UGROŽENO PRORAČUNSKO FINANCIRANJE JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

UGROŽENO PRORAČUNSKO FINANCIRANJE JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

(SDLSN, 10. studenoga) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske traži od predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera hitan prijam na razgovor u svezi s financiranjem profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gradovima.

Fireman_Sam22
Ako vatrogasac Sem ostane bez novca za plaću tko će građane čuvati od požara?

Zbog činjenice da odredba članka 58. Zakona o vatrogastvu propisuje da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika javnih vatrogasnih postrojbi osiguravaju u državnom proračunu do 31. prosinca 2004. u pitanje je došlo financiranje javnih vatrogasnih postrojbi u gradovima. Naime, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi gradovi kao osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%, koja ni jednoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u RH ne osiguravaju potrebnu visinu sredstava za normalno funkcioniranje, pa se razlika do visine potrebnih sredstava dosad ostvarivala iz dodatnih sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu Republike Hr­vat­ske za tekuću godinu. Kad tome dodamo činjenicu da preko 20 JVP koje djeluju na područjima od posebne državne skrbi ne ostvaruje ni spomenutih 1% udjela u porezu na dohodak, onda se dobije jasna slika o financijskim uvjetima u kojima se nalaze.

Ukoliko se ova zakonska praznina ne popuni odgovarajućom izmjenom i dopunom Zakona o vatrogastvu u pitanje će biti doveden profesionalni vatrogasni sustav u Republici Hrvatskoj, koji počiva upravo na javnim vatrogasnim postrojbama, kao i ostvarenje materijalnih prava profesionalnih vatrogasaca iz  Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim se Vlada RH obvezala da će se odredbe ovog Ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Pročitajte dopis Sindikata…

SINDIKAT TRAŽI RAZGOVOR SA SANADEROM O FINANCIRANJU VATROGASACA

hina_logo

ZAGREB, 10. studenog 2004. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika zatražio je danas hitan razgovor s premijerom Ivom Sanaderom o financiranju profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gradovima.

Vatrogascii_intervencija

Zbog odredbe Zakona o vatrogastvu da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) osiguravaju u državnom proračunu do 31. prosinca 2004. u pitanje je došlo financiranje JVP-a u gradovima, upozorava sindikat u priopćenju.
Naime, gradovi kao osnivači JVP-a osiguravaju sredstva za njihovo financiranje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od jedan posto, koja ni jednom JVP-u ne omogućuje  normalno funkcioniranje, pa se razlika do potrebnog iznosa  dosad ostvarivala iz dodatnih sredstava u državnom proračunu za tekuću godinu.
Kad se tome doda činjenica da preko 20 JVP-a na područjima od posebne državne skrbi ne ostvaruje ni tih jedan posto, onda se dobije jasna slika o njihovim financijskim uvjetima.
Ako se ta zakonska praznina ne popuni odgovarajućom izmjenom Zakona o vatrogastvu u pitanje će biti doveden profesionalni vatrogasni sustav u Hrvatskoj, upozorava sindikat.
Također će biti upitno ostvarenje materijalnih prava profesionalnih vatrogasaca iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, čije se odredbe o plaćama i materijalnim pravima primjenjuju i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.
(Hina) pp/xmd ymd