Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izradila Prijedlog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izradila Prijedlog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi

Obersnel_prijedlogZSNLPS

(SDLSN, 11. travnja) Radna skupina za sustav lokalne samouprave osnovana od Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj izradila je Prijedlog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, budući da još uvijek nije usvojen poseban, sustavan i cjelovit zakon koji bi sadržavao rješenja i institute primjerene potrebama i specifičnim zahtjevima službe u lokalnim jedinicama.

obersnel_vojkoPredlagatelj smatra da analogna primjena drugih zakona koji ne poznaju niti ne uvažavaju specifičnosti lokalne samouprave već godinama uzrokuje različita tumačenja i različita postupanja u praksi, predstavlja konstantni izvor pravne nesigurnosti.

Udruga gradova napominje kako je Zakon o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. godine stavljen izvan snage novim Zakonom o državnim službenicima usvojenim 2005. godine, ali se i nadalje primjenjuje na prava, položaj, obveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.

SDLSN_wwwOno što smo uočili kod čitanja ovog zakonskog prijedloga jest činjenica da Udruga gradova pri izradi Zakona nije slijepo koristila Zakon o državnim službenicima kao predložak, pa tako namještenici nisu postali predmetom Zakona o radu i nisu razdvojeni od službenika kao na državnoj razini, gdje su postali predmetom podzakonskih propisa.

Zadržan dodatak za minuli rad
Također, plaća službenika i namještenika definirana je kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, za razliku od rješenja iz Prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika kojim se minuli rad ukida.

Kako piše u dopisu Udruge gradova, koji je potpisao Predsjednik Predsjedništva i gradonačelnik Grada Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel, prijedlog Zakona bit će raspravljen na sljedećoj sjednici Predsjedništva Udruge gradova u travnju, te potom predstavljen javnosti i nadležnim državnim tijelima, radi upućivanja Hrvatskom saboru na usvajanje.