Središnji državni ured za upravu: Održana radionica “Osnove izrade propisa sukladno europskim standardima”

Središnji državni ured za upravu: Održana radionica “Osnove izrade propisa sukladno europskim standardima”

SDUU_edukacija_final1

(SDLSN, 17. studenoga) U organizaciji Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje Središnjeg državnog ureda za upravu, u suradnji sa projektom CARDS 2001 – “Reforma državne uprave: Podrška reformi državne uprave”, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za upravu, u nazočnosti više od tridest državnih službenika, dana 15. studenoga 2004. godine počela je trodnevna radionica pod nazivom “Osnove izrade propisa sukladno europskim standardima”.

SDUU_edukacija_final2Glavni cilj ove radionice, koju vodi prof. dr. sc. Alan Page, profesor javnog prava sa Sveučilišta Dundee u Škotskoj, je predstavljanje standarda koji se primjenjuju u postupku izrade propisa u zemljama članicama Europske unije i većini zemalja članica OECD-a, kako bi se državni službenici u Republici Hrvatskoj upoznali s njima i pripremili za njihovu buduću primjenu u svom radu. Poseban naglasak ove radionice je na praktičnom radu, tj. polaznici radionice sami će morati, prema prezentiranim standardima, izraditi nacrt konkretnog zakonskog teksta.

Ova radionica, kao prvi veći projekt u organizaciji Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, praktično je označila njegov službeni početak djelovanja, usmjerenog na ispunjenje dva bitna cilja: stvaranja pretpostavki za modernu i učinkovitu državnu upravu, kao kvalitetnog i brzog servisa građanima i poduzetništvu odnosno preduvjeta gospodarskog napretka; te ostvarenju jednog od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji (reforma javne uprave i jačanje upravnih kapaciteta u cilju stvaranja sposobnosti za implementaciju zakonodavstva Europske unije te provedbu njezinih politika).

SDUU_edukacija_final3