Tripartitna radna skupina o ZOR-u

Tripartitna radna skupina o ZOR-u

5. ožujka održan je radni sastanak zjedničke tripartitne radne skupine u vezi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu. Ovdje možete pročitati bilješku sa tog sastanka…

BILJEŠKA SA RADNOG SASTANKA ZAJEDNIČKE TRIPARTITNE RADNE SKUPINE U VEZI PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

Sastanak je održan u 5. ožujka 2003. godine u Uredu za socijalno partnerstvo u RH s početkom u 18,00 sati.

Tema sastanka:

  1. Otkazni rokovi
  2. Otpremnine

Prisutni:
Davorko Vidović, Vlada RH
Vera Babić, Vlada RH
Željko Ivančević, HUP
Ljiljana Lujanac, HUP
Dušanka Marinković-Drača, sindikati
Krešimir Sever, sindikati
Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo
Marina Kasunić, Ured za socijalno partnerstvo

Sastanak je otvorio Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo te je predložio da se na današnjem sastanku razmatraju pitanja otpremnina i otkaznih rokova te kompenzacijskih rješenja, drugih pratećih zakona i propisa, sukladno zaključku sa sastanka od 4. ožujka 2003. godine.

Točka 1. OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINE

Polazeći od poznatih stajališta socijalnih partnera zajednička tripartitna radna grupa, vezano uz institute otpremnina i otkaznih rokova, kao prethodna pitanja zaključila je

  1. Da se do konaćnog usuglašavanja instituta otpremnina i otkaznih rokova za hitnu saborsku proceduru izradi Zakon o zaštiti radničkih potraživanja u slučaju stečaja i insolventnosti poslodavca, Izmjene i dopune Ovršnog zakona, Izmjene i dopune Stečajnog zakona te Zakona o parničnom postupku. Vezano uz izmjene navedenih zakona uočena je potreba da se u što skorije vrijeme izvrše i neophodne promjene u propisima iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, inspekcije rada te Državnog inspektorata.
  2. U daljnjem tijeku rada radnoj skupini će se pridružiti i predstavnici pojedinih resornih ministarstava zaduženi za usklađivanje pojedinih propisa iz točke 1..
  3. Zajednička tripartitna radna skupina nastavit će s radom narednog tjedna u Uredu za socijalno partnerstvo u RH.

Sastanak je završio u 21,10 sati.
Bilješku sačinila:
Marina Kasunić,                                                                             Predstojnik
Ured za socijalno partnerstvo u RH                                              Vitomir Begović