ŠUKER: Pregovori o božićnici i daru za djecu drugi tjedan, osnovica i druga pitanja po usvajanju državnog proračuna

ŠUKER: Pregovori o božićnici i daru za djecu drugi tjedan, osnovica i druga pitanja po usvajanju državnog proračuna

(SDLSN, 11. studenoga) Na danas održanom sastanku pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi ministar financija Ivan Šuker sindikalnu stranu je obavijestio o tome da će Vlada na idućem sastanku koji se predviđa drugi tjedan iznijeti svoj prijedlog glede iznosa dara za djecu i božićnice.

Pregovori111104_3

Šuker je pojasnio da se sa sindikatima nastoji riješiti prvo ona pitanja koja su prva na dnevnom redu za isplatu, a da će se o iznosu proračunske osnovice za obračun plaća pregovarati nakon usvajanja državnog proračuna.

Ovi pregovori odvijat će se unutar okvira od 800 milijuna kuna povećanja mase za plaće proračunskih korisnika, naglasio je Šuker i dodao kako bi usklađivanje plaća s rastom troškova života i plaćama u drugim sektorima bilo teško preko 2,5 milijardi kuna, što je za proračun neodrživo. Dodao je kako je svjestan problema u državnoj upravi koji se manifestiraju odljevom kvalitetnog kadra zbog malih plaća, ali da proračunske mogućnosti ne dozvoljavaju više od 800 milijuna kuna za moguće korekcije.

Šuker je izjavio kako je za isplatu tužbi u sudskim postupcima zbog neisplate prava po kolektivnim ugovorima predviđeno oko 300 milijuna kuna.

Prihvaćajući predloženi raspored pregovora Ivica Ihas je ispred pregovaračkog odbora sindikata državnih službi podsjetio da su državni službenici i namještenici uglavnom zakinuti kroz koeficijente, te da samo povećanje osnovice neće riješiti problem njihovih malih plaća.

Pregovori111104_2

VLADA I DRŽAVNI SLUŽBENICI PREGOVARAT ĆE O BOŽIĆNICI IDUĆEG TJEDNA

hina_logo

ZAGREB, 11. studenog 2004. (Hina) –  Pregovarački odbori sindikata državnih službi i Vlade dogovorili su na današnjem sastanku da će o božićnici i daru za djecu pregovarati idućeg tjedna, a o osnovici i ostalim materijalnim pravima nakon usvajanja državnog proračuna, priopćio je Sindikat državnih službenika.
Ministar financija Ivan Šuker izvijestio je sindikalce da će predstavnici Vlade na idućem sastanku iznijeti svoj prijedlog iznosa dara za djecu i božićnice za ovu godinu, kaže se u priopćenju.

Pregovori111104_4

Šuker je pritom pojasnio da se prvo nastoji riješiti pitanja koja su prva na dnevnom redu za isplatu, a o iznosu proračunske osnovice za obračun plaća pregovarat će se nakon usvajanja državnog proračuna.
Pregovori o plaćama odvijat će se unutar okvira od 800 milijuna kuna povećanja mase za plaće proračunskih korisnika, rekao je Šuker sindikatima.
Što se tiče zahtjeva za povećanjem osnovice sa sadašnjih 4.414 kuna na 5.297 kuna, sindikatima je rečeno da bi usklađivanje plaća s rastom troškova života i plaćama u drugim sektorima bilo teško preko 2,5 milijardi kuna, što proračun ne bi mogao podnijeti.
Šuker je kazao da je svjestan problema u državnoj upravi koji se manifestiraju odljevom kvalitetnog kadra zbog malih plaća, ali proračunske mogućnosti ne dozvoljavaju više od 800 milijuna kuna za moguće korekcije.
Ministar financija je izvijestio sindikate da je za isplatu tužbi u sudskim postupcima zbog neisplate prava po kolektivnim ugovorima predviđeno oko 300 milijuna kuna.
Sindikati koji predstavljaju oko 65.000 zaposlenih u državnoj službi, osim povećanja osnovice traže i božićnicu od 1.500 kuna (dosad 1.000 kuna), dar za djecu od 600 kuna (dosad 400 kuna) te osnovicu za jubilarne nagrade od 2.000 kuna (dosad 1.800 kuna).
(Hina) xmvr ymd