Svečana prisega polaznika 46. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja kaznionica i zatvora

Zagreb, 20. lipnja 2024. – U organizaciji Centra za izobrazbu službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave RH, u sportskoj dvorani Zatvora u Zagrebu održana je svečana prisega polaznika 46. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja iz Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Lepoglavi, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Gospiću, Zatvora u Požegi, Zatvora u Puli-Pola, Zatvora u Splitu, Zatvora u Šibeniku, te Zatvora u Zagrebu.
Glavni cilj i svrha temeljnog tečaja je davanje polaznicima osnovne informacije o svim aktivnostima i pojavnostima s kojima se susreću službenici odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima radi stjecanja zvanja u pravosudnoj policiji i osposobljavanja za samostalan rad u zatvorskom sustavu.
U vremenu alarmantnog manjka službenika u kaznenim tijelima pozdravljamo nova zapošljavanja i interes mladih ljudi za zapošljavanje u sustavu. Nova zapošljavanja, novi članovi.
Svečanoj prisezi prisustvovala je i predsjednica SDLSN RH Iva Šušković.