UPRAVA: Vlada krije planove o otkazima od sindikata i zaposlenih?

UPRAVA: Vlada krije planove o otkazima od sindikata i zaposlenih?

PAL_uprava_matrica

(SDLSN, 18. listopada) Snovi zaposlenih u državnim službama o većim plaćama i poboljšanju statusa u uvjetima planiranog smanjenja udjela mase za plaće u BDP-u teško mogu postati stvarnost ako se nešto ne promijeni.

Da bi se to dogodilo potrebno je ispuniti određene pretpostavke, a naznake kako će Vlada pokušati riješiti ovu naizgled nerješivu zagonetku mogu se iščitati u matrici mjera za Programski zajam za prilagodbu (PAL) za Hrvatsku.

Naime, PAL-om zacrtani cilj smanjenja mase plaća u javnom sektoru s 11% BDP-a u 2003. na 9,5% BDP-a u 2007. godini, planira se postići aktivnostima poput donošenja novog zakonodavstva o državnim službenicima i plaćama u državnoj službi, nakon čega bi Vlada trebala izraditi plan smanjenja broja javnih i državnih službenika proglašenih viškom i provesti procjenu fiskalnog, socijalnog i ekološkog (predstavljaju li predviđena otpuštanja zapravo akciju odvoženja glomaznog otpada?) učinka takve politike.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2006. - 2008. godine Ministarstva financija dokaz su da se Vlada pridržava PAL-a. Za vjerovati je da će poštovati i obveze na području smanjenja broj službenika. Hoće li i kad o tome obavijestiti sindikate?
Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2006. – 2008. godine Ministarstva financija dokaz su da se Vlada pridržava PAL-a. Za vjerovati je da će poštovati i obveze na području smanjenja broj službenika. Hoće li i kad o tome obavijestiti sindikate?

Place2006_blabla

Nakon toga trebalo bi uslijediti donošenje novih zakona o uvjetima zapošljavanja u javnoj službi koje je prihvatljivo Svjetskoj Banci. To zakonodavstvo uključuje odredbe o centraliziranom kolektivnom pregovaranju.

Naime, nije tajna kako se plaće zaposlenih u javnim službama, usprkos gotovo jednakim koeficijentima za javne i državne službenike, povećavaju kroz granske odnosno kolektivne ugovore po djelatnostima. Samo u sustavu zdravstva plaće zaposlenih povećane su za 5-50% kroz dodatke na postojeće i nepostojeće uvjete rada, a slično je i u drugim javnim službama.

Nakon ovih rezova Vlada bi trebala i provesti plan smanjenja broja javnih i državnih službenika proglašenih viškom

Iz svega ovoga postalo je bjelodano da se zaposlenička prava u Hrvatskoj utvrđuju zajmovima, a ne kroz socijalni dijalog, koji je izgleda samo paravan za unaprijed dogovorene restrikcije na području radnog i službeničkog zakonodavstva.

workers_160
SAL je obvezao Vladu na izmjene ZOR-a, a PAL na izmjene službeničkog zakonodavstva. Imaju li hrvatski građani uopće utjecaja na ono što im se događa?

Ako u kratko povijesno pamćenje prizovemo Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), koji je također predviđao matricu mjera s naputcima za fleksibilizaciju tržišta rada i odgovarajuće smanjenje prava radnika kroz izmjene i dopune Zakona o radu, onda su Zajmom za programsku prilagodbu (PAL) predviđene analogne reforme na području zakonodavstva kojim se uređuje status državnih i javnih službenika logičan i očekivan korak.

No bez obzira na to što su potpisali s međunarodnim monetarnim institucijama, Vlada ima obveze i prema zaposlenima i sindikatima kada je u pitanju njihov gospodarski i socijalni položaj, također temeljem potpisa, ali onog na Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Tamo stoji kako će se prije donošenja odluka važnih za gospodarski i socijalni položaj državnih službenika i namještenika poslodavac konzultirati sa sindikatom i priopćiti mu podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezin utjecaja na položaj službenika i namještenika.

administracija1Kolektivni ugovor kao jednu od takvih važnih oluka navodi i odluku o planu zapošljavanja i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika.

Ako ovu obvezu dovedemo u vezu s obvezom izrade i donošenja plana smanjenja javnih i državnih službenika proglašenih viškom, kao i obvezu izvršenja takve obveze u 2006. godini, onda je krajnje vrijeme da Vlada sindikate državnih i javnih službi obavijesti o tome što se sprema zaposlenima u državnim i javnim službama.

Obveze prema Svjetskoj banci i sindikatima nisu inkompatibilne na području izrade programa zbrinjavanja viška zaposlenih, već su implicirane obvezom Vlade iz PAL-a da ocijeni fiskalne, socijalne i ekološke učinke smanjenja broj službenika i namještenika.