SURADNJOM LOKALNE SAMOUPRAVE DO BOLJIH USLUGA GRAĐANIMA

SURADNJOM LOKALNE SAMOUPRAVE DO BOLJIH USLUGA GRAĐANIMA

hina_logo

ZAGREB, 8. lipnja 2006. (Hina) –  U Hrvatskoj su za bolju suradnju među jedinicama lokalne samouprave potrebni formalniji oblici suradnje te osiguranje financijskog okvira za to, rečeno je na današnjoj konferenciji USAID-a “Suradnjom među jedinicama lokalne samouprave do boljih usluga građanima”.
Konferenciju je otvorio direktor Misije USAID-a u Hrvatskoj William Jeffers, a na njoj su sudjelovali predstavnici lokalne i područne samouprave iz deset županija i Grada Zagreba.
Pozitivnim je ocijenjeno što u Hrvatskoj postoji međusobna suradnja između bivših županijskih centara i novih jedinica loklane samouprave unutar županije.
Rečeno je da hrvatski zakonski okvir omogućuje suradnju među jedinicama lokalne samouprave, ali da su mehanizmi suradnje nestabilni jer su neformalni ili utemeljeni na nepouzdanim političkim dogovorima.
Stoga je potrebno osnovati središnju bazu podataka u kojoj bi bile informacije o oblicima suradnje među jedinicama lokalne samouprave i izraditi smjernice održivih mehanizama suradnje i financijskih poticajnih mjera. Takvom suradnjom jedinice lokalne samouprave mogu jeftinije izraditi projekte i dobiti veće financijske potpore EU, rečeno je.
Kao pilot projekt predstavljena je suradnja grada Slatine i susjednih lokalnih samouprava u Hrvatskoj i Mađarskoj.
Projekt reforme lokalne samouprave, koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), pruža tehničku potporu lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj radi jačanja njihove sposobnosti za učinkovitu skrb o potrebama građana te veću transparentnost i odgovornost u funkcioniranju lokalne vlasti. Riječ je o višegodišnjem projektu, pokrenutom 2000. Projekt podupire i reformu zakonodavstva i dosada je kroz njega ostvarena suradnja s blizu 400 hrvatskih gradova i općina.