Svijet je (pre)pun slučajnosti II. dio

Svijet je (pre)pun slučajnosti II. dio

Dostavno vozilo tvrtke LTC parkirano ispred zgrade Ministarstva pomorstva
Dostavno vozilo tvrtke LTC parkirano ispred zgrade Ministarstva pomorstva

(SDLSN, 11. studenoga) Taman kad smo pomislili da smo uočili baš sve slučajnosti koje su se dogodile u slučaju privatizacije pomoćno-tehničkih poslova u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, pred očima nam je pukla nova slučajnost. Tako nam je netko, u čije poštene namjere nismo sigurni (ah, pun je svijet zlonamjernih ljudi), čak poslao i fotografiju na kojoj smo zapazili znak ugledne tvrtke (samo takve prolaze na javnim nadmetanjima). Pa što, svaka tvrtka ima logo, a ovaj je još i vrlo lijep, milina ga je vidjeti. No, anonimni zlobnik nam je urotničkim glasom rekao da pročitamo adresu ispod naziva tvrtke – Iblerov trg 9, Zagreb. Pa što, svaka tvrtka ima adresu. “Ali zar ne vidite da je riječ o istoj adresi na kojoj se nalazi i sjedište SDP-a?!” rekao je dojavljivač. Nakon toga bilo nam je dosta i prekinuli smo svaki razgovor.

LTC1 SDP_logo
Anonimni dojavljivač ukazuje na činjenicu da tvrtka ima istu adresu kao i Socijaldemokratska partija Hrvatske Socijaldemokratska Partija Hrvatske
Iblerov Trg 9
10000 Zagreb

Ozbiljnim ljudima činjenica da neka tvrtka ima sjedište na istoj adresi na kojoj sjedište ima i ugleda stranka sama po sebi ništa ne znači. Ali, da bismo otklonili i najmanju sumnju sami smo provjerili i otkrili da ta tvrtka čak više i ne stanuje na toj adresi, a gospodin koji je njezin osnivač poznati je poslovni čovjek. Takvima možete lako uči u trag ako njihovo ime upišete u tražilicu na Internetu što smo i učinili. Ako npr. na google-u upišete ime Dragutina Kobeščaka dobit ćete zanimljiv rezultat u vidu dokumenta Izvješće o reviziji pretvorbe i privatizacije Metalia Commerce, koju je Državna revizija obavila u razdoblju od 13. prosinca 2002. do 6. svibnja 2003. U izvješću se navodi:

Uvidom u dokumentaciju Fonda utvrđeno je da je Dragutin Kobeščak na temelju 143 ugovora o prijenosu dionica zaključenih s malim dioničarima, u razdoblju od listopada 1995. do travnja 1996., stekao 23 027 dionica ili 35,9% ukupnog broja dionica Društva. Od navedenog broja dionica u 1996., Dragutin Kobeščak je stekao 610 dionica ili 1,0% ukupnog broja dionica. Od 143 zaključena ugovora, dva ugovora koja se odnose na 350 dionica su otplaćeni, dok je 141 ugovor raskinut.

U razdoblju u kojem se Dragutin Kobeščak koristio glasačkim pravima na temelju stečenih dionica (od konca 1995. do 1997.), kapital i pričuve Društva su smanjene. U 1997. iznosili su 10.897.784,03 kn, što je u odnosu na 1993. kada su iznosili 22.405.305,00 kn, smanjene za 11.507.520,97 kn ili 51,4%.

Prema odredbama članaka 74. i 76. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, kada fizička ili pravna osoba izravno ili putem posrednika, pribavljanjem ili otpuštanjem vrijednosnih papira pribavi ili izgubi glasačka prava, a time broj glasova kojima raspolaže nadmaši ili padne ispod 10,0%, 20,0%, 1/3, 50,0%, 2/3 ili 75,0%, obvezna je obavijestiti izdavatelja i Komisiju za vrijednosne papire (dalje u tekstu: Komisija) u roku sedam dana, dok izdavatelj mora obavijest objaviti u dnevnom tisku u roku sedam dana, od dana njezine dostave.

