Sva radna mjesta službenika i namještenika u bubnju

NOVA VLADA STARA NAVADA
Sva radna mjesta službenika i namještenika u bubnju

karte_podjela

(SDLSN, 23. prosinca 2011.) Donošenjem novog Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima na jučerašnjoj konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora, nova je Vlada stvorila pretpostavke za preraspodjelu radnih mjesta u državnoj upravi, od savjetnika u kabinetu ministra do čistačice.

sdlsn_www220_novogodisnjiTako, naime, proizlazi iz odredbe članka 6. izmijenjenog Zakona o državnim službenicima, prema kojoj državni službenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnog tijela usklađenim s odredbama ovoga Zakona.

zds_kukuriku

Stoga kvalifikacije oporbe kako je Vlada napravila udar na državnu upravu smijenivši rukovodeće državne službenike ukidanjem položaja ravnatelja i nekih drugih rukovodećih službeničkih radnih mjesta, na kojima su radile osobe izabrane na javnim natječajima, nije točna, jer je Vlada smijenila sve državne službenike, koji od jučer ne znaju u kojem će državnom tijelu, na kojem radnom mjestu i za koju plaću nastaviti s radom, pod uvjetom da novim uredbama o unutarnjem ustrojstvu i pravilnicima o unutarnjem redu uopće bude predviđen jednaki broj službeničkih i namješteničkih radnih mjesta.
Također, kvalifikacije Nenada Mimice kako su dosadašnji rukovodeći kadrovi, posebice oni na položajima ravnatelja, bili birani po političkom ključu, moći će se odvagati tek kad se vidi hoće li nova vlada izmijeniti važeću Uredbu o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, koja, suprotno Zakonu o državnim službenicima, omogućava zapošljavanje rukovodećih državnih službenika bez testiranja, već samo temeljem intervjua i udovoljavanja formalnim uvjetima.
Test za novu vladu predstavljat će i način na koji će donositi zakone, uredbe i pravilnike kojima se uređuje položaj državnih službenika i namještenika, budući da su sukladno Sporazumu o socijalnom partnerstvu u reformi državne uprave i važećem kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike dužni predstavnike Sindikata uključivati u radna tijela za izradu tih zakona i propisa, odnosno dati im mogućnost očitovanja na prijedloge tih akata.
Ako se o jučer predloženim i usvojenim zakonima nisu mogli savjetovati sa Sindikatom jer formalno i nisu bili na vlasti dok su ih izrađivali, od jučer više nema isprike za nepoštivanje prava na uključivanje i konzultiranje socijalnih partnera, sviđalo im se to ili ne. S.Kuhar

Pročitajte još…