Službenički sindikati napuštaju pregovore o Zakonu o plaćama

BUNT SE ŠIRI NEZADOVOLJSTVO U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Službenički sindikati napuštaju pregovore o Zakonu o plaćama

izlaz390

Na tisuće državnih i javnih službenika i namještenika, kako ističu sindikati, uz najbolju volju jedva mogu naslutiti u koji platni razred će biti smješteni

(NOVI LIST, 30. studenoga 2013.) ZAGREB » Nakon sindikalnih centrala koje su napustile rad u tripartitnim tijelima i pregovore o Zakonu o radu, i jedanaest sindikata državnih i javnih službi, sudeći prema najavama, prekida pregovore s resornim ministarstvom rada i mirovinskog sustava o Zakonu o plaćama u javnim sektoru.

nl_logo180810Izlazak iz pregovora sindikati stidljivo najavljuju u zajedničkoj izjavi u vezi izrade i donošenja Zakona o plaćama u javnom sektoru, a koliko su ozbiljni vidjet će se već u utorak kada bi se trebali nastaviti razgovori o prijedlogu Zakona o plaćama u javnom sektoru. Većina sindikata državnih i javnih službi nezadovoljna je načinom na koji se vode pregovori o zakonu o plaćama iz kojeg nije razvidno kako će sustav biti postavljen niti se o tom bitnom pitanju sa sindikatima želi razgovarati.
“Cilj sindikata nije onemogućiti uređivanje sustava plaća u državnim i javnim službama. Dapače, budući da je postignuta visoka razina suglasnosti Vlade i sindikata da je to potrebno učiniti nalazimo se na istom zadatku. Ali, 38 članaka Zakona o plaćama što se upućuju u proceduru niti u jednom segmentu ne otkrivaju buduće plaće oko 240 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama. Predsjedniku Republike i nekolicini najviših dužnosnika Zakon doduše određuje i koeficijente, ali ni oni ne mogu znati hoće li ubuduće imati manje ili veće plaće jer Zakon ni približno ne određuje osnovicu za izračun plaća”, ističe 11 sindikata – Carinski sindikat Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, Nezavisni sindikat zaposlenih u HZO-u, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Radnički sindikat HZMO, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikat hrvatskih učitelja i Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi.
Na tisuće državnih i javnih službenika i namještenika, kako ističu sindikati, uz najbolju volju jedva mogu naslutiti u koji platni razred će biti smješteni.
“Ako se, dakle, iz ovoga Zakona ne može ni približno znati kolika će ubuduće biti plaća dužnosnika, a ni oko 240.000 zaposlenih u državnm i javnim službama, ali se jasno isčitava o čemu se više neće pregovarati, nije li nužno postaviti pitanje što je pravi cilj ovoga Zakona”, pitaju se sindikati koji u pregovorima neće sudjelovati ako vladina stana ne prihvati da se izrada zakona temelji na nizu načela od javnog interesa.
Gabrijela GALIĆ