Upravljanje stresom na radu

Zadar, 11. travnja 2022. –  Što je stres na radu? Koji su njegovi simptomi? Koje su posljedice stresa na radu za radnike i organizaciju? Koja je zakonska osnova prevencije stresa na radnom mjestu? Kako upravljati stresom na radu? – neka su od pitanja na koja su odgovore dobili polaznici seminara o upravljanju stresom na radu u organizaciji SDLSN RH. Održana su dva jednodnevna seminara (7. i 8. travnja), a educirano je pedesetak sindikalnih povjerenika SDLSN RH. Svoje stručno znanje i iskustvo s njima je podijelila magistra psihologije Helena Koren iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako se, među ostalim, moglo čuti, stres je veliki problem u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Podaci dobiveni istraživanjima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pokazuju kako je stres na radu drugi najčešće prijavljivani zdravstveni problem povezan s radom u Europi. Visokih 50 – 60 posto izgubljenih radnih dana može se pripisati psihosocijalnim rizicima i stresu na radu.

Posljedice negativnih učinaka stresa vidljive su, kako na pojedincu, kod kojeg se javlja smanjeno zadovoljstvo poslom i smanjena motivacija, zlouporaba opojnih sredstava, problemi kod kuće, loše fizičko i psihičko zdravlje, tako i u samoj organizaciji gdje dolazi do povećane stope grešaka, nezgoda i ozljeda, produljenih trajanja bolovanja, povećane fluktuacije radnika, neproduktivnih organizacijskih ponašanja, ugroženog ugleda organizacije…

Kvalitetno upravljanje psihosocijalnim rizicima i stresom na radu bitno je za sve. Potrebno je konstantno raditi na podizanju svijesti o uzrocima i posljedicama stresa na radu, kao i na informiranju radnika i poslodavaca o upravljanju stresom na radu, te njihovu uključivanju u mjere prevencije. Radno okruženje trebalo bi biti oslobođeno od rizika koji dovode do stresa.

– Mišljenja sam kako je tema zaštite na radu slabo osviještena, posebice u „kancelarijskim uvjetima“ gdje se smatra da nema ugroze i da nikome ništa ne bi moglo pasti na glavu. Međutim, tu su druge vrste ugroza za zdravlje koje treba dublje i šire osvijestiti, komentirao je jedan sudionik seminara.

Seminari su organizirani u sklopu projekta SDLSN RH Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.