pravomoćno osuđen zbog neplaćanja alimentacije i kod kojeg je ova kazna polučila željeni učinak odnosno rezultirala ispunjenjem ove zakonske obveze služba ili radni odnos prestaju po sili zakona, ne uzimajući u obzir okolnost da će netko tko ostane bez posla teško moći nastaviti plaćati uzdržavanje svoga djeteta, osobe koje nisu službenici ili namještenici, ali su osuđeni za neko kazneno djelo, mogu u upravi biti uključene u izvršavanje rada za opće dobro pa čak i nakon toga biti angažirani na obavljanju određenih poslova po ugovoru o djelu.

osudjenici_umag

Tako je npr. u Gradu Umagu građanin koji je osuđen za sudjelovanje u oružanoj pljački temeljem ugovora za izvršavanje rada za opće dobro između ove jedinice lokalne samouprave i Ministarstva pravosuđa u dva navrata bio raspoređen na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi u 2012. i 2013. godini, zbog čega mu je u 2014. godini Grad Umag ponudio obavljanje različitih poslova i s njim sklopio više ugovora o djelu.
Građanin X.Y. “je u vrijeme izvršavanja mjere kvalitetno i korektno izvršavao pomoćne poslove, na njegov rad nije bilo primjedbi, a kako se ukazala potreba za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova u prvoj fazi postupka legalizacije, sklopljeno je u razdoblju od 24. siječnja 2014. do 23. rujna 2014. godine nekoliko ugovora o djelu”. X.Y. “je, među ostalim, za potrebe Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju na terenu fotografirao građevine, što se kasnije koristilo kao dokaz o vremenu gradnje građevine”, navodi se u dopisu Grada Umaga Upravnoj inspekciji povodom predstavke Sindikata zbog zlouporabe instituta ugovora o djelu.
Iz navedenog primjera razvidno je da u upravi ipak mogu raditi osobe koje su osuđene za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u službu odnosno rad, ali samo ukoliko se ne radi o službeniku ili namješteniku, već o osobi koja takve poslove obavlja u zamjenu za kaznu zatvora kao rad za opće dobro, a takav joj rad, kao svojevrstan probni rok, može donijeti i poslovni angažman u obliku ugovora o djelu.
Sindikat stoga postavlja pitanje kako je moguće da građani osuđeni zbog kriminala mogu raditi za opće dobro u državnom tijelu, županiji, gradu ili općini, ali ne i službenici i namještenici tih tijela koji su osuđeni za kaznena djela koja nisu počinili u obavljanju ili u svezi sa službom ili poslom koji obavljaju i koji tijekom uvjetne kazne nisu ponovno počinili kazneno djelo za koje su bili osuđeni i tako pokazali da su učinci osude imali rehabilitirajući učinak. S. Kuhar