SLUŽBENIČKI OKSIMORON: Ministarstvo pravosuđa javnim natječajem legalizira Šimonovićeve kadrove?

SLUŽBENIČKI OKSIMORON Bošnjaković javnim natječajem legalizira Šimonovićeva nezakonita postavljenja?

simonovic

(SDLSN, 21. srpnja 2010.) Oksimoron (grč. oxýmōron: oxys = oštar + moros = tup) je jezična figura (posebna vrsta antiteze) u kojoj se spajaju dva nespojiva, kontradiktorna pojma.

sdlsn_www220Tipičan primjer oksimorona je “drveno željezo”.
No, hrvatska državna uprava pobrinula se i od naizgled spojivih i nesuprotnih pojmova napraviti svojevrstan “službenički oksimoron”.
Zaslugu za ovo ima Ministarstvo pravosuđa koje je od “javnog natječaja” napravilo oksimoron tako što je u Narodnim novinama raspisalo “javni natječaj” za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu pravosuđa i to:
– ravnatelja Uprave za organizaciju pravosuđa,
– ravnatelja Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo,
– ravnatelja Uprave za kazneno pravo,
– ravnatelja Uprave za zatvorski sustav,
– ravnatelja Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, i
– tajnika ministarstva,
za službenike koji već rade na tim radnim mjestima.
Naime, “javni natječaj” kojim se zainteresirani kandidati za rukovodeće službenike u Ministarstvu pravosuđa pozivaju na prijavu i dostavu dokumentacije vrši se za radna mjesta koja su uglavnom već popunjena “kandidatima” bivšeg ministra pravosuđa Ivana Šimonovića, a jedina mu je svrha, kako izgleda, legalizirati skandaloznu službeničku praksu ministra s premijerskim ovlastima po pitanju razrješenja i imenovanja kadrova.
Natječaj je javan utoliko što je raspisan u formi oglasa, a “natjecanje” među kandidatima izvjesno je koliko i nogometne utakmice Hrvatske nogometne lige koje istražuje USKOK.
Ako pogledate web stranicu Ministarstva pravosuđa, moći ćete pročitati kako je tajnik ministarstva Tihomir Kralj, v.d. ravnateljica Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Vesna Žulj, v.d. ravnateljica Uprave za kazneno pravo Sanja Nola, v.d. ravnatelj Uprave za zatvorski sustav mr. sc. Branko Peran, ravnatelj Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima Miroslav Mihoci.
Kada su u pitanju rukovodeći službenici sa i bez prefiksa “v.d.”, odnosno “vršitelj dužnosti”, postavlja se pitanje zakonskog temelja za rješenje koje Zakon o državnim službenicima ne poznaje kada su u pitanju rukovodeći službenici, jer njih, sukladno odredbi članka 74. citiranog zakona na radna mjesta tajnika ministarstva i ravnatelja u ministarstvu, imenuje Vlada na temelju javnog natječaja, a ona to, u konkretnom slučaju nije učinila.
Zakon o državnim službenicima resornim ministrima ne daje mogućnost da razrješuju ni imenuju rukovodeće službenike, bilo da se radi o privremenim “vršiteljima dužnosti” ili onima koji to nisu.
Također, uvjet za raspored na rukovodeće službeničko radno mjesto je sigurnosna provjera pa bi bilo zanimljivo saznati je li takva provjera već provedena kada su u pitanju Tihomir Kralj, Vesna Žulj, Sanja Nola, Branko Peran i Miroslav Mihoci, ako jest tko ju je naredio, a ako nije kako su onda ovi službenici mogli raditi na radnim mjestima za koje se traži sigurnosna provjera.
Na ovaj službenički “hrkljuš” Sindikat je upozorio Ministarstvo uprave koje je, kako neslužbeno saznajemo, provelo upravni nadzor, rezultat kojeg je, pretpostavljamo i raspisivanje “javnog natječaja” za već popunjena rukovodeća radna mjesta.
Sada nam ostaje za vidjeti koga će novi ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, nakon utvrđivanja udovoljavaju li kandidati formalnim uvjetima i intervjua od strane samog ministra ili osobe koju on ovlasti, predložiti Vladi za imenovanje.
Ukoliko se izbor poklopi sa službenicima koji već rade na mjestima za koja se raspisuje javni natječaj ministar Bošnjaković moći će patentirati posebnu vrstu službeničkog oksimorona i već na početku mandata si osigurati istaknuto mjesto u razvoju službeničke prakse koja ne robuje zakonodavnoj stegi pa makar se radilo i o resoru pravosuđa.

Pročitajte još…