Dragutin Kobeščak obavijestio je Društvo, ali ne i Komisiju da je izgubio 11 622 dionica ili 18,1% ukupnog broja dionica. Također Društvo (izdavatelj) nije objavilo u dnevnom tisku da je Dragutin Kobeščak prestao biti vlasnik više 10,0% dionica, te da je izgubio glasačka prava u skladu s brojem dionica.

Društvo LTC d.o.o. uplatilo je 77.500,- DEM odnosno 25,0% ugovorene cijene 20. listopada 1997., te mu je dana dozvola za upis u knjigu dionica Društva. Upisom u knjigu dionica društvo LTC d.o.o. steklo je 17,1% temeljnog kapitala. Nakon toga društvo LTC d.o.o., uplatilo je samo dva obroka (3. prosinca 1997. i 30. srpnja 1998.), odnosno ukupno 41.223,68 DEM. Radi neispunjavanja ugovornih obveza, te nakon poslanih opomena, HMO je izjavom od 27. kolovoza 1999. raskinuo ugovor, te je 11 003 dionica vraćeno u portfelj HMO. Iz potvrde Društva od 28. rujna 1999. vidljivo je da su mirovinski fondovi vlasnici 11 003 dionice Društva.

U razdoblju u kojem se društvo LTC d.o.o. koristilo glasačkim pravima, na temelju stečenih dionica (od 1997. do 1999.), kapital i pričuve Društva su smanjene. U 1999. iznosili su 1.606.171,30 kn, što je u odnosu na 1993. kada su iznosili 22.405.305,00 kn, smanjenje za 20.799.133,70 kn ili 92,8%.

Prema odredbama članaka 74. i 76. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, kada fizička ili pravna osoba izravno ili putem posrednika, pribavljanjem ili otpuštanjem vrijednosnih papira pribavi ili izgubi glasačka prava, a time broj glasova kojima raspolaže nadmaši ili padne ispod 10,0%, 20,0%, 1/3, 50,0%, 2/3 ili 75,0%, obvezna je obavijestiti izdavatelja i Komisiju za vrijednosne papire (dalje u tekstu: Komisija) u roku sedam dana, dok izdavatelj mora obavijest objaviti u dnevnom tisku u roku sedam dana, od dana njezine dostave.

Društvo LTC d.o.o. obavijestilo je Društvo, ali ne i Komisiju za vrijednosne papire da je pribavilo odnosno izgubilo 17,1% dionica. Također Društvo (izdavatelj) nije objavilo u dnevnom tisku da je društvo LTC d.o.o. pribavilo odnosno izgubilo više od 10,0% dionica, te da je raspolagalo glasačkim pravima u skladu s brojem dionica.

Dragutin Kobeščak bio je direktor društva LTC d.o.o. od 5. rujna 1996. do 22. listopada 1997., kada je postao direktorom Društva.

Direktor Društva je od 22. listopada 1997. bio Dragutin Kobeščak, koji je također bio i direktor društva Metalia Commerce trgovina d.o.o.

Dakle, iako se baš najbolje ne razumijemo u izvješća Državne revizije, sasvim nam je jasno da je riječ o poslovnim postignućima koja su vjerojatno bila razlogom zbog kojeg je tvrtka dobila posao na javnom nadmetanju. Reference su u poslovnom svijetu ipak najvažnije. Samo nam nije sasvim jasno kako je tvrtka LTC dobila posao vođenja restorana u Ministarstvu pomorstva kad je kao kooperant na otvaranju ponuda sudjelovala tvrtka COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., ali sigurni smo da je sve provedeno kako valja. Ipak je riječ o jednom ozbiljnom državnom tijelu koje se po naravi svoje djelatnosti mora pridržavati zakona i propisa, pa tako i onih o javnoj nabavi. Kad jednoga dana dokumenti vezani uz postupak javne nabave konačno stignu u Ministarstvo financija sigurno će se to i potvrditi.

Pročitajte i SVIJET JE PREPUN SLUČAJNOSTI I. DIO