Suci dobili milijun kuna, a službenici ništa

VUKOVAR Povlastice posebne državne skrbi vrijede samo za petero sudaca
Suci dobili milijun kuna, a službenici ništa

Sindikat državnih službenika i zaposlenika nezadovoljan je presudom Vrhovnog suda prema kojoj je svaki sudac dobio oko 200.000 kuna

zupanijski_sud_vukovar

BRANIMIR BRADARIĆ

vsrh_VL181008Kadija te tuži, kadija ti sudi, stara je narodna poslovica koja najbolje oslikava slučaj zaposlenika Općinskog suda u Vukovaru koji su sudskom tužbom tražili isplatu plaća na ime uvećane plaće od 50 posto zbog rada na području od posebne državne skrbi. Prema donesenoj odluci Vrhovnog suda pravda nije jednaka za sve.

Nerazumljive odluke
Nakon tužbi na općinskim i županijskim sudovima slučaj je završio i na Vrhovnom sudu RH koji je istom presudom odlučio da se traženi novac može isplatiti za petero sudaca (D.C., B.J., J.M., M.R., i M.R.), ali ne i za 50-tak službenika i namještenika koji s njima rade, a u tužbi su se pozivali na iste elemente kao i suci.
vl_logo– Riječ je o zaista teško razumljivim odlukama posebno u ovo vrijeme kada se svi prisjećamo Vukovara. Ti su se ljudi vratili u Vukovar raditi, za što im je zakonom omogućeno da će imati 50 posto veću plaću. Sada su taj novac dobili suci i neće ga morati vračati dok obićni službenici, koji imaju nekoliko puta manje plaće, novac ne mogu dobiti – kaže glavni tajnik Sindikata državnih službenika i namještenika Hrvatske Siniša Kuhar. Objašnjavajući navedenu presudu od 27. siječnja 2005. godine, kojom je petero sudaca dobilo oko milijun kuna (procjenjuje se oko 200.000 po sucu), Kuhar kaže da je sud prihvatio traženu reviziju petero sudaca jer se radi o iznosu većem od 100 tisuća kuna, dok revizija službenika i namještenika nije dopuštena jer su iznosi manji od 100.000.

Ne želi komentirati
– Takva odluka suda jest zakonita, ali je isto tako i moralno katastrofalna. Postavlja se pitanje kakvu poruku jednom takvom presudom šaljemo građanima. Kako da ti ljudi gledaju u te iste suce i Vrhovni sud. No nećemo odmah odustati od naših zahtjeva i već u ponedjeljak imamo sastanak s potpredsjednicom Vlade Jadrankom Kosor, a susrest ćemo se i s novim ministrom pravosuđa. Ići ćemo i dalje – ističe S. Kuhar.
Zaposlenici Općinskog suda Vukovar o problemu razgovaraju stalno, ali još ne žele glasno reći ime i prezime. Napominju da su neki suci dobili i po više od 200.000 kuna sa zateznim kamatama.
Predsjednik Općinskog suda Vukovar, koji je dobio naknadu, Davorin Smičić, rekao nam je kako te presude nije donosio vukovarski sud te da ih stoga ne može komentirati.