U smjeru poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Bjelovar, 27. siječnja 2023. – Održali smo sastanak sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem na kojemu smo otvorili socijalni dijalog radi sklapanja kolektivnog ugovora, prvog do sada u toj županiji.

Nakon sastanka sa županom organizirali smo i sastanak sa sindikalnim povjerenicima i članovima iz dviju sindikalnih podružnica koje djeluju u Županiji, kao tijelu. Informirali smo ih o sastanku sa županom, financijskom stanju Županije te o prijedlozima SDLSN RH u smjeru poboljšanja materijalnog statusa zaposlenika.