Traži se odobravanje plaćenog dopusta za službenike i namještenike u upravi Grada Siska

SDLSN RH  na više se načina angažirao kako bi pomogao članovima koji žive na području Sisačko-moslavačke županije i drugim područjima pogođenim potresom 29.12.2020. godine.

Tako je danas zatraženo od gradonačelnice Grada Siska da omogući korištenje plaćenog dopusta zaposlenicima grada Siska radi otklanjanja posljedica potresa, a sve po uzoru na Vladinu odluku od 7. siječnja 2021. godine kojom se državnim i javnim službenicima i namještenicima  s područja pogođenog potresom odobrava plaćeni dopust u trajanju od 10 radnih dana neovisno o odredbama kolektivnih ugovora. Takvu odluku Vlade slijedio je i župan Sisačko-moslavačke županije, pa isto predlažemo i gradonačelnici Siska.