Smanjuje se broj poreznih ureda

RACIONALIZACIJA MIJENJA SE I TERITORIJALNI USTROJ U POREZNOJ UPRAVI
Smanjuje se broj poreznih ureda

Novi zakon propisuje nadležnost poreznih ureda za područje više županija, što znači da od sada aktivnih 20 područnih ureda dio bi mogao nestati ili postati ispostavom

porezna_nl241013

(NOVI LIST, 24. listopada 2013.) ZAGREB » Novim zakonom o Poreznoj upravi ukinut će se kategorizacija područnih ureda koji su sada svrstani u tri kategorije. Tako se u prvoj nalazi područni ured Zagreb i ured za velike poduzetnike, u drugoj područni uredi Split, Rijeka, Pazin i Osijek dok su u treću kategoriju svrstani svi ostali područni uredi.

nl_logo180810Nacrtom prijedloga novog zakona o Poreznoj upravi kojeg je ministarstvo financija uputilo u javnu raspravu, ta bi kategorizacija područnih ureda nestala, odnosno svi bi bili jednaki, a jedini “izdvojeni” ured bio bi onaj za velike porezne obveznike. No, iz nacrta zakonskog prijedloga dalo bi se zaključiti i kako bi se u budućnosti mogao smanjiti broj područnih poreznih ureda. Naime, navodi se kako se područni uredi ustrojavaju za obavljanje poslova Porezne uprave na određenom teritorijalnom području za područje više županija i on je stvarno i mjesno nadležan za porezne obveznike registrirane na području pripadajućih županija. To znači da bi neko od sada aktivnih 20 područnih poreznih ureda u budućnosti mogao nestati ili postati ispostavom.

Sada i kazne

Nacrtom prijedloga novog zakona o Poreznoj upravi detaljnije se regulira rad tog tijela, kao i njegovih područnih ureda te ispostava područnih ureda pa su tako u dokument uključene i odredbe koje se dijelom sada propisuju Općim poreznim zakonom, ali i Zakonom o državnim službenicima. Primjerice, sadašnji zakon o poreznoj upravi ne sadrži prekršajne odrebe (regulirane su općim poreznim zakonom) dok će se novim zakonom propisati novčane kazne u rasponu od 20 do 500 tisuća kuna u slučajevima da pravna osoba, među ostalim, ne dopusti ovlaštenom službeniku Porezne uprave nesmetan ulazak i pregled prostorija, odnosno onemogući nesmetan pregled robe te nesmetan pregled i pretragu prometnih sredstava i robe.
Kaznu u tom rasponu pravna osoba može dobiti i ako onemogući utvrđivanje istovjetnosti osoba te ne ispuni zadanu naredbu ili upozorenje poreznika, odnosno uništi ili ošteti pečat Porezne uprave. Za iste prekršaje fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost može biti kažnjena novčanom kaznom u rasponu od pet do 300 tisuća kuna, odnosno od tisuću do 40 tisuća kuna ako je riječ o fizičkoj osobi. U slučaju pravnih osoba za prekršaje koji će se propisati zakonom o poreznoj upravi kažnjavat će se i odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom u rasponu od pet do 40 tisuća kuna.

“Razmjena” poreznika

Prava, obveze i odgovornost službenika i namještenika Porezne uprave novim će se zakonskim prijedlogom detaljno urediti, u nekim segmentima drugačije no što se propisuje Zakonom o državnim službenicima. Zakonom se, među ostalim, propisuje mogućnost premještanja poreznog službenika na drugo radno mjesto u istoj ili drugoj ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave, u istom ili drugom mjestu rada. Takav premještaj ne može trajati dulje od godinu dana.
Osim toga, službenici porezne uprave podliježu periodičnoj promjeni radnog mjesta, na istovrsno radno mjesto, odnosno na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i radno iskustvo u jednakom trajanju. Periodična promjena radnih mjesta može trajati do tri mjeseca tijekom jedne godine, a samo iznimno šest mjeseci. U slučaju periodične promjene mjesta rada službenikovo privremeno radno mjesto može biti udaljeno najviše do 100 kilometara od mjesta prebivališta službenika i takva “razmjena” službenika ne smatra se premještajem u smislu zakona o državnim službenicima, odnosno premještaja kako se regulira novim zakonom o poreznoj upravi. Gabrijela GALIĆ