U ZATVORSKOM SUSTAVU NOVI ZAPOSLENICI, ALI STARE PLAĆE

U ZATVORSKOM SUSTAVU NOVI ZAPOSLENICI, ALI STARE PLAĆE

 

Domjanovic010607-003

ZAGREB, 1. lipnja 2007. (Hina) –  U zatvorskom sustavu uskoro će se zaposliti 171 novi službenik, čime će se umanjiti problem prekovremenog rada, no porast plaća mogu očekivati jedino rukovoditelji, dok će najveći dio zaposlenih ostati na sadašnjim primanjima, istaknuto je na današnjem sastanku ravnatelja Uprave za zatvorski sustav s predstavnicima sindikata.

hina_logo

Na redovitom sastanku sa sindikalcima ravnatelj Ivan Damjanović predstavio je sve sastavnice rada zatvorskog sustava, pohvalio uštede nastale kroz proizvodnju hrane za zatvore te predstavio budući zatvorski informacijski sustav i proširenje smještajnih kapaciteta.
Domjanovic010607-005Predstavnike Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), Sindikata zaposlenih u zatvorskom sustavu i krovne Udruge radničkih sindikata Hrvatske upoznao je i sa sistematizacijom, problematikom prekovremena rada, prijemom novih službenika i planovima nabave vozila i opreme.
Sindikalizam u zatvorskom sustavu je dobrodošao, sindikalci doprinose organizaciji i kvaliteti rada u zatvorskom sustavu i nastojimo ih doživjeti kao korektiv nama koji ga vodimo“, kazao je Damjanović, pohvalivši suradnju sa tri navedena sindikata.
Suradnju i redovite sastanke socijalnih partnera o zbivanjima u zatvorskom sustavu pohvalio je i tajnik SDLSN-a Siniša Kuhar. Dodao je da i sindikati imaju imaju veliku odgovornost da svojim djelovanjem izolirane sigurnosne incidente ili neprovjerene slučajeve kršenja zaposleničkih prava podižu na razinu prevladavajuće prakse.
Povjerenici su naglasili potrebu rješavanja i drugih problema vezanih uz ovu odgovornu i psihički i fizički zahtjevnu profesiju te ukazali na stres i teške uvjete rada unutar prekapacitiranog sustava.

Domjanovic010607

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV: Socijalnim partnerstvom do boljeg položaja službenika zatvorskog sustava

(SDLSN, 1. lipnja) Danas je u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav održan redoviti periodični sastanak ravnatelja Ivana Damjanovića s predstavnicima sindikata koji djeluju u ovoj upravi Ministarstva pravosuđa, na kojem su čelnici sindikata i sindikalni povjerenici upoznati s projektima koji se kontinuirano provode ili uvode u zatvorskom sustavu, proširenju smještajnih kapaciteta zatvorenika, materijalnim uvjetima rada, zapošljavanju, novoj klasifikaciji radnih mjesta i novom unutarnjem ustroju uprave nakon njezina donošenja, te stanjem glede poštivanja i provedbe odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Iako je konzultiranje sindikata kad su u pitanju odluke važne za položaj državnih službenika i namještenika obveza poslodavca iz Kolektivnog ugovora, a ovaj sastanak svakako treba podvesti u kategoriju obavješćivanja socijalnih partnera o važnim predstojećim odlukama, predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske sastanku se nije odazvao, doživjevši ga kao zadiranje u nezavisnost i samostalnost ovoga sindikata, te zbog toga ravnatelju Damjanoviću uputio i “oštri prosvjed”.

Domjanovic010607-004

Prezentirajući sve sastavnice rada Uprave za zatvorski sustav, ravnatelj Damjanović je naglasio financijske i rehabilitacijske učinke programa proizvodnje hrane za potrebe zatvorskog sustava koji je rezultirao uštedama; predstavio budući zatvorski informacijski sustav; visoku razina zaposlenosti zatvorenika i pritvorenika; realizirano i planirano proširenje smještajnih kapaciteta; brojno stanje službenika i namještenika s obzirom na sistematizaciju i stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te prijam novih službenika; opseg i učinke zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije, nabavke vozila i opreme; stanje sigurnosti u sustavu i dr.

Damjanović je pri tome posebno naglasio kontinuirani rast broja prekovremenih sati službenika u sustavu, koji se u 2006. godini popeo na 345.367 sati, za što je utrošeno gotovo 15 milijuna kuna.”Stoga mi je posebno zadovoljstvo“, rekao je Damjanović, “izvijestiti Vas o jučer dobivenom odobrenju Ministarstva financija za zapošljavanje novog 171 službenika, što uz 67 službenika pravosudne policije zaposlenih u 2007. godini, predstavlja veliko kadrovsko pojačanje.

Domjanovic010607-002Damjanović je naglasio kako je upravo veliki broj prekovremenih sati, činjenica da je takav rad skuplji od redovitog i rizik premora, oboljenja i snižavanja praga tolerancije na izazove profesije koji on nosi sa sobom, bio glavni razlog za odobravanje zapošljavanja ovako velikog, premda još uvijek nedostatnog, kontingenta novih službenika.

