ŠUKER ODGOVORIO SINDIKATU: Županija može sa Slavonskom bankom dogovoriti reprogram zaduženja bez suglasnosti Vlade

ŠUKER ODGOVORIO SINDIKATU: Županija može sa Slavonskom bankom dogovoriti reprogram zaduženja bez suglasnosti Vlade

PSZ_Suker_odgovor

(SDLSN, 18. rujna) Iako to nije posao sindikata, zbog činjenice da nitko od mjerodavnih do danas nije presjekao gordijski čvor financijskih dubioza Požeško-slavonske županije, SDLSN je pokušao istražiti tko i pod kojim uvjetima može deblokirati račun Županije i tako stvoriti preduvjete za isplatu zaostalih plaća njenim zaposlenicima koji su u štrajku od 12. rujna.

Tako smo još 18. kolovoza predsjednika uprave Slavonske banke upitali pod kojim bi uvjetima banka povukla blokadu računa.

Što se tiče banke, odgovorio je Mihaljević, ona je spremna povući blokadu računa Županije uz uvjet postizanja sporazuma s dužnicima, Županijskom upravom za ceste i Požeško-slavonsko županijom, u kojem bi trebao biti reguliran način podmirenja obveza.

Mihaljević je u svom odgovoru Sindikatu dodao i kako je banka postigla dogovor “u situacijama gdje su dužnici bili državne institucije (Općina Velika, Hrvatske ceste), a u svezi podmirenja obveza“.

Međutim, nakon prezentiranja odgovora Slavonske banke županu, Ronko je Sindikatu objasnio kako će on to rado učiniti čim mu Vlada RH izda suglasnost za reprogram zaduženja, koja je prema njemu neophodna sukladno članku 106. Zakona o proračunu, budući da obveze Županije uvelike premašuju dozvoljenih 20 posto od ostvarenih prihoda.

Iz Šukerova odgovora može se zaključiti kako Ronko može ali ne želi sklopiti sporazum o reprogramu zaduženja od 20 milijuna kuna
Iz Šukerova odgovora može se zaključiti kako Ronko može ali ne želi sklopiti sporazum o reprogramu zaduženja od 20 milijuna kuna

Ronko je Sindikat informirao i kako je već sedmi put za redom zatražio takvu suglasnost od Vlade, ali da je ona uporno odbija dati.

Nakon ovoga nevjerni Tome u Sindikatu kakvi jesmo obratili smo se pismenim putem i ministru financija Ivanu Šukeru, ne bi li od njega saznali treba li županu Ronku takva suglasnost u konkretnom slučaju blokade zbog 20-tak milijuna kuna duga Slavonskoj banci ili ne.

Ministar financija promptno je odgovorio kako Vlada RH suglasnost daje za zaduženje općina, gradova i županija, a time i za refinanciranje kredita za koji je dala suglasnost za zaduženje.

Međutim, pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedninice područne samouprave čiji je osnivač takva jedinica, u ovom slučaju Županijska uprava za ceste, smije se u skladu s člankom 107. Zakona o proračunu, zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, te za navedeno nije potrebna suglasnost Vlade RH.

Prema tome, Županija može dati samostalno jamstvo Županijskoj upravi za ceste, ali se dano jamstvo uključuje u opseg njezina mogućeg zaduživanja iz članka 106. Zakona o proračunu, tj. do najviše 20 posto ostvarenih prihoda županije.

Stoga, budući da je Županija samostalno dala jamstvo za zaduženje Županijskoj upravi za ceste te kako Vlada RH ne daje suglasnost za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinica područne samouprave čiji je osnivač takva jedinica, to Vlada RH ne može dati niti suglasnost za reprogram takvog zaduženja.

U skladu s iznesenim Županijska uprava za ceste i Županija mogu se sa Slavonskom bankom dogovoriti za reprogram zaduženja Županijske uprave za ceste bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske“, zaključeno je u odgovoru ministra Šukera.

Nakon ovog odgovora Sindikat postavlja županu Ronku, Vladi RH i javnosti sljedeća pitanja:

  • Postoji li u Republici Hrvatskoj institucija koja će razriješiti status quo situaciju u kojoj Požeško-slavonska županija kao jedinica područne samouprave ne ostvaruje svoje ustavom i zakonom utvrđene funkcije, a njeni zaposlenici ne primaju plaću za svoj rad;
  • Mogu li izborni pobjednici na svim razinama tražiti da financijske dubioze i dugove koje su naslijedili riješi netko treći. Republika Hrvatska i aktualna vlada i danas plaća stotine milijuna kuna iznosa prava i kamata zbog izgubljenih sporova za božićnice, dar za djecu i prekovremene sate državnih službenika premda ih je kao ugovorene obveze trebala isplatiti prethodna koalicijska vlada. Treba li i u tom slučaju tražiti “saniranje štete” i od koga.

Sindikat odgovore na prvo pitanje traži odmah, kao i reakciju nadležnih državnih tijela, kako bi Županija profunkcionirala, građani i pravne osobe mogli dobiti usluge upravnog servisa, a zaposlenici prekinuti štrajk koji im je nametnut nakon što pet mjeseci nisu dobili ni kune za svoj rad.