Prekovremeni rad se isplaćuje sukladno Kolektivnom ugovoru, kao i druge obveze koje iz njega proistječu, kazao je Damjanović, a u tijeku je i zaključivanje sporazuma s jednom poslovnom bankom radi omogućavanja dobivanja stambenih kredita pod povoljnijim uvjetima za zaposlenike sustava.

Govoreći o novoj klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi, kao i provedenoj simulaciji fiskalnih učinaka novog platnog sustava, Dušan Mošnja, načelnik Odjela za pravne, organizacijske i kadrovske polsove, predstavnike sindikata izvijestio je kako će najveći broj zaposlenika u Upravi za zatvorski sustav ostati na razini sadašnjih plaća, te da se znatnija povećanja mogu očekivati kod rukovodećih državnih službenika, dok će dijelu službenika plaća pasti, ali će se u tom slučaju na njih primijeniti zaštitna odredba Zakona o plaćama državnih službenika koja govori da plaća nikome ne može biti manja od postojeće.

Damjanovic010607_prekovreme

Mošnja je ukazao na činjenicu da je Uprava za zatvorski sustav reagirala na predviđanje samo jednog platnog razreda za službenike sa SSS i sužen prostor za rast njihovih plaća.

Na kraju, prezentirani su i preliminarni rezultati ankete provedene među službenicama 23 kaznena tijela o stupnju zadovoljstva službom, organizacijom i uvjetima rada, koja je pokazala da čak 47 posto ispitanica smatra kako je napredovanje u sustavu nemoguće, odnosno njih 38,1 posto kako je napredovanje ograničeno.

Uključujući se u raspravu koja je uslijedila, tajnik SDLSN Siniša Kuhar rekao je kako sindikat iz kojeg dolazi uvijek, pa tako i sada, pozdravlja postojanje otvorenog dijaloga i dobru praksu kontinuiranog izvješćivanja socijalnih partnera o tome što se događa i planira u zatvorskom sustavu, a posebice kad se to omogućava i sindikalnim povjerenicima, a ne samo čelnicima sindikata.

Kuhar je izrazio žaljenje zbog činjenice da prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir ne samo činjenicu da su službenici sa SSS tijekom “reforme” službeničkog sustava za vrijeme koalicijske Vlade bili najviše pogođeni smanjenjem plaća, već i to da oni predstavljaju gotovo 60 posto službeničkog korpusa.

Domjanovic010607-001Zanemarena je činjenica, smatra Kuhar, da pojedini službenički podsustavi, poput Uprave za zatvorski sustav u kojoj od 2.400 službenika njih gotovo 2.000 ima srednju stručnu spremu, počivaju na leđima zaposlenika sa SSS, kojima Zakon o plaćama državnih službenika donosi najmanje ili gotovo nikakvo povećanje plaća. Možda je to i razlog zbog kojeg Vlada predlaže odgodu njegove primjene do 1. siječnja 2008. godine, budući da bi njegova primjena danas razočarala preveliki broj birača, a nakon 1. siječnja računa se i na psihološke efekte dogovorenog povećanja osnovice od 6 posto, zaključio je Kuhar.

Kuhar je dodao i kako Sindikat neće odustati od zahtjeva za zadržavanja instituta minulog rada na način kojim će se vrednovati i stečeno radno iskustvo.

Temelj za promicanje i rast plaće ne mogu biti samo ocjena rada, već i radno iskustvo, smatra Kuhar i naglašava kako je nelogično da se radno iskustvo uzima u obzir kao kriterij za zapošljavanje na određenom radnom mjestu ili prvo razvrstavanje, a zatim više nema utjecaja na rast plaće.

Na kraju, Kuhar je zaključio kako u slučaju Uprave za zatvorski sustav poslodavac i sindikati imaju veliku odgovornost da svojim djelovanjem izolirane sigurnosne incidente ili neprovjerene slučajeve kršenja zaposleničkih prava podižu na razinu prevladavajuće prakse.

To je potvrđeno i od strane više sindikalnih povjerenika koji su sudjelovali u raspravi i naglasili kako šutljiva većina službenika u zatvorskom sustavu ne dijeli stavove plasirane u dijelu medija o atmosferi straha i kršenja zaposleničkih prava u sustavu.

U svojim istupima povjerenici su naglasili potrebu rješavanja i drugih problema vezanih uz ovu odgovornu i psihički i fizički zahtjevnu profesiju, te ukazali na stres i teške uvjete rada unutar prekapacitiranog sustava.

Nakon svega, kao zaključak sastanka nametnula se potreba tješnje suradnje Uprave i sindikata na poboljšanju materijalnog položaja i uvjeta rada zaposlenika zatvorskog sustava, kao bi se specifičnosti uvjeta rada u zatvorskom sustavu prepoznale i u predstojećim promjenama službeničkog i platnog sustava.