Na drugo pitanje odgovor ne očekujemo, ali ga ipak postavljamo siti obrazloženja kako su za sadašnje stanje odgovorni oni prije, koje izbornim pobjednicima pruža vječni alibi zbog čega su ostvarili manje ili ništa od onoga što su obećali.

Podsjećamo ih da je hrvatska država kontinuum u vremenu i prostoru i da obveze koje ima prema svojim građanima i pravnim osobama treba izvršavati neovisno o tome tko je i nakon koga na vlasti.

Bilo bi najlakše kad bi svaka vlast započinjala svoj mandat od nule, jer nije kriva za stanje koje je naslijedila.

Ovako ispada da su najveći krivci za sadašnje stanje u Požeško-slavonskoj županiji građani koji su u svojoj prevrtljivosti vlast prvo povjerili jednoj pa drugoj političkoj opciji ili bi im to pak trebala biti pouka da i u dobru i u zlu budu uz samo jednu političku opciju.

Pročitajte još…

ŽUC-u i Županiji ne treba suglasnost vlade za reprogram zaduženja

rvatop

I dok štrajk djelatnika Požeške županije ulazi u drugi tjedan, ne prestaje prepiska o stvaranju preduvjeta za deblokadom proračunskog žiro računa, a prema najnovijim informacijama iz zagrebačke središnjice Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, njima se obratio i ministar financija Ivan Šuker dopisom u kojem navodi kako je točno da Vlada RH daje zaduženje općina, gradova i županija, a time i za Suker_Iskon220refinanciranje kredita za koji je dala suglasnost. Međutim, pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice područne samouprave čiji je osnivač takva jedinica, u ovom slučaju Županijska uprava za ceste, smije se u skladu s člankom 107. Zakona o proračunu, zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, te za navedeno nije potrebna suglasnost Vlade. Prema tome, Županija može dati samostalno jamstvo ŽUC-u, ali se dano jamstvo uključuje u opseg njezina mogućeg zaduživanja iz članka 106. Zakona o proračunu, tj. do najviše 20 posto ostvarenih prihoda županije. Stoga, budući da je Županija samostalno dala jamstvo za zaduženje ŽUC-u, Vlada ne može dati niti suglasnost za reprogram takvog zaduženja. “U skladu s iznesenim ŽUC i Županija mogu se sa Slavonskom bankom dogovoriti za reprogram zaduženja ŽUC-a bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske“, zaključeno je u odgovoru ministra Šukera.
Osim toga iz sindikata tvrde kako je predsjednik Uprave Slavonske banke Ivan Mihaljević još 18. kolovoza u svom dopisu naveo kako je ta banka spremna povući blokadu žiro-računa uz uvjet postizanja sporazuma s dužnicima, ŽUC-om i Požeškom županijom u kojem bi trebao biti reguliran način podmirenja obveza. U dokumentu Slavonske banke ističe se kako su već postignuti slični dogovori gdje su dužnici bile državne institucije poput općine Velika i Hrvatskih cesta. Obveze Požeške županije po osnovi su-dužništva ŽUC-a sredinom kolovoza iznosilo je oko 20 milijuna kuna.

IndexHR050906_zdravkoronkoŽupan Zdravko Ronko odgovara pak kako je Slavonska banka blokirala županiju upravo za kredit ŽUC-a, te da je Požeška županija zadužena za 469 posto sa 15. srpnjem. Na zahtjev da znamo pod kojim uvjetima možemo sklopiti reprogram kredita, Slavonska banka uvjetuje izmirenjem starih obveza u roku od 30 dana dok će se ostale obveze rješavati prema prvobitno dogovorenim rokovima koji će biti regulirani nagodbom i Slavonska banka će povući blokadu. Osim toga banka je spremna sklopiti nagodbu isključivo pod uvjetom da svi preostali vjerovnici Požeške županije reguliraju prema njoj svoja potraživanja na način kako je prethodno navedeno. Ukoliko Županija nije u mogućnosti regulirati svoje obveze prema ostalim vjerovnicima, Slavonska banka je spremna zaključiti Nagodbu ali uz pravovaljano jamstvo hrvatske vlade na ukupno zaduženje, izjavio je župan Zdravko Ronko. “Što se tiče pisma ministra Šukera ono se može implementirati u nekoj drugoj županiji koja daje jamstvo svom ŽUC-u gdje ono doista ne mora tražiti jamstvo Vlade ako nije zadužena više od 20 posto. Ovaj odgovor drži vodu tamo gdje zaduženost nije 469 posto i on više izgleda na vozaljku nego na rješenje situacije. Vlada mora uskočiti i kroz državni proračun jer se raznim tumačenjima stvari zamagljuju te prema Županiji vrši snažni pritisak da krenemo u nezakonito rješavanje situacije kako se radilo prije, a nas suprotstaviti djelatnicima koji već pet mjeseci nisu dobili plaću i i proglasiti krivcima. Ako ministru Šukeru nešto nije jasno neka se obrati glavnoj državnoj revizorici Šimi Krasić koja će svima ponovo potvrditi ispravnost stava Požeške županije“.